Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rajna Knez utnämnd till docent i barn- och ungdomspsykiatri

Publicerad:

Rajna Knez vid Skaraborgs Sjukhus är dubbelspecialist, psykiater och barnpsykiater, men också legitimerad psykoterapeut. Nu innehar hon dessutom två docenturer; en i psykiatri vid Universitet i Rijeka, Kroatien och den senaste utnämningen - i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Hennes intresse för forskning väcktes redan i slutet av läkarprogrammet. Som student deltog hon i klinisk praktik inom neurologi och fångades av frågan om det finns ett samband mellan väderförhållanden och förekommande av stroke.

-Det var nämligen så att man på kliniken ansåg att antal fall av stroke ökade då det blåste en speciell vind i Kroatien. Just det väckte min nyfikenhet och genom den uppkom hypotesen för min kommande forskning. Jag började besöka väderstationen för att hämta väderleksrapporter och samlade in uppgifter från medicinska journaler. Sedan granskade och tolkade jag dessa och det arbetet som jag fann obeskrivligt intressant på det personliga planet, ledde också fram till ett ganska fascinerande resultat.

Då öppnades nya möjligheter

Intresset för psykiatri ledde henne fram till en forskarutbildning i Socialpsykiatrin och beroendesjukdomar.

-Då öppnades en möjlighet till forskningsstudien som riktades mot matvanor hos ungdomar. Mitt mastervetenskapliga arbete som avhandlade frågan Störningar i matvanor hos ungdomar gav form åt en, för mig viktig, förste författares artikel publicerad 2006 i Journal of Adolescent Health. Det var då min forskning startade på riktigt, säger Rajna Knez.

De senaste två åren har hon varit universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska Akademin, och sedan januari i år är hon knutten till Högskolan i Skövde. Den oavlönade docenturen i Kroatien är kopplad till en universitetslektorstjänst som är tidsbegränsad på fem år och upphör om ett år. Men docenturen vid Göteborgs universitet – som hon nu alltså blivit utnämnd till - gäller tills vidare.

En stor grej

-Innan jag fick besked om docenturen, fattade jag inte hur stor grej är det för mig egentligen. När min man och jag flyttade till Sverige för mer än sex år sedan godkändes vår specialistexamen direkt, men jag var också nyfiken på om min doktorsavhandling är likvärdig. Då sökte jag utlåtande från Universitets- och Högskolerådet och fick positivt svar, men jag var osäker om det gick att likställa docenturen mellan två länder, säger Rajna Knez.

Rajna Knez har ett övergripande ansvar för forskning och utbildning vid barn- och kvinnokliniken vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Vilken betydelse får docentur för din klinik?

-Kliniken har blivit universitetssjukhusvårdenhet och den tillkomna docenturen kan ha betydelse i den kontexten och när vi kommer att uppdatera detta status. Utifrån medarbetares perspektiv på kliniken, men också SkaS som helhet, hoppas jag att min docentur kan vara uppmuntran till någon att börja som doktorand eller utveckla sig vidare till docent och på detta sätt öka akademisering på vårt sjukhus, säger Rajna Knez.

Viktigt att bevisa

Varför ska medarbetare vid SkaS bedriva forskning?

-Det är viktigt att medarbetarna bedriver forskning utifrån flera aspekter, men det som jag tycker är viktigt är att de som jobbar kliniskt och observerar något fenomen samt misstänker ett visst samband, som är värt att utforska vidare, får möjligheten att försöka bevisa det.  Det finns säkert många idéer och alla är inte alltid lika genomförbara men det viktiga är att hålla en positiv forskningsanda som märks vid sjukhuset. Idéerna som är värda säkert till slut lyckas att hitta sin väg mot realiseringen så som det är tänkt.

-De som inte har deltagit i forskningsarbete på andra arbetsplatser eller med andra förutsättningar är kanske inte medvetna om alla förmåner som SkaS erbjuder de som vill forska. Det handlar inte uteslutande om finanser och logistik utan om hela inställningen till forskaren och forskningen. Tiden som är vikt åt forskning är alltid en av huvudfaktorerna och för att förverkliga idéerna är det avsevärd att ha förståelse från ledningen. På vår klinik är vi tacksamma att ha en verksamhetschef som främjar forskningsklimat och utvecklings kultur som speglas i många aktiviteter. Dessutom finns det på SkaS FoUUI-verksamheten som alltid hittar sätt att med hjälpa till att projekt framgångsrik realiseras.

-Jag är väldigt tacksam mot de personer på SkaS och vid Sahlgrenska Akademin som öppnade möjligheten för mig att uppnå meriter som krävdes för min utnämning som docent även här i Sverige. Det som jag hoppas är att jag kan ge samma stöd till de som också vill gå vägen mot docenturen eller väljer någon annan forskning- och utvecklingsväg, säger Rajna Knez.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-03-25 07:57