Innovation

Innovationssamverkan mellan vård, näringsliv och akademi

Innovationssamverkan är viktigt för att fler värdeskapande innovationer ska kunna implementeras i hälso- och sjukvården och skapa värde för patienter. Innovationsplattformen arbetar med att främja utvecklingen av innovationer inom hälso- och sjukvården i VGR, och erbjuder flera tjänster kring samverkan mellan vård, näringsliv och akademi. Läs mer på Innovationsplattformens webbplats Innovationsplattformen VGR.