Synpunkter och klagomål på vården

Upplever du att något inte fungerar som det ska? Har du varit med om något tråkigt i din kontakt med vården? Eller var det kanske något som gjorde dig extra glad? Dina upplevelser i vården, som patient eller närstående, är viktig information för oss i vårt förbättringsarbete.

Lämna synpunkter och klagomål via 1177

Du kan kontakta den mottagning eller avdelning där du har fått vård via 1177 Vårdguidens e-tjänster för att lämna synpunkter och klagomål. På 1177 finns de flesta av sjukhusets avdelningar och mottagningar.

Sök upp mottagningen och lämna dina synpunkter eller klagomål via e-tjänsten på mottagningens kontaktsida. Lämna dina synpunkter via e-tjänsten ”Synpunkter och klagomål på vården”.

Du kan också logga in i e-tjänsten och söka upp den mottagning du vill kontakta via ”Hitta och lägg till”.

Inloggningen till 1177 är personlig. Via din inloggning kan du bara utföra ärenden som gäller dig själv eller den du är ombud för. För ärenden som gäller barn till och med 12 år utför du dessa genom din egen inloggningSå loggar du in på 1177.se.

Du kan också kontakta berörd verksamhet för att lämna synpunkter och klagomål. Kontaktuppgifter hittar du här Avdelningar och mottagningar. Du kan också ringa via telefonväxeln 0500-43 10 00.

Lämna synpunkter och klagomål skriftligt

Om du har något som du vill berätta för oss kan du skriva ut och fylla i blanketten:
Synpunkter på vården

Lämna blanketten till den avdelning eller mottagning som är berörd eller skicka den till:
Skaraborgs Sjukhus
Patientsäkerhetsfunktionen
541 85 Skövde

Lämna synpunkter och klagomål via mobilen

Från och med oktober 2022 kommer väldigt många av våra patienter få ett sms-formulär skickat till sig efter avslutat besök/vistelse. Här har du möjlighet att lämna synpunkter till oss. Läs mer här: Feedback SkaS

Andra instanser att vända sig till

Vill du hellre tala med någon utanför sjukhuset, kan du kontakta patientnämnden. Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. Det kostar inget att kontakta oss och du får vara anonym om du vill. Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Patientnämndernas kansli
Regionens hus
405 44 Göteborg

Telefon: 010-441 20 00
patientnamnden@vgregion.se
www.vgregion.se/patientnamnden

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du vill anmäla fel och brister i vården.

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning sydväst
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon: 010-788 50 00
www.ivo.se

Hos Patientförsäkringen LÖF kan du söka ersättning om du har skadats i vården.

Patientförsäkringen LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm

Telefon: 08-551 010 00
www.lof.se

Har du drabbats av en läkemedelsskada kan du söka ersättning från Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm

Telefon: 08-462 37 00
www.lff.se

Om du har synpunkter på Skaraborgs Sjukhus webbplats är du välkommen att kontakta webbredaktionen på e-postadress: kommunikationsenheten.skas@vgregion.se.