Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan du skickar remiss.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Telefonkontakt tas med Hematolog Direkt
Telefon: 0500-47 87 97, eller sök hematologjour via Skaraborgs Sjukhus växel: 0500-43 10 00

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefon: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Akut myleoisk leukemi (AML)

Telefonkontakt tas med Hematolog Direkt
Telefon: 0500-47 87 97, eller sök hematologjour via Skaraborgs Sjukhus växel: 0500-43 10 00

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefon: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 25 02
Fax: 0500-43 25 39

Analcancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75
Fax. 0500 – 43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
0510 – 854 02

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Bröstcancer

Remisser faxas till Unilabs mammografi Skaraborg
Telefon: 0771-40 77 15
Fax: 042-40 68 077

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Buksarkom

Kontaktsjuksköterska, kirurgimottagning
Telefon: 0500-47 36 68
Fax: 0500-43 17 23

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Myelom

 

Cancer i bukspottskörtel

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Cancer i urinblåsa och urinvägar

SVF-koordinator
Telefon: 0500-43 19 55 eller 0500-43 17 63

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-09.30, fredag klockan 08.45-09.30, övrig tid sök via växel 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-85 477

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 25 02
Fax: 0500-43 25 39

Huvud- och halscancer

Medicinskt ansvarig läkare
Telefon: 0500-43 19 18
Fax: 0500-43 16 58

Koordinatorer/registrering

Camilla Sjökvist/Ulrika Steinborn Eriksson

Telefon: 0500-43 16 04

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Remisser skickas till SVF-koordinator
Telefonnummer: 0500-43 15 24
Fax: 0500-47 80 37

Levercellscancer (HCC)

Medicinsk Gastro, Skaraborgs Sjukhus Lidköping 

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0510-853 85
Fax: 0510-855 97

Märk gärna faxet med SVF HCC, så att det kommer till rätt instans, då flera delar fax.

Livmoderhalscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Kristina Andersson)
Telefon: 0500-43 14 31 (Karin Ellvig)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Livmoderkroppscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Kristina Andersson)
Telefon: 0500-43 14 31 (Karin Ellvig)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Lung- och lungsäckscancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 32
Fax: 0500-43 25 54

Lymfom (lymfkörtelcancer)

Hematologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Telefon: 0500-43 15 24, alternativt Hematolog Direkt: 0500-47 87 97
Fax: 0500-47 80 37

Hematologmottagningen Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Telefon: 0510-857 08, alternativt sök tjänstgörande hematolog via växeln: 0510-850 00
Fax: 0510-853 96

Malignt hudmelanom

Kontaktsjuksköterska/koordinator
Telefon: 0500-43 21 19

Matstrups- och magsäckscancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Myelom

Hematologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Telefon: 0500-43 15 24, alternativt Hematolog Direkt: 0500-47 87 97
Fax: 0500-47 80 37

Hematologmottagningen, Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Telefon: 0510-857 08, alternativt sök tjänstgörande hematolog via växeln: 0510-850 00
Fax: 0510-853 96

Neuroendokrina buktumörer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 15 40

Koordinator, medicinsk sekreterare
Telefon: 0500-43 25 11
Fax: 0500-43 25 39

Njurcancer

SVF-koordinator 
Telefon: 0500-43 19 55 eller 0500-43 17 63

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-09.30, fredag klockan 08.45-09.30, övrig tid sök via växel 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-85 477

Oklar cancer i levern

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Peniscancer

SVF-koordinator 
Telefon: 0500-43 19 55 eller 0500-43 17 63

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-09.30, fredag klockan 08.45-09.30, övrig tid sök via växel 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-85 477

Primära maligna hjärntumörer

Kontaktsjuksköterska, Malin Andersson
Telefon: 0500-43 18 90
Fax: 0500-43 29 39

Prostatacancer

SVF-koordinator 
Telefon: 0500-43 19 55 eller 0500-43 17 63

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-9.30, fredag 08.45-9.30. Övrig tid sök via växel: 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-85 477

Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktsköterska
Telefon: 0500-43 18 47

Sköldkörtelcancer

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 17 95
Fax: 0500-43 17 89

Testikelcancer

SVF-koordinator 
Telefon: 0500-43 19 55 eller 0500-43 17 63

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 17 74, måndag till torsdag klockan 08.00-09.30, fredag klockan 08.45-09.30, övrig tid sök via växel 0500-43 10 00.
Fax: 0500-43 17 89

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-85 477

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer)

SVF-koordinator, endoskopimottagningen, Skaraborgs Sjukhus (Lidköping och Skövde)
Vid frågor ring 0761-48 48 00
Remiss faxas till 0510-855 97, ring 0510-855 88 för kontroll om remiss har kommit fram

SVF-koordinator
Louise Arnham 0500-43 17 93
Karin Frisk 0500-43 17 52
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Vulvacancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Kristina Andersson)
Telefon: 0500-43 14 31 (Karin Ellvig)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Äggstockscancer

Koordinatorer
Telefon: 0500-43 14 13 (Kristina Andersson)
Telefon: 0500-43 14 31 (Karin Ellvig)
Fax: 0500-43 14 54

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09


Senast uppdaterad: 2021-04-28 11:12