Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förmåner

Två kvinnoansikten där endast ögonen syns, ovanpå fotografiet visas tre symboler; ett hjärta. ett hus och ett kugghjul

Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna dig uppskattad och må bra, både på jobbet och på fritiden. Utöver din lön har du som medarbetare i Västra Götalandsregionen tillgång till en rad förmåner och erbjudanden.

Förmåner på Insidan (inloggning krävs) 

Du ska må bra på din arbetsplats, och då är arbetstiderna en viktig pusselbit. Därför arbetar Västra Götalandsregionen med hälsofrämjande schemaläggning. Vi vet att arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka arbetstiden och inte minst återhämtning under och efter arbetspasset betyder mycket för hur du mår.

Arbetstidsförmåner

Inom många verksamheter finns olika arbetstidsmodeller som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv. Olika varianter på dessa modeller kan vara flextid, årsarbetstid och individuell schemaplanering, där du till viss del kan påverka ditt schema.

Särskilda ersättningar

Inom Västra Götalandsregionen arbetar en del dagtid, måndag till fredag med lediga helger. De som jobbar där verksamheten är öppen dygnet runt, framför allt inom hälso- och sjukvården, arbetar även under obekväm arbetstid som kvällar, nätter och helger. Självklart får du som arbetar obekväm arbetstid särskild ersättning för det, och om du måste arbeta övertid får du också ersättning.

Ersättning för obekväm arbetstid

Du får ersättning för obekväm arbetstid (ob-ersättning) om du arbetar på kvällar, nätter och helger. Storleken på ersättningen beror på vilken tid på dygnet det är. Fråga din chef om vilken ob-ersättning du har rätt till. Du kan även se ersättningens storlek i ditt kollektivavtal.

Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får ett förhöjt ob-tillägg på helger och nätter, utöver ersättningen i kollektivavtalet. Höjningen gäller inte dag- eller nattjobb under storhelger.

Det förhöjda ob-tillägget inom vården är

 • 50 procent för arbete på helger
 • 100 procent för arbete nattetid.

Följande yrkesgrupper tar del av det förhöjda ob-tillägget:

 • ambulanssjukvårdare
 • barnmorskor
 • barnsköterskor
 • biomedicinska analytiker
 • kuratorer
 • medicinska sekreterare
 • personal inom rehabilitering och förebyggande arbete
 • psykologer
 • sjuksköterskor
 • skötare
 • undersköterskor.

Övertidsersättning

Normalt får du som är heltidsanställd ersättning eller kompensationsledighet för övertidsarbete. Om du har rätt till övertidsersättning får du så kallad enkel övertid (180 procent av din ordinarie timlön) de första två timmarna före eller efter ordinarie arbetstid. Efter de två timmarna får du kvalificerad övertid (240 procent av din ordinarie timlön). För deltidsanställda gäller särskilda regler.

Ersättning för ändrat schema och förskjuten arbetstid

Du får extra ersättning för den tid du skulle varit ledig enligt det gamla schemat om ditt schema ändras med mindre än tio dagars varsel. Det här gäller om du har ett fastställt schema, men inte om du själv tar initiativ till att byta arbetstid. Din extra ersättning för att du arbetar en ledig dag är 64,4 procent av timlönen per timme. För övrig förskjuten tid får du 32,3 procent extra per timme.

Ersättning vid jour och beredskap

Du får ersättning vid jour och beredskap. När du har jour är du på arbetsplatsen, medan beredskap innebär att du inte behöver vara på arbetsplatsen men att du vid behov ska kunna ta dig dit utan dröjsmål. Fråga din chef om det finns ett lokalt avtal för beredskapen.

Lönesättning

Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling. Vi har individuell lönesättning som premierar goda arbetsresultat och bidrar till att vi uppnår målen för verksamheten. Vi integrerar lönebildningen i budget- och verksamhetsplaneringen och bedriver det lönepolitiska arbetet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Lönesamtal och utvecklingssamtal

Minst en gång per år har du ett lönesamtal med din chef. Fokus är på hur du har presterat och utvecklats under året. Samtalen sker i förtroende där inget ska föras vidare om ni inte är överens om det. Vid lönesamtalet ska du kunna få svar på vad du behöver göra för att i framtiden kunna få en högre lön.
Ny lön börjar, enligt löneavtalen, att gälla den 1 april, förutom för Kommunals avtalsområde där ny lön gäller från 1 maj. Du får din nya lön utbetald enligt den tidsplan som varje förvaltning har bestämt. Det innebär att den nya lönen kan komma att betalas ut retroaktivt och kan ske vid olika tidpunkter för olika yrkesgrupper, beroende på facklig tillhörighet.

