Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyheter

Från och med hösten 2020 blir det lättare för patienter att boka av eller boka om tider hos Skaraborgs Sjukhus. Då införs en digital webbtidbok för om- och avbokning.

Arbetet med att bygga Skaraborgs Sjukhus nya akut-, service och psykiatriblock rullar på. Västfastigheters projektledare Joakim Staaf rapporterar att såväl tidsplan som budget följs och att det mesta rullat på enligt plan.

God kommunikation, ett öppet klimat, en konkret pedagogik, som ger god inblick i arbetsverkligheten. Klinisk utbildningsavdelning, KUA, vid Skaraborgs Sjukhus Skövde får fina betyg av studenterna.

Ruji-On Namnuan är ST-läkare på urologen vid Skaraborgs Sjukhus och är inne på år fem av sin specialisttjänstgöring. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Det är ett omfattande arbete med många inblandade att registrera i Höftprotesregistret.

Läkaren Rahime Inci gör sin specialisttjänstgöring vid hudmottagningen, Skaraborgs Sjukhus Skövde. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Ann-Sofie Kvist är utvecklingsledare IT och samordnare för införandet av Mitt vårdmöte vid Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Grymt imponerade! Vi i sjukhusledningen vill tacka och uppmärksamma alla medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus!

Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på av coronakrisen, så finns det saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress. Mycket tyder också på att denna situation kommer bli långvarig. Emma Pantzar, utvecklingsledare vid Kvalitets- och utvecklingsenheten vid Skaraborgs Sjukhus tipsar om olika lösningar och strategier som håller på sikt.

En ny studie från Karolinska Institutet visar att en spruta med ett läkemedel mot prostatacancer kan minska risken för att män med pedofil störning förgriper sig på barn. En av författarna till studien är Valdemar Landgren, doktorand och ST-läkare inom Vuxenpsykiatri, Skaraborgs Sjukhus.

I turbulenta tider när tillvaron ställs på ända, är det normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad. Vi känner oro för vår hälsa, livssituation och ekonomi, för vår familj, för våra vänner och våra grannar, och ibland behöver man stöd för att ta sig igenom de jobbiga tankarna.

Idag gratulerar vid Per Jolbäck, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping, som idag disputerar vid Göteborgs universitet. Titeln på hans avhandling är Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons' perceptions about feedback

För att undvika att få in onödig smittspridning på sjukhuset öppnar vi nu ett tält för bedömning och behandling utanför entré och akutmottagning i Lidköping.

Du som är pollenallergiker, glöm inte att ta din allergimedicin!

Håll dig uppdaterad om coronaviruset i Västra Götalandsregionen. Aktuell information samlad på ett ställe.

Sjuksköterskan Ulrika Krantz och enhetschef Åsa Lastra är glada för att förändringen har slagit så väl ut. Foto: Bild och Media

För aktuell information om Coronavirus hänvisar vi till 1177.se

Idag gratulerar vi Erik Haraldsson, överläkare vid kirurgkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde, som disputerar för doktorsexamen vid Karolinska Institutet.

Stellan Ahlström, verksamhetschef för M3 och blivande biträdande sjukhusdirektör, "ser sig om" i den nya akutmottagningen med hjälp av VR-glasögon. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet för Skaraborgs Sjukhus. Projektet pågår till och med 2021 och leds av Högskolan i Skövde.

Barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus har haft problem med att barnvagnar försvinner från sjukhuset i Skövde. Nu har ett företag skänkt fyra barnvagnar till enheten.

Det har under lång tid varit brist på specialistsjuksköterskor inom enheten för anestesi- och operationssjukvård på Skaraborgs Sjukhus (SkaS). För att lösa situationen ger Högskolan i Skövde en uppdragsutbildning i samarbete med SkaS för att utbilda specialistsjuksköterskor. Tio operationssjuksköterskor och tio anestesisjuksköterskor har nu tagit sin examen.

Vårdpersonal i början av sitt yrkesliv får en god inblick i arbetet genom KUA, Klinisk utbildningsavdelning i Skövde. Det praktiska lärandet vid enheten vid Skaraborgs Sjukhus får höga betyg.

Ett forskningsanslag har gjort det möjligt för barn- och ungdomsmedicin att köpa in flyttbar utrustning för sömnanalys.

Västra Götalandsregionen gör en satsning på språkombud; medarbetare som ska stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Flera medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus finns med när de två första kullarna utbildas i Skövde och Göteborg.

Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Grattis till nya jobbet som biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus, Stellan Ahlström!

AK-mottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde får användning av sin kompetens även utanför länsgränsen. Nu ska man stötta Region Skåne vid införandet av ett nytt doseringsprogram.

Att Skaraborgs Sjukhus förstärker den högspecialiserade kärlkirurgin kan vara skillnaden mellan liv och död för patienterna. Det fick en äldre kvinna nyligen erfara. Hon kom in med brustet pulsåderbråck, opererades och kunde åka hem bara sex dagar senare.

Nicole Runge och Andreas Hjertén, BUP:s matgrupp, två glada vinnare av Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2019. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Sjukhusdirektör Jörgen Thorn invigningstalar vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Vid Skaraborgs Sjukhus styrelsesammanträde 28 november konstaterades det att utvecklingen går åt rätt håll inom flera områden.

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för M5, verksamhetsområde psykiatri vid Skaraborgs Sjukhus, Lena Bjugård Bränfeldt!

Ledningen för Skaraborgs Sjukhus bjuder varje år medarbetare som har arbetat 25 år inom Västra Götalandsregionen till uppvaktning och utdelning av minnesgåva. Uppvaktningen var på Scandic Hotell Billingen i Skövde för samtliga jubilarer inom Skaraborgs Sjukhus.

25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ett ämne som uppmärksammas vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping.

Skaraborgs Sjukhus ambulansstation i Falköping har fått större utrymme och nya lokaler. Enhetschef Erik Dahlén är nöjd med förändringen.

Fredag 8 november invigdes hudmottagningens nya lokaler i Skaraborgs Sjukhus Skövde. Medarbetarna hälsade besökarna välkomna och många är naturligtvis nyfikna på arbetsmiljön och hur personalen upplever flytten. Vi passade därför på att ställa några frågor till enhetschef Annika Orrenius.

