Forskning, Utveckling och Innovation

Forskning och utveckling, Innovation (FoUI) arbetar bland annat med att stödja vårdverksamheternas patientnära kliniska forskning, utveckling och innovation.

Alla personalgrupper som är nyfikna på att forska, utveckla och innovera får här stöd och hjälp på olika sätt. FoUI-verksamheten är en personalsatsning som ger kompetensutveckling. Klinisk forskning är också ett sätt att skapa ny kunskap för att komma patienter till nytta och bidra till vårdens kvalitet och utveckling.

FoUI-verksamhetens arbetsområden är bland annat att:

 • Stödja och stimulera forskning, utveckling och innovation inom SkaS.
 • Ge vetenskapligt stöd i metodfrågor.
 • Bidra med praktisk och/eller administrativ hjälp under genomförandet av studier enligt GCP.
 • Utveckla forskarutbildningen inom SkaS.
 • Vara ett beredande organ för FoU-frågor.
 • Medverka till utveckling av samarbete med:
  • universitet
  • högskolor
  • Skaraborgsinstitutet
  • primärvårdens FoU-enhet
  • regional FoU-funktion
  • övriga institutioner inom berörda utvecklingsområden.

Pågående projekt på Skaraborgs Sjukhus

Vid enheten arbetar två professorer (medicin, kirurgi), tre docenter (vårdvetenskap, kirurgi), fem forskningsledare (vårdvetenskap), fyra forskningssjuksköterskor, en statistiker, en verksamhetsanalytiker, en forskningskoordinator och en klinisk forskningskoordinator.

Kontaktuppgifter

Postadress:
FoUI
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde

E-post: fouui.skas@vgregion.se