Löneutbetalningsdagar

Är du månadsanställd betalas lönen ut innevarande månad. Är du timanställd betalas lönen ut månaden efter. Lönen betalas ut den 25:e i månaden, och om den 25:e infaller på en helg så betalas lönen ut sista vardagen innan helgen. I december betalas lönen alltid ut innan julafton.

Ersättning vid sjukdom

Akuta läkarbesök på betald arbetstid

Du får ledigt med bibehållen lön vid första besök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, om besöket måste ske på arbetstid.

Sjuklön utöver lagstadgad sjuklön

Du får sjuklön om du varit anställd hos oss i minst en månad innan du blir sjuk.

 • Dag 2–14 får du sjuklön motsvarande 80 procent av ditt lönebortfall. Därefter anmäler vi sjukskrivningen till Försäkringskassan som betalar sjukersättningen.
 • Dag 15–90 får du 10 procent av din månadslön utöver ersättning från Försäkringskassan.
 • Från dag 91 och framåt ansöker du om ersättning från AFA Försäkring och får då cirka 10 procent av din månadslön från dem.

Extra utfyllnad

Tjänar du mer än Försäkringskassans inkomsttak för sjukpenning får du en utfyllnad från Västra Götalandsregionen. Utfyllnaden täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent av din lön.

Exempel på förmånens storlek 
Den extra sjuklön och utfyllnad du får från oss utgår dels från din bruttolön, dels från Försäkringskassans inkomsttak. Så här hög blir ersättningen vid olika lönenivåer: 

Lön på 35 000
Om din bruttolön är 35 000 kronor per månad blir din extra sjuklön och utfyllnad 7 430 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Lön på 50 000
Om din bruttolön är 50 000 kronor per månad blir din extra sjuklön och utfyllnad 20 570 kronor brutto för en 30-dagarsperiod.

Som medarbetare är du försäkrad i olika situationer vilket ger dig en ekonomisk trygghet. Här hittar du vilka försäkringar du omfattas av när du jobbar i Västra Götalandsregionen.

När du anställs i Västra Götalandsregionen omfattas du av flera försäkringar via våra kollektivavtal. Att vara försäkrad innebär en ekonomisk trygghet om något skulle hända, och ger dig bland annat rätt till kompletterande ersättning om du drabbas av en längre tids sjukdom eller arbetsskada under din anställning. I försäkringarna kan även ett visst efterskydd ingå när anställningen upphört.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalsgruppsförsäkringen ger kompletterande ersättning om du är sjuk fler än 90 dagar med cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

AGS-KL Särskild avtalsgruppförsäkring

Den särskilda avtalsgruppförsäkringen är en förmån som kan betalas ut om Försäkringskassan beslutar om att dra in sjukpenningen på grund av att du bedöms kunna arbeta med ett normalt arbete på arbetsmarknaden.

TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada ger ersättning om du under anställningen skulle drabbas av en arbetsskada. Försäkringen kan ge ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller stadigvarande men.

TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkringen vid dödsfall ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. Gäller i vissa fall även om din make eller maka, registrerad partner eller sambo avlider.

Tjänstereseförsäkring

Du är försäkrad även vid tjänsteresa, det vill säga vid en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för Västra Götalandsregionens räkning. Resor mellan bostaden och ordinarie arbetsplats är inte tjänsteresa.

Vi vill ge dig rätt förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Det handlar både om din arbetsmiljö och din personliga hälsa. Här hittar du erbjudanden och aktiviteter för att du ska må bra.

Friskvård och förebyggande arbete

Västra Götalandsregionens företagshälsovård, Hälsan & Arbetslivet, hjälper dig till ett hållbart arbetsliv. Hälsan & Arbetslivet stöttar i arbetsmiljöarbetet. De arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterade.

Friskvårdsbidrag - minst 1 500 kronor

Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen har rätt till ett årligt friskvårdsbidrag på minst 1 500 kronor. Förmånen är skattefri. Du kan välja bland ett stort antal fysiska aktiviteter, som gym, bad, dans och bollsporter. Yoga, massage, kostrådgivning och hjälp med att sluta röka är andra exempel på vad du kan använda friskvårdsbidraget till. Varje förvaltning beslutar själv vad som gäller vid utbetalning av friskvårdsbidraget.

