Remittera till röntgen

Information till dig som är vårdgivare och remitterar patienter till röntgenverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Från och med 2019-05-01 utförs akuta skelett- och lungröntgenundersökningar på remiss från primärvård, företagshälsovård och andra aktörer endast vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.
Inneliggande patient från Skaraborgs sjukhus Falköping kan utföra akuta skelett- och lungröntgenundersökningar som tidigare vid röntgen i Falköping.

Drop in-mottagning
Drop in-mottagning gäller endast vid skelett- och lungröntgenundersökningar, utan preliminärsvar.
Undantag: Skelettundersökningar med frågeställningen skelettskada kan utföras på Drop-in om skadetillfället skett för mer än 6 veckor sedan.

Följande undersökningar får inte skickas för drop in:

  • Skelettskadefrågeställning om skadetillfället skett för mindre än 6 veckor sedan.
  • Benlängdsmätning, belastade fötter, vinkelmätning, skoliosundersökningar, halsryggrad, sacroiliacaleder samt ansiktsskelett.
  • Patienter som har speciella behov exempelvis kräver lyft vid överflyttning till undersökningsbordet eller sjuktransport till och från röntgenavdelningen.

Om patienten på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av att komma på drop-in ska detta förtydligas i remisstexten. Vi bokar då in patienten på en tid för undersökning.

Om patienten är gravid och om röntgenundersökning omfattar bukområdet – överväg om röntgen behöver göras, om så är fallet kontakta röntgen för val av lämplig metod.

Remittentens ansvar

Om röntgenremissen inte skrivs direkt i samband med patientens besök är det du som remittent som ansvarar för att upplysa patienten om när en röntgenremiss kommer att skickas och patienten kan besöka röntgen.

Svaret på undersökningen skickas till dig som har remitterat, vanligen inom två veckor efter utförd röntgenundersökning.

Felaktig remiss kommer att skickas tillbaka till remittent.

Röntgenremissen är giltig i två månader från remissdatum.

Kontakt

Undrar du över något är du välkommen att kontakta röntgenverksamheten på telefonnummer:  0500-44 70 20 eller Radiolog direkt, måndag till fredag klockan 09.30 - 15.30,  på telefonnummer: växel 0500-43 10 00.