Skaraborgs Sjukhus i förändring

Skaraborgs Sjukhus har i flera år redovisat ett ekonomiskt underskott och behöver vidta flertalet åtgärder för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Den 12 september 2023 fattade styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslut om utbudsförändringar enligt förslag till strukturell omställning. Genomförandet av detta beslut är nu påbörjat inom stora delar av Skaraborgs Sjukhus.