Tillsammans i VGR

Aktiviteter och erbjudanden som syftar till att du som medarbetare ska trivas och må bra finns samlade under namnet Tillsammans i VGR. Du kan delta på motionslopp och inspirationsdagar och få erbjudanden om kultur- och hälsoaktiviteter. På många förvaltningar finns hälsoinspiratörer till din hjälp.

Motionslopp och Regionklassikern

Varje år medverkar Västra Götalandsregionen i olika motionsevenemang. Det handlar om skidåkning, löpning eller gång, cykling och simning. Syftet är att du som medarbetare ska kunna vara med och motionera tillsammans med dina arbetskamrater.

Du som deltar i motionsloppen kan anmäla dig till vår Regionklassiker och genomföra minst en stäcka inom de fyra grenarna, i något av de valbara loppen. Du kan starta när som helst under året och i vilken ordning du vill. Under evenemangen visar vi upp våra olika verksamheter samtidigt som vi bjuder på fika, frukt och roliga aktiviteter. Vårt tält är också en samlingspunkt för dig och andra regionmotionärer före och efter loppen.

För att vara med i motionsloppen anmäler du dig själv hos respektive arrangör. I Göteborgsvarvet har vi egna startgrupper vilket innebär att du har förlängd anmälningstid till lägsta avgift. Du betalar själv din anmälningsavgift men vissa förvaltningar subventionerar anmälningsavgiften i vissa lopp. Ta därför alltid reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Hälsoinspiratörer

Hälsa handlar inte bara om rörelse, sömn och mat, utan också om att trivas på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater, att kunna påverka och att ha möjlighet till återhämtning och kreativitet. Man ska ha det bra på jobbet, och även må bra när man är ledig. Hälsoinspiratören är en drivkraft och inspiratör för det hälsofrämjande arbetet. Tillsammans med sin chef och övriga medarbetare driver hälsoinspiratören frågor för ökad hälsa och glädje på arbetsplatsen.

Hälsoinspiratören bidrar genom att:

 • sprida kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och arrangemang för medarbetare.
 • delta på inspirationsdagar och fortbildningar och sprida kunskaperna på arbetsplatsen.
 • ta initiativ till eller arrangera aktiviteter för att främja en hälsofrämjande arbetsplats.

VGR Tour, inspirationsdagar för medarbetare

VGR Tour är ett arrangemang för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen med bland annat intressanta föreläsare, kulturaktiviteter och utställningar kring hälsa, kultur och livsstil. På VGR Tour delas också medaljer ut till de som genomfört Regionklassikern.
2020 ställer vi om och genomför en digital tour. Från och med den 18 november kan du ta del av VGR-Tour - digitala tillsammans på Insidan

VGR Tour-digitala tillsammans

Balans i livet

För att må bra är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare hos oss har du därför utökad semesterrätt. Som 40-åring har du 31 semesterdagar. Från och med 50 års ålder är antalet dagar 32. Du som är under 40 år har 25 semesterdagar. Alla som arbetar hos oss har rätt till semester redan under intjänandeåret.

Även på andra områden värnar vi din fritid. Förändras ditt schema med mindre än tio dagars varsel ersätts du för tid som skulle varit fritid enligt det gamla schemat. Vid jour och beredskap har du rätt till särskild ersättning. Och du får givetvis särskild ersättning om din ordinarie arbetstid är förlagd till kvällar, nätter och helger.

Yrkesgrupper som arbetar natt i direkt sjukvårdsarbete har i de flesta fall förkortad veckoarbetstid för att få vila och återhämtning.

Besök inom hälso- och sjukvården - upp till 1 100 kronor

Som medarbetare får du ersättning för alla kostnader som ryms inom högkostnadsskyddet, det vill säga upp till 1 100 kronor brutto, vid besök inom hälso- och sjukvården. Förmånen är skattepliktig.

Arbetsglasögon  

Du som normalt arbetar mer än en timma under dagen framför bildskärm får betald synundersökning och betalda arbetsglasögon om synundersökningen visar att du behöver det, om de glasögon du annars använder (privata eller andra arbetsglasögon) inte fungerar.