4-10 november 2019 är det Donationsveckan. Det uppmärksammas här i tre artiklar. Del 3: Sjuksköterskan.

4-10 november 2019 är det Donationsveckan. Det uppmärksammas här i tre artiklar. Del 2: Läkaren

4-10 november 2019 är Donationsveckan i Sverige. Det uppmärksammar Skaraborgs Sjukhus i en artikelserie i tre delar, med början idag. Del 1: Patienten.

Att minska matsvinnet är något som engagerar medarbetarna vid KAVA, Skaraborgs Sjukhus Skövde. Här genomförs årliga mätningar och man för egen statistik för att så lite mat som möjligt ska gå till spillo.

Logopedimottagningen vid Skaraborgs Sjukhus är numera HBTQ-diplomerad.

Du kan fortfarande anmäla dig och dina närstående till någon av höstens återstående tillfällen för gruppinformation, för att öka kännedomen inom olika ämnesområden som har betydelse under och efter en cancersjukdom.

Idag gratulerar vi Pär Wennberg, ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus, som disputerar för doktorsexamen i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso-och vårdvetenskap vid Örebro universitet.

Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus strokeenhet, har utnämnts till docent i omvårdnad vid Högskolan Väst. Hon tilldelades titeln efter sin docentföreläsning torsdagen den 17 oktober.

Per Gustafsson, barnläkare vid Skaraborgs Sjukhus, har skaffat sig världsrenommé för sin forskning inom lungfysiologi. Nu har han samlat sina erfarenheter i en ny bok om lungfunktionsmätning, skriven tillsammans med professor Olle Zetterström, Stockholm.

Söndag 6 oktober var det Nationella anhörigdagen, och den är speciell för medarbetarna inom den palliativa vården vid Skaraborgs Sjukhus. För att skapa trygghet för människor i kretsen runt en patient i livets slutskede krävs det både mod och en vilja att göra skillnad för andra.

Varje år faller över 60 000 personer så illa att de behöver sjukhusvård, majoriteten är 67 år eller äldre och många dör av sina skador. Men fallolyckor kan förhindras med förebyggande arbete och detta uppmärksammas inom Skaraborgs Sjukhus.

30 september är det premiär för dokumentärfilmen ”Tillbaka till livet” på TV4 Play och C More, som producerats av Skaraborgs Sjukhus. Filmen handlar om Tobias, Tomas och Lasse från Sverige som beger sig till den norska fjällvärlden för en veckas topptursåkande på skidor. Det blir en resa som för lång tid kommer att förändra deras liv.

27 september är det ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela landet, där man vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet. En av föreläsarna är Kerstin Ledenius, sjukhusfysiker vid Skaraborgs Sjukhus.

Drygt två år tog det, men 2800 kubikmeter betong, 6500 liter färg och 40 mil elkabel senare är det klart, det nya mottagnings- och tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus. Nu kan både patienter och personal glädjas åt nya, ljusa, fräscha och bättre anpassade lokaler för den specialiserade vård som sedan några månader bedrivs i huset.

Skaraborgs Sjukhus söker personer som vill ingå i referensgrupper för rörelseanalys. Så är du mellan 5-75 år, frakturfri och går obehindrat kan du vara en av dem.

Sedan år 2000 har SYLF, Sveriges yngre läkares förening mätt och utvärderat allmäntjänstgöringens kvalité i hela Sverige. På årets rankinglista hamnar Skaraborgs Sjukhus Skövde som nummer 24 och Lidköping på plats 34.

Vård- och Omsorgscollege Skaraborg har gjort sitt val – Årets handledare 2019 är Annelie Jansson, undersköterska vid KAVA, Skaraborgs Sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus styrelse fick under sitt möte fredagen 30 augusti information om bland annat väntetider, vårdkvalitet och den ekonomiska utvecklingen för sjukhuset. Nedan en sammanfattning från mötet.

Sjukhusdirektör Jörgen Thorn kommenterar det aktuella läget med anledning av den senaste tidens medieuppgifter kring Skaraborgs Sjukhus organisation och framtid.

Ny lag och nya samarbetsformer över vårdgränserna i kombination med ny teknik gör att allt färre patienter måste stanna kvar på sjukhuset när de väl är klara för utskrivning. - Ju längre man är inlagd på ett sjukhus desto större är risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion, exempelvis.Så ser det ut på samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) sedan en ny lag började gälla förra året. Och allra bäst går det i Skaraborg.

Att läkemedlen ges i samma mängd och med samma intervall är såklart fullständigt nödvändigt oavsett var i vårdkedjan en patient befinner sig. Men under patientresan mellan olika vårdgivare finns i dagsläget flera faktorer som kan försvåra följsamhet för vård- och omsorgspersonal och ytterst patientsäkerheten för den enskilde patienten. Den senaste mätningen av andelen kompletta läkemedelslistor visar på en klar förbättring vilket är till stor nytta för alla inblandade – inte minst den enskilde patienten.

Ortopedkliniken vid Skaraborgs Sjukhus lägger stor vikt vid att undersköterskeelever får en bra start i arbetet. En av dem som tagit sig an den uppgiften är undersköterskan och handledaren Hanna Eriksson i Skövde.

Sedan mars 2019 samarbetar Skaraborgs Sjukhus Skövde i ett pilotprojekt med primärvården och tre kommuner för vård av personer med hjärtsvikt. Resultat: tryggare patienter, som får korrekt behandling och uppföljning i rätt tid.

19 december 2018 öppnades sprututbytesmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. 61 inskrivna patienter och 377 besök senare kan man konstatera att den fyller ett vårdbehov.

Trenden är att antalet fall av människor som drabbats av fästingburen TBE-smitta ökar i Västra Götaland. Men det finns sätt att skydda sig. Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, ger råd om vad man kan göra för att undvika fästingar och för att skydda sig mot TBE.

Sommaren 2019 tar Skaraborgs Sjukhus emot 39 feriepraktikanter, vilket är en ökning jämfört med förra året. En av de som får en inblick i vårdyrket är Tilde Kaland från Skövde

Personal från strokeverksamheter på Skaraborgs Sjukhus fick nyligen möjlighet att befästa sina kunskaper. Nu är de bland de första i landet som har examinerats i en ny universitetsutbildning.

