Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan du skickar remiss.
Glöm inte att märka remissen med SVF samt informera patienten om att utredning enligt SVF påbörjas.
Länk till patientinformation (tillgänglig på 13 olika språk)

I Kunskapsbanken finns ett stöd för Alarmsymtom i SVF.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Vid misstanke om akut lymfatisk leukemi ska hematolog alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (ALL och AML)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Akut Leukemi

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematolog Direkt: 0500 – 47 87 97
Hematologjour via SkaS växel: 0500 – 43 10 10

Kontaktsjuksköterska
0500 – 43 15 24

Remiss skickas via fax till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
Fax. 0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Administrativ SVF-koordinator
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut lymfatisk leukemi ska hematolog alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (ALL och AML)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Akut Leukemi

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematolog Direkt: 0500 – 47 87 97
Hematologjour via SkaS växel: 0500 – 43 10 10

Kontaktsjuksköterska
0500 – 43 15 24

Remiss skickas via fax till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Administrativ SVF-koordinator
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (AOS)

Remisskriterier: Kortversion samtliga förlopp för primärvården

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF AOS

Kontaktsjuksköterska
Eva och Henny 0500 – 43 25 02

Remiss skickas via fax till DC Medicinmottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 25 39
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Helena Allerth 0500 – 43 19 15
Marie Bengtsson Nykvist 0500-43 25 08

Lokal processledare
Christian Scharenberg


Analcancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Analcancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Analcancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Anna 0500 – 47 83 96
Karin 0500 – 47 81 47

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89.
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Louise Arnham 0500 – 43 17 93
Charlotte Klasson 0500- 47 83 14

Lokal processledare
Karl Nilsson Grip/Urban Ersson


Bröstcancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Bröstcancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Bröstcancer

Stöd för primärvården i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer

Remisser faxas till Unilabs Mammografi Skaraborg
Fax: 042 – 406 80 77

Remittenten säkerställer att remissen är mottagen
genom att ringa 077 – 140 77 15

Administrativ SVF-koordinator
Madelene Lagerqvist Nilsson 0500-43 17 36

Lokal processledare
Per Nyman/Johanna Nyberg


Buksarkom

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Buksarkom)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Buksarkom

Kontaktsjuksköterska, kirurgimottagning
Telefon: 0500-47 36 68

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Tina Sälle 0500-43 10 85

Lokal processledare
Mile Bergvall


Cancer i bukspottskörtel

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Cancer i bukspottskörtel)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Cancer i bukspottkörtel

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Administrativ SVF-koordinator
Tina Sälle 0500-43 10 85

Lokal processledare
Tomas Manke


Cancer i gallblåsa och gallvägar

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Cancer i gallblåsa och gallvägar)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Cancer i gallblåsa och gallvägar

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och Urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Administrativ SVF-koordinator
Tina Sälle 0500-43 10 85

Lokal processledare
Tomas Manke


Cancer i urinblåsa och urinvägar

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Cancer i urinblåsa och urinvägar)

Viktig lokal information ang SVF-remiss urinblåsa/övre urinvägar

Vid ofullständig SVF-remiss används följande dokument

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Cancer i urinblåsa och urinvägar

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500 – 43 17 74
måndag – torsdag: 08:00-09:30 fredag: 08:45-09:30.

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och Urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Ulrika Forsell 0500 – 43 17 63
Marie-Louise Malmlöf 0500 – 43 19 55

Lokal processledare
Sofie Brattbom


Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Remisskriterier: Kortversion för primärvård (CUP)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF CUP

Kontaktsjuksköterska
Eva och Henny 0500 – 43 25 02

Remiss skickas via fax till DC Medicinmottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500 – 43 25 39
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Helena Allerth 0500 – 43 19 15
Marie Bengtsson Nykvist 0500-43 25 08

Lokal processledare
Christian Scharenberg


Huvud- och halscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Huvud- och halscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Huvud-och halscancer

Medicinskt ansvarig läkare
0500 – 43 19 18

Remiss skickas via fax till ÖNH-mottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 16 58
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Kontaktsjuksköterska
Lillemor Ekstedt 0500 – 47 83 81
Maria Andersson 0500 - 47 83 81

Administrativ SVF-koordinator
Camilla Sjökvist 0500 – 43 16 04
Ulrika Steinborn Eriksson 0500 – 43 16 04

Lokal processledare
Fredrik Dahllöf


Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Ta först telefonkontakt med Hematolog Direkt/Hematologjour skicka därefter remiss via fax.

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (KLL)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF maligna lymfom och KLL

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematologimottagning, SkaS Skövde
0500 – 43 15 24 alternativt Hematolog Direkt 0500 – 47 87 97
Hematologjour via SkaS växel: 0500 – 43 10 10
Remiss skickas till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
faxnummer: 0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Kontaktsjuksköterska, Skövde
0500 – 43 15 24

Administrativ SVF-koordinator, Skövde
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Levercellscancer (HCC)

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Levercellscancer/HCC)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Levercellscancer (HCC)

Mag- och tarmmottagning IBD-Leversköterska, Lidköping
Kontaktsjuksköterska/ Administrativ SVF-koordinator

Annelie Andersson/Lena Bölin 0510 – 853 85

Remiss skickas via fax till Mag- och tarmmottagningen, SkaS Lidköping
Fax: 0510 – 855 97
Märk faxet med SVF HCC, så det kommer till rätt instans då flera delar fax.
Remittenten ansvarar för att säkerställa att remissen är mottagen.

