Hälsofrämjande sjukhus

Skaraborgs Sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär bland annat att vi kombinerar vård och behandling med förebyggande och hälsofrämjande insatser som en del i behandlingen och för att förebygga sjukdom.

I det hälsofrämjande uppdraget ingår bland annat att vi ska informera dig som är patient om vikten av goda levnadsvanor och ge stöd och hjälp till dig som vill förändra dina levnadsvanor för att uppnå en bättre hälsa.

Även personalens hälsa och personliga utveckling är en del i det hälsofrämjande uppdraget. Därför ska vi arbeta för att undanröja och förebygga hälsorisker på arbetsplatsen och motverka olika faktorer som medverkar till ohälsa.

Folkhälsoarbete

Att vara ett hälsofrämjande sjukhus innebär också att vi bidrar med kunskap i folkhälsoarbetet ute i samhället. På sikt leder detta till en effektivare vård och att vi på ett bättre sätt kan använda hälso- och sjukvårdens resurser.