Nu har Power Big Meet på Hovby flygplats i Lidköping rullat igång på allvar och pågår fram till och med lördag 6 juli. Folkfesten, som omfattar bilträffen och cruisingarna i de centrala delarna av Lidköping under kvällarna, kräver alltid visst förarbete för Västra Götalandsregionen, Polisen, Västtrafik och Lidköpings kommun.

Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som ger fler rökfria miljöer. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på perronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer och sjukhus.

Ännu ett steg för att digitalisera vården har tagits när barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping och Mariestad introducerat behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT).

Efter ett långt uppehåll utförs nu återigen operationer av höftledsproteser vid Skaraborgs Sjukhus Falköping.

Skaraborgs Sjukhus har startat ännu en mottagning som leds av sjuksköterskor. Här får strokepatienter sitt första uppföljande besök, vilket har medfört en jämlik vård och en avlastning för kollegorna vid strokeenheten.

Skaraborgs Sjukhus är bäst i Västra Götalandsregionen på att förhindra uppkomsten av trycksår. Genom satsning på intern utbildning och att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen minimeras.

I ett unikt projekt ska forskare vid Skaraborgs Sjukhus undersöka betydelsen av underliggande sömnstörningar och neuropsykiatri vid överrörlighet/EDS. Tanken är att Balthazar-studien ska leda till bättre metoder mot svårbehandlade symptom och därmed öka livskvaliteten hos patienterna.

Skaraborgs Sjukhus har återigen tilldelats det fina medicinska priset Guldskalpellen. 2019 går det till samarbetet mellan kirurgi, anestesi och operation, som med ERAS-konceptet halverat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

Under 2018 hade Skaraborgs Sjukhus (SkaS) cirka 379 000 planerade besök – men över 22 000 patienter uteblev från sitt inbokade mottagningsbesök. Under 2018 gick vård för cirka en halv miljard kronor till spillo på det sättet inom hela Västra Götalandsregionen.

Trygghetscentralen vid Skaraborgs Sjukhus tar det här med klimatväxling på allvar. Sedan några dagar sköts en viss del av den yttre bevakningen med hjälp av en elcykel.

Numera utförs flera, enklare kirurgiska ingrepp på ortopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping istället för på operationsavdelningen. En vinst för patienterna, eftersom väntetiderna minskar.

Johan Haux, överläkare på onkologimottagningen vid Skaraborgs Sjukhus, har beviljats 250 000 kronor i stöd till sin forskning om behandling av bukspottkörtelcancer. Pengarna delades ut av Lions Cancerfond Väst.

Skaraborgs Sjukhus har tagit fram nya simuleringsövningar som ska förbereda vårdpersonalen på akuta omhändertaganden av små, sjuka barn. Förebilden är en Formel 1-bil som behöver byta däck.

Roger Gustafsson vilade på soffan hemma i Lidköping när hans hjärta plötsligt stannade. Tack vare att hustrun Marianne blixtsnabbt satte igång med hjärt- och lungräddning räddades hans liv. HLR-funktionen vid Skaraborgs Sjukhus fick äran att dela ut Svenska HLR-rådets medalj till Marianne Gustafsson

Under fyra veckor har Jouko och Tiina Pirhonen utbildat alla barnmorskor på Skaraborgs Sjukhus i det ”finska greppet” – en metod för att förhindra allvarliga bristningar.

När blivande medicinska sekreterare gör sin praktik på ortopedkliniken vid Skaraborgs Sjukhus uppstår en vinn-vinnsituation; medarbetarna på ortopeden uppdateras på nyheter inom utbildningen och studenterna möter en välkomnande arbetsplats.

Neonatalavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) börjar få ont om donerad bröstmjölk. SkaS efterlyser därför fler donatorer.

24 april blir Närhälsan Lidköping jourcentral en närakut och flyttar till lokaler i Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Jenny Nyqvist, överläkare vid kirurgkliniken på Skaraborgs Sjukhus, har tagit emot Irisstipendiet och beviljats 60 000 kronor i stöd till sin forskning om bröstcancer.

Nu står det nya huset för specialistmottagningar och den samlade specialisttandvården, inklusive käkkirurgin klart vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Efter drygt två års byggnation lämnar entreprenören ByggDialog då över nycklarna till Västfastigheter.

Det finns ett globalt koncept för att öka förlossningssäkerheten för den födande kvinnan. Hittills har över 1 000 läkare och barnmorskor från hela Sverige gått utbildningen i Skövde, som är en av endast sju orter i Europa som ansvarar för detta.

Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2018 heter Åsa Lastra och är enhetschef vid KAVA. Hon tilldelas utmärkelsen för ett ledarskap baserat på en stark värdegrund och mottog priset vid Skaraborgs Sjukhus Chefsdag.

Fler medarbetare, uppgiftsväxling, utbildningsinsatser och utvecklingstjänster. Det är bara några saker som Skaraborgs Sjukhus kunde lägga extra krut på förra året tack vare en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Norrtäljemodellen utsågs till Årets brobyggare av Dagens Medicin. Vid samma tillfälle fick Skaraborgs Sjukhus ett mycket fint hedersomnämnande för den digitala patientutbildningen KOLinfo.

Lungforskningslaboratoriet vid Skaraborgs Sjukhus är en institution med högt nationellt och internationellt renommé. Varje år arrangerar man en tvådagarskurs i lungfunktionsdiagnostik. I år genomförs den 28-29 mars och som vanligt var det många i Sverige som ville delta.

Den dag det är dags för dialysmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde att flytta, så kommer också en gammal trotjänare att gå i pension. Men än så länge pumpar och går vattenreningsverket och producerar tusentals liter livsviktigt läkemedel till patienterna varje dag.

För att en behandling med bloddialys skall fungera över en längre tid behövs oftast en kärlförbindelse. Nyligen doktorerade Ursula Hadimeri, överläkare på kliniken Bild- och funktion i Skaraborgs Sjukhus, om framtida möjligheter att förbättra behandlingen.

Sedan december 2018 finns det en mottagning vid Skaraborgs Sjukhus för patienter med misstänkt cancer i urinblåsan, som leds av sjuksköterskor. Ett exempel på uppgiftsväxling som kortar vårdköer och minskar väntetider.

Logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus har beviljats över en halv miljon kronor från Innovationsfonden VGR för två projekt som ska öka tillgängligheten och ge bättre stöd till logopedpatienter och deras anhöriga.