Lokal processledare
Andreas Hertz


Livmoderhalscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Livmoderhalscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Livmoderhalscancer

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Remiss skickas via fax till Gynekologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 14 54
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Kristina Andersson 0500-43 14 13
Karin Ellvig 0500-43 14 31
Johanna Karlén 0500-47 83 63

Lokal processledare
Maria Widmark/Louise Svensson


Livmoderkroppscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Livmoderkroppscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Livmoderkroppscancer

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Remiss skickas via fax till Gynekologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 14 54
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Kristina Andersson 0500-43 14 13
Karin Ellvig 0500-43 14 31
Johanna Karlén 0500-47 83 63

Lokal processledare
Maria Widmark/Louise Svensson


Lung- och lungsäckscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Lung- och lungsäckscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Lung- och lungsäckscancer

Kontaktsjuksköterska
0500 – 43 20 32

Remiss skickas via fax till Lungmottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 25 54
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Cathrin Käll 0500 – 43 18 72

Lokal processledare
Gudrun Hemeren


Lymfom (lymfkörtelcancer)

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Lymfom)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Maligna lymfom och KLL

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematologimottagning, SkaS Skövde
0500 – 43 15 24 alternativt Hematolog Direkt 0500 – 47 87 97
Remiss skickas till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Kontaktsjuksköterska, Skövde
0500 – 43 15 24

Administrativ SVF-koordinator, Skövde
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Malignt hudmelanom

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Malignt hudmelanom)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Malignt hudmelanom

Regional tillämpningsanvisning för SVF hudmelanom

Remissförfarande

Bild skickas i Piscara/CIMA-appen.
Privata vårdcentraler som inte har tillgång till Piscara/CIMA-appen skickar både bild och remiss per post. Se adress nedan.

Vid misstanke om malignt hudmelanom använd adress nedan.

Skriftlig remiss skickas till:
Hudmottagningen
Skaraborgs sjukhus Skövde
541 85 Skövde

Kontakt

Specialist direkt 0500 – 47 80 60
Hudmottagningen 0500 – 43 21 19

Kontaktsjuksköterska
Lisa Lilliedahl/Helena Eriksson 0500 – 43 21 19

Administrativ SVF-koordinator
Emma Eklund 0500 – 43 21 11

Lokal processledare
Petra Svensson


Matstrups- och magsäckscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Matstrups- och magsäckscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Matstrups- och magsäckscancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500-43 20 75

Remiss skickas via fax till Mag- och tarmmottagningen, Skas Skövde
Fax Skövde: 0500-43 29 62 
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Telefon: 0510-854 02
Fax Lidköping: 0510-855 97
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60

Administrativ SVF-koordinator
Tina Sälle 0500-43 10 85

Lokal processledare
Åsa Fredriksson


Myelom

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Myelom)

Rcc väst/kunskapsbanken: SVF Myelom

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematologimottagning, SkaS Skövde
0500 – 43 15 24 alternativt Hematolog Direkt 0500 – 47 87 97
Remiss skickas till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
faxnummer: 0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Kontaktsjuksköterska, Skövde
0500 – 43 15 24

Administrativ SVF-koordinator, Skövde
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (MPN)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF MPN

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

KONTAKT

Hematologimottagning, SkaS Skövde
0500 – 43 15 24 alternativt Hematolog Direkt 0500 – 47 87 97
Remiss skickas till Hematologmottagningen, SkaS Skövde
faxnummer: 0500 – 47 80 37 efter telefonkontakt.

Kontaktsjuksköterska, Skövde
0500 – 43 15 24

Administrativ SVF-koordinator, Skövde
Liselotte Andersson 0500 – 43 15 00
Maria Sitte              0500 - 43 22 26
Jennie Lundgren      0500 - 43 15 14

Lokal processledare
Anne Peters


Neuroendokrina buktumörer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Neuroendokrina buktumörer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Neuroendokrina buktumörer

Kontaktsjuksköterska SkaS Skövde
Telefon: 0500-43 15 40

Remiss skickas via fax till Kirurgimottagning, SU
Fax för sjukhus: 031-772 95 34
Fax för Primärvård: 010-435 75 50
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator SkaS Skövde
Tina Sälle 0500-43 10 85


Njurcancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Njurcancer)

Viktig lokal information ang SVF-remiss njurcancer

Vid ofullständig SVF-remiss används följande dokument

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Njurcancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500 – 43 17 74
måndag – torsdag: 08:00-09:30 fredag: 08:45-09:30.

