För medarbetare

Information som vänder sig till dig som jobbar på sjukhuset finns på SkaS intranät.

För att komma åt intranätet går du via: https://insidan.vgregion.se/skas/

För att logga in använder du ditt AD-konto. Det vill säga, det konto du använder för att logga in i exempelvis din dator.

Om du befinner dig utanför VGR:s nätverk och inte har tillgång till VPN kommer du inte att komma åt alla dokument på intranätet, men styrdokument går fortfarande att öppna.

Medarbetarportalen

Mer information om vilka förmåner som finns för dig som anställd inom Västra Götalandsregionen hittar du på sidan Förmåner.