På bara ett år har sjukfrånvaron minskat rejält och allt fler människor vill börja jobba på avdelning 6 vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Förklaring: handledande sjuksköterska och undersköterska.

Skaraborgs Sjukhus behöver fler operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och IVA-sjuksköterskor. Hos oss har du möjlighet att få din vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom dessa områden betald.

Under 2018 noterades en rejäl sänkning av antalet brottsliga händelser som rapporterats antingen till den tioårsjubilerande TiB-funktionen eller Trygghetscentralen vid Skaraborgs Sjukhus.

Bristen på specialistsjuksköterskor är stor, inte minst inom områdena anestesi och operation, men nu ser framtiden för Skaraborgs Sjukhus del lite ljusare ut. Detta efter att sjukhuset tillsammans med Högskolan i Skövde dragit igång en ny specialistutbildning.

Inför sommaren behöver Skaraborgs Sjukhus semestervikarier inom flera områden. Som vikarie har du goda chanser till tillsvidareanställning. Skicka in din ansökan nu!

Vid Skaraborgs Sjukhus pågår just nu den första studien i sitt slag, som avser att visa hur modern, enkel och mycket kostnadseffektiv teknik kan förbättra luftkvaliteten i vårdsalar. Målet är att halvera partikelhalterna i inomhusluften, vilket skulle kunna bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner inom vården är en god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Hela tolv enheter på Skaraborgs Sjukhus uppnådde 100 procent följsamhet vid den senaste nationella mätningen.

För sjuksköterskorna Frida Brewitz och Lena Landenmark på hjärtmottagningen är det Alla Hjärtans Dag året om. Deras uppföljande arbete är bokstavligt talat livsviktigt för patienterna. Foto: Bild och Media

Mer än var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, men Skaraborgs Sjukhus vill visa att det finns många sätt att få hjälp.

Skaraborg är ledande i landet när det gäller att utveckla samordnade mobila vårdmodeller för äldre, multisjuka patienter. Därför bjöds Skaraborgs Sjukhus in att delta i ett stort EU-projekt om minnesstörning, som nu har resulterat i ett nytt närsjukvårdsteam.

Ge mer feedback i vardagen – då trivs unga bättre på jobbet. Sätt fart på digitaliseringsarbetet och se till att involvera medarbetarna. Så löd några av de rekommendationer som Västra Götalandsregionens direktörer nyligen fick av sina unga rådgivare.

En cancersjukdom förändrar livssituationen för patienten och hens närstående. Men hur hanterar man den nya vardagen? Skaraborgs Sjukhus vet – och erbjuder konkreta tips och vägledning vid kostnadsfria föreläsningar.

2018 bjöd Skaraborgs Sjukhus på flera krävande utmaningar samtidigt som det konstant pågår ett systematiskt arbete med fortlöpande uppföljning av den medicinska kvaliteten som stimulerar till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Sjukvård enligt ERAS-konceptet gör både patienter och vårdgivare till vinnare. Vid Skaraborgs Sjukhus har man lyckats mer än väl med detta. Antalet komplikationer i samband med stora tarmkirurgiska ingrepp har halverats och den genomsnittliga vårdtiden per patient har minskat radikalt.

Akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping förändrar sitt arbetssätt och inrättar under en försöksperiod tre olika team. Målet är att skapa en bättre patientmiljö och att utveckla medarbetarna.

Förlossningsavdelningen på Skaraborgs Sjukhus har infört ett nytt arbetssätt som innebär att två barnmorskor är närvarande vid varje förlossning. Det nya arbetssättet ökar inte bara patientsäkerheten utan bidrar också till kunskapsöverföring mellan barnmorskorna.

I Finland är gammal hederlig barnmorskekunskap nyckeln till att förebygga förlossningsskador. Med införandet av "det finska greppet" inleder Skaraborgs Sjukhus arbetet med en nollvision för allvarliga bristningar.

Den som drabbats av en hjärtinfarkt kan lätt bli försiktig och börja tänka att ett liv i stillhet är bäst för hälsan. Men Per Ola Enander, kardiolog vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping, vet att det fungerar precis tvärtom. Därför uppmuntrar han och läkarkollegorna sina patienter att röra på sig genom att promenera med dem i staden varje onsdag.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har sedan 2013 haft ett forum för unga rådgivare. Detta  innebär att man stöttar regiondirektören och koncernledningen i regionövergripande frågor. En av de nyutnämnda unga rådgivarna heter Malin Kroon vid logopedmottagningen, Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Enheten för urologi vid Skaraborgs sjukhus, Skövde kortade väntetiderna för prostatacancerpatienter som behandlades enligt standardiserat vårdförlopp med 100 dagar. Trots begränsat operationsutrymme och brist på personal. Insatsen gav effekt inom några få månader.

Två medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus presenterade ny forskning som kan förbättra uppföljningen och läkningen av ortopediska ingrepp. Detta skedde vid en internationell konferens i Prag.

Onsdag 19 december öppnar Skaraborgs Sjukhus en mottagning för sprututbyte.

Ortopediavdelning 3 i Lidköping tilldelas Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2018. De får priset för att de med ”ett proaktivt arbetssätt genom dialog, har bidragit till minskade fallolyckor, förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro”.

Höjdhoppslegendaren Patrik Sjöberg blev bäst i världen – men utnyttjades också sexuellt av sin tränare och styvfar. Det var många som ville lyssna på hans berättelse under dag två av Skaraborgs Sjukhus utvecklingsdagar, som blev något av barnens dag.

Nu har bild- och funktionsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus invigt sina två nya MR-kameror i Skövde.

Nu har startskottet gått för årets utvecklingsdagar vid Skaraborgs Sjukhus. Programmet håller som vanligt högsta klass – och började då givetvis med en världsmästare.

Lukas Helgesson är årets Kärndoktor 2018.

Övre raden från vänster: Annette Karlsson, Anna Simonsson, Annika Frössling, Jan-Olof Brolin, Charlotte Bergström, Lena Rislund, Ingela Johansson, Madelene Lagerqvist Nilsson, Catrine Persson, Erik Frick, Helena Hellstrand, Tova Nilsson, Peter Andersson, Anette Trenge Jarlshammar, Björn Jarlshammar.Sittande från vänster: Karin Fredricson, Ann-Mari Svensson, Åsa Ranbro Jansson, Miki Perc, Ylva Isacson, Maria Widmark, Linda Andersson, Lena Persson, Annika Jastål, Ann-Sofie Loft. Foto: Stefan Svensson

Emma Pantzar har tagit sig an det nya uppdraget som samordnare för mänskliga rättigheter vid Skaraborgs Sjukhus. Men vad innebär detta egentligen?

