Stiftelser, fonder och bidrag

Stiftelser som är knutna till Skaraborgs Sjukhus är till för att stödja forsknings- och utvecklingsarbete inom olika ämnesområden på sjukhuset.

Fonderna ger bidrag till anställda inom de olika ämnesområdena för forsknings- och utvecklingsarbete samt fortbildning – främst inom den patientnära vården. Med Swish kan du skicka en gåva och stödja forskningen. Välj det belopp du vill skänka och swisha till den fond som du vill stödja.