Prao årskurs 8 och 9

Skaraborgs Sjukhus har under hösten 2023 samt våren 2024, tillsammans med Vård- och omsorgscollege Skaraborg ett pilotprojekt gällande grupp-prao.

För att göra en förfrågan om prao-plats på Skaraborgs Sjukhus ta kontakt med din studie-och yrkesvägledare.

Möjlighet till skol-/klassbesök både fysiskt och digitalt finns, kontakta koordinator Vasiliki B Jansson, vasiliki.jansson@vgregion.se eller på telefon 0500-47 36 10.

 

Kontaktuppgifter