Yoga leder till minskad ångest och paranoia bland intagna på fängelseanstalter. Det visar resultatet av en ny västsvensk studie som fått internationell uppmärksamhet. Två personer i forskningsteamet är medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus.

Forskningen vid Skaraborgs Sjukhus väcker internationellt intresse. Nyligen presenterades resultaten av fem arbeten vid en stor konferens i Hongkong.

Snart avgörs vem som blir årets kärndoktor vid SkaS Skövde samt årets Dr Optimo vid SkaS Lidköping.

Från och med den 6 november är det möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa via sin vårdcentral. Nytt för i år är att vaccinet ger ett bredare skydd mot influensa.

För Anna-Karin Larsson är det självklart att sexualiteten ingår som en del i det som vårdpersonal pratar med patienten om. Hon är auktoriserad specialist i klinisk sexologi och har i år fått ett övergripande sexologiskt uppdrag för patienterna vid Skaraborgs Sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus andningsteams insatser leder till färre sjukhusbesök för barn och bidrar till en mer samordnad vård. Det visar en utvärdering av verksamheten, som gjorts vid Chalmers tekniska högskola.

Med nuvarande remisskriterier för synscreening i Västra Götalandsregionen är risken liten att missa barn med glasögonbehov. Detta skriver Emelie Gyllencreutz, specialistläkare vid ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhus, i en artikel som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Acta Ophthalmologica.

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för K4, Ortopedi, vid Skaraborgs Sjukhus, Henrik Hjulström!

De försvunna rullstolarna vid Skaraborgs Sjukhus förblir en gåta. Hittills har bara en av åtta återfunnits. Nu åtgärdas problemet genom att tio nya rullstolar köps in.

Ett halvår har gått och nu är det dags för de båda sjuksköterskorna Aisha Johansson Molin och Ewelina Elwing Kjellström att byta arbetsplats med varandra – mellan sjukhus och kommunal vård – ett nytt sätt att arbeta i Vårdsverige.

15 oktober sattes så spaden i jorden för första gången i det allra största byggprojektet i SkaS Skövdes historia sedan det byggdes på 60- och 70-talet. På plats fanns representanter från alla inblandade aktörer, bland andra Skaraborgs Sjukhus, Västfastigheter, entreprenören ByggDialog och politiker.

Närsjukvårdsteamet västra Skaraborgs utvecklingsarbete med medarbetare, patienter och anhöriga tilldrar sig internationellt intresse. Det senaste förbättringsprojektet tillsammans med en tjänstedesigner gav fyra nya lösningar. Snart ska teamets läkare knytas till Chalmers för aktionsforskning.

Västra Götalandsregionen är bäst i Sverige på att identifiera potentiella donatorer. Framgången bakom den positiva trenden är bland annat engagerade donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på regionens sjukhus som får tid att stötta och utbilda vårdpersonal i organdonation. Detta uppmärksammas under Donationsveckan 8-14 oktober 2018.

Besökare vid Skaraborgs Sjukhus som har svårt att förflytta har tillgång till hjälpmedel redan vid entréerna. Nu har det dock uppstått problem – åtta rullstolar har försvunnit spårlöst.

1-2 oktober står Skaraborgs Sjukhus värd för en nationell CEPS-konferens. Omkring 170 instruktörer finns på plats i Kulturhuset i Skövde för att lära av och utveckla modellen för teamträning.

Bristen på vårdplatser har under de senaste månaderna präglat arbetssituationen för de lojala medarbetarna vid Skaraborgs Sjukhus. Men det finns också ljuspunkter, som att patienterna ger vården och vårdpersonalen betyget bäst i Sverige.

Nu har alla formella beslut fattats för att kunna starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. 14 januari 2019 startar utbildningen.

Skaraborg Sjukhus utökar sin närvaro i sociala medier och finns nu också på Twitter.

Tack vare ett lyckat gränsöverskridande samarbete vid Skaraborgs Sjukhus förkortades väntetiden för patienter med stenar i urinvägarna från fyra månader till 18 dagar. Förklaring: En ny prioriteringsordning.

Tobias, Tomas och Lars njuter under några dagars skidåkning av den norska fjällvärlden. De är vältränade och har hundratals timmar skidåkning i benen men överraskande dåligt väder, små marginaler och ren otur gör att både Tobias och Tomas störtar 30 meter ner för en lodrät fjällsida. Lars klarar sig med en hårsmån från att även han dras med i fallet. Konsekvenserna är brutala och räddningsaktionen blir mycket svår att genomföra och räknas som en av de mest omfattande på många år i Norge.

Nu har en ny funktion rullat igång inom Ambulanssjukvården Skaraborg – Bedömningsbil Psykiatri. Den är skapad gemensamt av Ambulanssjukvården och vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus. En ovanlig konstellation i Sverige.

Patienterna ger Skaraborgs Sjukhus fina omdömen för såväl respekt som bemötande som delaktighet och involvering. Resultatet av den Nationella patientenkäten visar dessutom att man har högre poäng i alla kategorier jämfört med såväl hela Sverige som Västra Götalandsregionen.

Mile Bergvall, specialistläkare inom allmänkirurgi på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus, har fått pris för ”Bästa skriftliga arbete enligt vetenskapliga principer under ST”. Priset delades ut under kirurgernas årliga nationella konferens.

I en tid när vårdsverige letar med ljus och lykta efter sjuksköterskor väljer 47 nyutexaminerade sjuksköterskor att samtidigt börja jobba på Skaraborgs Sjukhus. Anne Stadin och Julia Ehn har båda valt att börja Kliniskt basår.

Skaraborgs Sjukhus befinner sig sedan början av sommaren i ett ansträngt läge på grund av brist på vårdplatser. Förklaringen är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med sjuksköterskor för att hålla fler vårdplatser öppna. Flera olika åtgärder sätts in för att förbättra situationen för såväl medarbetare som patienter.