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Ulrika Forsell 0500 – 43 17 63
Marie-Louise Malmlöf 0500 – 43 19 55

Lokal processledare
Rasmus Jakobsson


Oklar cancer i levern

Kontaktsjuksköterska
Telefon: 0500-43 20 75
Fax: 0500-43 17 89

Läkarfrågor
Telefon: 0500-47 81 60


Peniscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Peniscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Peniscancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500 – 43 17 74
måndag – torsdag: 08:00-09:30 fredag: 08:45-09:30.

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Ulrika Forsell 0500 – 43 17 63
Marie-Louise Malmlöf 0500 – 43 19 55

Lokal processledare
Ali Bencherki


Primära maligna hjärntumörer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Primära maligna hjärntumörer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Primära maligna hjärntumörer

Vid ofullständig remiss används följande dokument.

Kontaktsjuksköterska/SVF-koordinator
Malin Andersson, 0500 – 43 12 68
Stina Åkesson, 0500 – 43 23 49

Remiss skickas via fax till Neurologimottagningen SkaS Skövde
Fax: 0500-43 29 39

Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Lokal processledare
Alex Aguirre Robles

 


Prostatacancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Prostatacancer)

Viktig lokal information ang SVF-remiss prostatacancer

Kliniskt kunskapsstöd prostatacancer/primärvård

Vid ofullstädnig SVF-remiss används följande dokument

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Prostatacancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500 – 43 17 74
måndag – torsdag: 08:00-09:30 fredag: 08:45-09:30.

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Ulrika Forsell 0500 – 43 17 63
Marie-Louise Malmlöf 0500 – 43 19 55

Lokal processledare
Ulrik Albertsen


Skelett- och mjukdelssarkom

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Skelett- och mjukdelssarkom)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Skelett- och mjukdelssarkom

Administrativ SVF-koordinator
Liza Arrhenius 0500 – 43 18 50
Ellen Ekelund 0500 - 43 18 40

Remiss skickas via fax till Ortopedimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 18 43
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Lokal processledare
Julia Ström


Sköldkörtelcancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Sköldkörtelcancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Sköldkörtelcancer

Remissmottagare NU-sjukvården
Röntgenavdelningen, Norra Älvsborgs Länssjukhus
I första hand elektronisk röntgenremiss, i andra hand pappersremiss via fax

Röntgen: 010 – 435 26 55
Fax: 010 – 435 70 96
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen

Koordinator/kontaktsjuksköterska
Cecilia Garnheim
Telefon: 010 – 435 35 65

Sekreterare/registrering och utdata
Malin Melby
Telefon: 010 – 435 40 62

Processansvarig
Francisca Jorna
E-post: francisca.jorna@vgregion.se


Testikelcancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Testikelcancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Testikelcancer

Kontaktsjuksköterska Skövde
Telefon: 0500 – 43 17 74
måndag – torsdag: 08:00-09:30 fredag: 08:45-09:30.

Remiss skickas via fax till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax:
0500 – 43 17 89
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Ulrika Forsell 0500 – 43 17 63
Marie-Louise Malmlöf 0500 – 43 19 55

Lokal processledare
Ali Bencherki


Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer)

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Tjock- och ändtarmscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Tjock- och ändtarmscancer

Remiss med första utredning koloskopi faxas till Endoskopimottagning, SkaS Lidköping
Fax: 0510–855 97
.
Om du inte får någon faxbekräftelse ring 0510–855 33 eller 0510-853 31 för kontroll att remiss kommit fram.

Remiss när koloskopi är genomförd av annat sjukhus faxas remiss till Kirurgi- och urologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500–43 17 29
.
Ring administrativ SVF-koordinator för kontroll att remiss kommit fram

KONTAKT

Kontaktsjuksköterska Skövde
Anna 0500–47 83 96
Ann-Loiuse 0500–47 81 47

Kontaktsjuksköterska Lidköping
Anki 0510–856 34

Administrativ SVF-koordinator
Louise Arnham 0500–43 17 93
Charlotte Klasson 0500-47 83 14

Lokal processledare
Urban Ersson/Johan Tengström/Karl Nilsson Grip


Vulvacancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Vulvacancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Vulvacancer

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Remiss skickas via fax till Gynekologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 14 54
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Kristina Andersson 0500-43 14 13
Karin Ellvig 0500-43 14 31
Johanna Karlén 0500-47 83 63

Lokal processledare
Maria Widmark/Louise Svensson


Äggstockscancer

Remisskriterier: Kortversion för primärvården (Äggstockscancer)

RCC väst/Kunskapsbanken: SVF Äggstockscancer

Kontaktsjuksköterska, gynekologisk onkologimottagning
Telefon: 0500-43 14 09

Remiss skickas via fax till Gynekologimottagningen, SkaS Skövde
Fax: 0500-43 14 54
Remittenten säkerställer att remissen är mottagen.

Administrativ SVF-koordinator
Kristina Andersson 0500-43 14 13
Karin Ellvig 0500-43 14 31
Johanna Karlén 0500-47 83 63

Lokal processledare
Maria Widmark/Louise Svensson