Tobaksfri inför och efter operation

När du blir opererad är det många olika faktorer som påverkar resultatet. Användning av tobak är en negativ faktor som kan medföra allvarliga komplikationer.

Sluta röka i samband med operation

Rökare löper större risk att drabbas av komplikationer i samband med operation, än de patienter som inte röker. Den förhöjda risken normaliseras om patienten håller sig rökfri inför och efter operationen. Även de patienter som blir akut opererade har nytta av ett postoperativt rökstopp då risken för komplikationer minskar.

Rökare drabbas oftare än andra av komplikationer efter en operation, till exempel:

  • Försenad eller försämrad sårläkning.
  • Ärrbildning.
  • Infektioner.
  • Blodpropp.
  • Försenad eller utebliven läkning av benbrott.
  • Hjärt- och lungkomplikationer.

Du rekommenderas att inte röka under 6 till 8 veckor både före och efter din operation för att minska komplikationsrisken.

Snus

Snusningens effekter på kroppen är inte lika väl undersökta som rökningens, men tillräckligt för att avråda från användning. Man vet att nikotinet påverkar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket försämrar sårläkning. Snuset innehåller mer nikotin än cigarretter.

Tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning i sjukvården utgörs av samtalsstöd individuellt eller i grupp, i kombination med användning av läkemedel mot nikotinberoende. Samtalsstödet är en viktig del av behandlingen, då får du veta hur du kan förbereda dig inför rök- eller snusstoppet och vilka knep som kan vara användbara.

Ta vara på dina möjligheter att påverka resultatet av din operation - gör ett tobaksuppehåll.