Risken för att drabbas av en fraktur ökar med cirka 30 procent efter en gastric bypass, den i dag vanligaste överviktsoperationen, visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research.

KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus ger sig in i kampen om en ny utmärkelse. De är inbjudna till att konkurrera om Quality Innovation Award.

Kandidatmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus gjorde om en rutin – och plötsligt blev det helt rätt. Förändringen från passivt lyssnande till praktiskt handlande läkarstudenter fick mycket högt betyg.

Skaraborg kommer att pulsera av olika evenemang den kommande helgen. Allt ifrån dunkande rockmusik till dundrande vrålåk och modiga riddare. Naturligtvis är hälso- och sjukvården redo att hjälpa till om olyckan skulle vara framme.

Nu finns två videofilmer som visar hur det gick till när modulerna för de nya röntgenkamerorna lyftes på plats.

Nu är kranen på plats som ska ge Skaraborgs Sjukhus Skövde ett lyft under helgen. Över 30 ton ska lyftas över sjukhusbyggnaden och in på en innergård.

I januari 2019 planerar Skaraborgs Sjukhus att starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation.

Idag, den 26 juni fattade regionstyrelsen det formella beslutet att bygga två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. Byggnationen är den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes 1967-73, och kommer när det är klart omfatta ca 65 000m2.

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för M5, Vuxenpsykiatri vid Skaraborgs Sjukhus, Rose-Marie Sandberg!

Akutläkarsatsningen ger resultat – förra veckan började tre nya akutläkare på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Skaraborgs Sjukhus två bedömningsbilar ska minska trycket på ambulanserna och öka tillgängligheten till akutsjukvård i Skaraborg. Med en dryg månads mellanrum, och med start i början av april är nu de båda bedömningsbilar i gång och tillsammans har de redan varit på 74 uppdrag.

Strokeenheten vid Skaraborgs Sjukhus har fått en fin gåva. Det är Strokeföreningen Skaraborg som överlämnat en check på tiotusen kronor.

Varje år drabbas 6 500 svenskar av rökrelaterad cancer, varav nära 4 000 dör som följd. Detta uppmärksammades vid Skaraborgs Sjukhus 31 maj, som också är den internationella Tobaksfria dagen.

Hälso- och sjukvården har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Flera av dessa har valt att lämna yrket. Nu startar Skaraborgs Sjukhus ett reaktiveringsprogram för att få dem att återvända.

Häromdagen fylldes parken framför huvudentrén vid Skaraborgs Sjukhus Skövde av förskolebarn från förskolan Rosenhaga i Skövde. De firade Förskolans Dag med att under lekfulla förhållanden avsluta ett tvåårigt projekt kring ekologi och hållbar framtid inom ramen för Reggio Emilia-pedagogiken.

Skaraborgs Sjukhus har tilldelats Guldskalpellen två gånger. Nu finns chansen igen, eftersom man står bakom fyra av årets nominerade bidrag.

Jenny Nyqvist, överläkare vid kirurgkliniken, Skaraborgs Sjukhus, får 200 000 kronor i stöd till sin forskning om bröstcancer. Det är insamlingsstiftelsen Lions cancerfond Väst som delar ut stipendiet.

Skaraborgs Sjukhus satsar på förstärkt yrkesintroduktion för tillsvidareanställd undersköterska, skötare och barnskötare. Nu ges medarbetarna möjlighet att växa in i yrkesrollen inom akutsjukvården.

På röntgen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping har man sedan årsskiftet en ny CT-kamera (computed tomography), eller skiktröntgen som det också kallas. Med den nya kameran kan man ta bättre bilder med lägre stråldos. Det innebär med andra ord att röntgenläkaren får ett bättre material att ställa diagnos utifrån och att patienten utsätts för mindre strålning vid undersökningen.

Den 5 juni 2018 kommer Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken i Skövde och doktorand vid Karolinska Institutet, att presentera sin studie om endoskopisk klassifikation av gallgångsmynningen (Papilla Vateri). Presentationen sker vid världens största konferens om mag- och tarmsjukdomar, DDW (Digestive Disease Week) i Washington, USA.

Årets första tre månader har varit utmanande för Skaraborgs Sjukhus. Tack vare den lojala personalen har verksamheten klarat den höga beläggningsgraden på vårdplatserna, något som naturligtvis påverkat arbetsbelastningen.

Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.

Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.

Mobiliseringsinitiativet, är ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Det har förebyggt och minskat sjukfrånvaro hos medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus och resultaten kommer presenteras vid en internationell konferens i maj.

Att få tolktjänsten via Skype minskade resor och resursförbrukning för Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus. På Södra Älvsborgs sjukhus minskade Lena Fredrikssons nya metoder både riskerna med hantering av farliga kemikalier och administrationen. Dessa insatser belönades i samband med regionfullmäktige 10 april med VGR:s interna miljöstipendium på vardera 25 000 kronor.

KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus har fått två nya möjligheter att berätta om sin verksamhet.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som specialistsjuksköterska inom operation, anestesi eller intensivvård?

63 äldre människor, de flesta demenssjuka och funktionsnedsatta, räddades undan branden på Allégården i Tibro under natten 26 januari. Räddningsinsatsen har hyllats av många och ambulanspersonalen vid Skaraborgs Sjukhus visade att alla övningar gav resultat när det väl blev skarpt läge.

Semhar Haile och Salah Diab vill båda skapa sig en framtid i Sverige och nu har de fått var sin extratjänst vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. En första utvärdering ger mycket positiva resultat – de extra medarbetarna vill samtliga fortsätta inom sjukvården och de ger ordinarie personal mer tid över till att vårda patienter.

1-2 oktober i år kommer Skaraborgs Sjukhus att stå värd för en nationell CEPS-konferens. Då kommer omkring 170 instruktörer till Skövde för att lära av och utveckla modellen för teamträning.

Sedan uttagningen i september i fjol har det varit det hårdträning på schemat för Eva-Maria Forsberg och Team Rynkeby Skaraborg som under första veckan i juli ska ta sig hela vägen till Paris på cykel.

Skaraborgs Sjukhus vill skapa bättre struktur för arbetet med barn som far illa. Därför startas ett särskilt barnskyddsteam.

Fredag 2 mars är det dags för ännu en medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus att försvara sin avhandling. Då disputerar nämligen Christian Scharenberg, överläkare vid medicinkliniken, hematologi och Diagnostisk Centrum.

70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.

12 februari är det Världsepilepsidagen. Neuroteamet på barnmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus arbetar bland annat med barn och tonåringar med epilepsi och vill uppmärksamma denna patientgrupp extra i samband med den här dagen.

Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

Fredag 26 januari är det dags för arbetsterapeut Gärd Holmqvist vid vuxenpsykiatriska mottagningen, Skaraborgs Sjukhus att disputera. Hon försvarar sin avhandling ”Bildterapi. En väg till inre förändring och förbättrad hälsa.” vid Högskolan i Halmstad.

Du som studerar i nionde klass på grundskola, är gymnasieelev eller vårdstuderande på högskola, har nu chansen att upptäcka Skaraborgs Sjukhus genom att besöka vår mingelmässa den 23 och 25 januari.

Daniel Glinatsi, AT-läkare vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, har nyligen disputerat med sin avhandling ”Magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis: validation of tenosynovitis and joint space narrowing scoring systems and the impact of inflammation and structural damage on patient-reported outcomes” i Köpenhamn.

Med anledning av det begränsade utbrottet av mässling i Göteborg är det många som just nu har frågor om mässling och vaccination.

Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun inför ett nytt, gemensamt arbetssätt som kombinationssjuksköterska och rekryterar därför för första gången vårdpersonal tillsammans. Tjänsterna kan sökas av legitimerade sjuksköterskor med flera års erfarenhet.

Skaraborgs Sjukhus har deltagit i en av världens största prehospitala studier om hjärtstopp. Den visar, att om ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis hjälps åt kan hundratals liv räddas varje år.

Lööf Foundation driver välgörenhetsprojekt i åtta länder. Nästa år statar Sophie Lööf från Gullspång ett mödravårdscentrum i Kenya tillsammans med artisten Måns Zelmerlöw och tennisstjärnan Jonas Björkman. Inspiration och kunskap har hon hämtat hos toppmoderna BB Skövde.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har under torsdagen besökt Skaraborgs Sjukhus för att få veta mer om personcentrerad vård för barn på operation, och rundvandring i barn- och kvinnoenhetens nya lokaler.

Skaraborgs Sjukhus har planen klar för att möta de stora utmaningarna under 2018. En central framgångsfaktor är kompetensförsörjningen, därför är den särskilt prioriterad.

Logopedmottagningen tilldelas Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2017. De får det för att ”förbättringar genomförts som inspirerats av nytänkande och ger möjlighet till spridning”.-Det här är så roligt! Vi har verkligen jobbat för det och alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet, säger enhetschef Monica Käll Guldbrand.

Snart är det dags för två läkare vid Skaraborgs Sjukhus att disputera. Johan Dahlén Gyllencreutz, specialistläkare vid hudmottagningen, och Lars Ljungström, överläkare vid infektion, kommer båda att försvara sina avhandlingar fredagen den 8 december.

En utvärdering av arbetssituationen vid Skaraborgs Sjukhus sommaren 2017 visar att den var mer ansträngd än tidigare år. Men det finns även ljuspunkter.

I dag den 23 november uppmärksammar Skaraborgs Sjukhus den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. I entréhallen vid SkaS Skövde finns personal på plats för att dela ut informationsmaterial och svara på frågor från besökare och sjukhuspersonal.

I dag är det enkelt att göra adressändring via nätet. Det enda som behövs är en internetuppkoppling och ett personnummer. Enkelheten har dock en baksida – nämligen risken att drabbas av falsk adressändring och id-kapning.

Skaraborgs Sjukhus har fått ännu en docent. Den här gången är det dags att gratulera Henrik Hadimeri, överläkare vid njurmedicinska kliniken. –Jag är naturligtvis väldigt glad över docentutnämningen, säger han.

Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation 2017 tilldelas projektet ”Eliquis – information och stöd under hela patientresan”. KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus föll på mållinjen, men som tröstpris får de ändå möjlighet att göra reklam för sina fina verksamhet.

I dag den 7 november startar den årliga vaccinationskampanjen mot influensa. Kampanjen som pågår till sista februari 2018 syftar till att skydda personer i riskgrupperna mot allvarlig sjukdom. Till riskgrupperna hör personer som är 65 år eller äldre, samt gravida eller yngre personer med en underliggande sjukdom.

Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

Nomineringstiden för priset Bästa patientinformation 2017 är avslutad och tre bidrag är nominerade till utmärkelsen 2017. Ett av dessa är KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

27 oktober tänker vi lite extra på alla betydelsefulla arbetsterapeuter som hjälper människor att klara vardagsaktiviteterna.

Snart utses årets Dr Optimo vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Här är de nominerade.

Dagsjukvården i Mariestad är det senaste nytillskottet inom Skaraborgs Sjukhus. Här arbetar man bokstavligen efter devisen samverkan – ett sammansvetsat gäng medarbetare som vill samarbeta med andra aktörer.Den forna medicinavdelningen i Mariestad är nu omformad till en dagsjukvårdsenhet och i samma lokaler huserar även norra närsjukvårdsteamet.

Snart kommer det att avgöras vem som blir årets Kärndoktor vid Skaraborgs Sjukhus.

Logopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus är en av två enheter i pilotprojektet "Tolk via Skype". Det ska leda till att patienter ska kunna erbjudas tolk på distans med ljud och bild inom hela Västra Götalandsregionen 2018.

När Eva Mannesson bestämde sig för att bli barnmorska var saken klar. Trodde hon. Istället blev det ett helt yrkesliv ägnat åt att vara med och utveckla vården för kvinnor med gynekologiska cancersjukdomar, på lokal, regional och nationell nivå.

För sjunde året i rad initierar Socialstyrelsen Donationsveckan som i år äger rum vecka 41, det vill säga 9-15 oktober.

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare vid Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

Den 2-8 oktober pågår den nationella kampanjveckan ”Balansera mera” på Skaraborgs Sjukhus.

Under måndagen besökte finansminister Magdalena Andersson (S) Skaraborgs Sjukhus. Hon fick då en inblick i det toppmoderna BB Skövde, där familjen står i centrum och den engagerade personalen haft en avgörande betydelse för planering och utformning av miljön.

Den nationella bristen på vårdpersonal påverkar naturligtvis också Skaraborgs Sjukhus. Men arbetet fortsätter för att behålla den höga kvalitén och tillgängligheten.

21-22 september samlas svensk och internationell barnläkarexpertis inom lungmedicin i Skaraborg. Omkring 200 delegater beräknas finnas på plats.

I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska prehospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

Lovisa Bengtsson läser läkarprogrammet och ingick i ett forskarteam vid Skaraborgs Sjukhus. Det resulterade i en artikel om spädbarns lungfunktion, som nu publicerats i den högt ansedda medicinska tidskriften Journal of Applied Physiology.

Nu är det full aktivitet på bygget som ska bli nytt specialisttandvårds- och specialistmottagningshus vis Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Vi passade på att ställa några frågor till Västfastigheters projektledare Joakim Staaf.

Under ett par månader i höst hänvisas besökare till Skaraborgs Sjukhus Lidköping till en tillfällig entré när nya entrédörrar ska installeras i huvudentrén. Den 21 augusti påbörjas arbetet, och väntas pågå i cirka tre månader.

För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.

Kristian Axelsson, ST-läkare vid ortopeden på Skaraborgs Sjukhus, har fått ett nytt uppdrag inom Västra Götalandsregionen.

När Lill-Marie Persson gör ett besök vid hudmottagningen möts hon av värme, breda leenden, kramar och medarbetare som trivs med sitt arbete. Det är ett betydelsefullt arv hon lämnar efter sig när det är dags att sluta efter 41 år på Skaraborgs Sjukhus.Nu väntar ett nytt liv på henne och tillökning i familjen.

Paula Llopis Martinez och Rana Shaibani ser fram emot sommaren 2017. Under fyra veckor ska de göra sin feriepraktik vid Skaraborgs Sjukhus.

Motion i olika former gör att man orkar mer, såväl i jobbet som privat. IT-samordnare Thomas Hugosson tipsar om träning i en ny SkaS-film.

Skaraborgs Sjukhus kommer att göra avtryck vid världens största barnmorskekongress. Forskaren Caroline Bäckström får sällskap på föreläsningsscenen i Toronto av Sofia Wallin och Anne Melbe.

Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.

Logopediverksamheten inom Skaraborgs Sjukhus satsar på utveckling de närmaste åren. Ett led i detta är att man har lyckats knyta till sig professor Lena Hartelius, som tillträder sin tjänst efter sommaren.

Åsa Rejnö och Yvonne Johansson, båda medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus, har under högtidliga former uppmärksammats av Högskolan i Skövde. De har mottagit stipendium på 55 000 kronor vardera ur Stiftelsen till Gösta Svenssons minne.

Idag gratulerar vi infektionsläkare Johan Karp vid Skaraborgs Sjukhus som nyligen utmärkt sig i Blekinge.

Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.

I samband med Internationella sjuksköterskedagen 12 maj presenterades en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening. Socialstyrelsens riktlinje upphörde att gälla 2015, så den nya kompetensbeskrivningen är efterlängtad.

15–19 maj pågår Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad.

Elisabeth Kenne Sarenmalm är verksamhetschef vid FoU-centrum vid Skaraborgs Sjukhus. Nu är hon även historisk som den första sjuksköterska, anställd vid Skaraborgs Sjukhus, som är antagen som docent.

Skaraborgs Sjukhus har en gemensam diabetesprocess för tre mottagningar i Skövde, Lidköping och Falköping. Processen har funnits under flera år och medarbetare träffas regelbundet för att utveckla kvaliteten för diabetespatienter.

De båda nya biträdande sjukhusdirektörerna vid Skaraborgs Sjukhus är inte längre lika nya på sina poster. Det har blivit dags att ta pulsen på Jane Johansson och Martin Takac efter de första 100 dagarna.

Studien, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Patienterna vid Skaraborgs Sjukhus är nöjda med bemötandet från personalen. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten för 2016.

Skaraborgs Sjukhus har med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen möjlighet att inför HT2017 erbjuda medarbetare betald YH-utbildning, så kallad utbildningstjänst. Detta har skett i samverkan med fackförbundet Kommunal.

Regeringen har utsett en ny styrelse för Högskolan i Skövde. En av de nya ledamöterna är Svante Lifvergren, kvalitetschef vid Skaraborgs Sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus har haft en arbetsam inledning på år 2017. Årets första tre månader har präglats av brist på sjuksköterskor, vilket påverkat bemanningsläget och verksamheten.

Nu är det dags att fira Påsk igen och Skaraborgs Sjukhus vill passa på att uppmana till försiktighet med smällare under helgen.

Skaraborgs Sjukhus vann Guldskalpellen 2016. Nu kan triumfen upprepas. Lungkliniken vid Skaraborgs Sjukhus är nominerat till den fina utmärkelsen genom sin innovation – KOLinfo.

På ortopedavdelning 81-83 vid Skaraborgs sjukhus Skövde har man lyft vikten av att ge bra stöd i vardagen för personalen när man inrättade två tjänster för just medarbetarstöd.

Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

22-23 mars var Skaraborgs Sjukhus Skövde centrum för den unika konferensen Lung Function Academy.

Under onsdagen 22 mars besökte energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) Skövde och Skaraborgs Sjukhus.

– Jag är väldigt stolt över att Skaraborgs Sjukhus alla duktiga medarbetare har levererat en god vård med hög kvalitet till nöjda patienter under 2016. Dessutom har vi en ekonomi som är i balans och det betyder mycket när vi tillsammans tar oss an framtida utmaningar, säger Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande.

Igår togs det första spadtaget för den nya byggnaden för Folktandvårdens specialisttandvårdscentrum och Skaraborgs Sjukhus specialistmottagningar i Skövde. Representanter från både SkaS och Folktandvården höll i spadarna och förklarade därmed bygget påbörjat.

Vartannat år utser VGRs regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga rådgivare som ska stötta henne och regionens koncernledningar med perspektiv som kanske inte är självklara för en äldre generation. En ung rådgivare som alldeles nyss har utsetts för uppdraget är Elsa Beckman, logoped vid Skaraborgs Sjukhus.

Med 150 år på nacken så står sig Skaraborgs Sjukhus Lidköping starkt även i framtiden. Det stod klart sedan jubilaren hyllats med tal, gåvor, film, föreläsningar och en nyöppnad utställning.


Senast uppdaterad: 2018-09-11 13:46