Här hittar du information om utbildningar, kompetensutveckling och karriärvägar samt utbildningstjänster för läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Förväntningarna på en professionell och tillgänglig service från både offentliga verksamheter och näringsliv ökar från invånare, kunder och patienter. Du och dina kollegors kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en viktig fråga och en investering i en god och säker verksamhet och i ett hållbart arbetsliv.

Västra Götalandsregionens storlek och bredd ger dig möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling. Du utvecklas genom lärande i det dagliga arbetet men också genom att delta i kurser och utbildningar. Kompetensutveckling är en viktig del i målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Om du är grundutbildad sjuksköterska, har examen från läkarprogrammet eller psykologprogrammet kan du söka en utbildningstjänst hos oss för att bli specialistsjuksköterska, barnmorska, AT- eller ST-läkare eller legitimerad psykolog.

VGR Akademin - utbildning och kompetensutveckling

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för fortbildning och kompetensutveckling. Hos VGR Akademin hittar du bland annat den regiongemensamma utbildningskatalogen med alla typer av fortbildning för olika yrkesgrupper och roller, exempelvis ledare och chef.

VGR Akademins webbplats

Karriärutvecklingsmodellen

Västra Götalandsregionens karriärutvecklingsmodell gör dig trygg och delaktig i din yrkesutveckling så att du kan lära dig mer, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Karriärutvecklingsmodellen har flera nivåer, som beskriver utvecklingen från nybörjare till erfaren expert, och tydliggör sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter, ansvar och lön.

Karriärutvecklingsmodellen visar vilka vägar du kan gå i ditt yrke och ser till att dina kunskaper används och tillåts utvecklas genom din individuella kompetensutvecklingsplan. Planen gör du och din chef tillsammans utifrån dina och verksamhetens förutsättningar och behov. När du utvecklar din kompetens, tar större ansvar och bidrar mer till att nå verksamhetens mål har du möjlighet till högre lön.

Karriärutvecklingsmodellen finns för följande yrkesgrupper:

 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
 • Barnmorskor
 • Biomedicinska analytiker
 • Medicinska sekreterare
 • Psykologer
 • Röntgensjuksköterskor
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor, skötare och barnsköterskor.

Specialistutbildning för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin och har i uppdrag att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det livslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.  

Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningstjänster

Här hittar du information om AT-, BT-, ST- och PTP-tjänstgöring samt om PLUS och utbildningsbefattningar för sjuksköterskor.

AT-, BT och ST-tjänstgöring

PTP-tjänstgöring

PLUS – introduktion för utlandsutbildade medarbetare

Det finns tillfällen i livet när du inte kan eller ska vara på jobbet. Du kanske ska ha semester eller har blivit förälder. Här kan du läsa mer om vilka förmåner du har rätt till vid olika typer av ledighet. 

Ledighet vid graviditet och föräldraledighet

Att bli förälder är bland det största som händer i livet. Mycket förändras, och då ska du inte behöva oroa dig för din ekonomi. Därför får du förmåner kopplat till graviditet och föräldraledighet som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Försäkringskassans ersättningsnivåer

Besök på mödravårdscentral

Som blivande förälder kan du på betald arbetstid besöka mödravårdscentralen upp till två gånger under graviditeten, om besöken inte kan ske på annan tidpunkt.

Föräldraledighet

När du har blivit förälder får du vara helt ledig till dess att barnet är 1,5 år. Därefter kan du vara tjänstledig på deltid motsvarande 75 procent. Be din chef om föräldraledighet senast tre månader före ledighetens början.
Föräldraledighet och ersättning hos Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Vi vill underlätta för dig att vara ledig tillsammans med dina barn. Som medarbetare i Västra Götalandsregionen får du föräldrapenningtillägg som tillägg till ersättningen du får från Försäkringskassans. Tjänar du mer än taket för Försäkringskassans ersättning betalar vi även ut föräldralön som tillägg.

Föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet i högst 180 dagar per födsel (oavsett antal barn) till och med att barnet fyllt 2 år. För att få föräldrapenningtillägg ska du ha varit anställd i minst 365 sammanhängande dagar före föräldraledigheten.

Exempel – Så här hög blir ersättningen med föräldrapenningtillägget

Lön på 25 000
Om din bruttolön är 25 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 2500 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Lön på 30 000 
Om din bruttolön är 30 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 3000 kronor brutto för en 30-dagarsmånad. 

Lön på 35 000
Om din bruttolön är 35 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 3500 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Föräldralönen

Föräldralönen betalas ut om du tjänar mer än 38 748 kronor vilket är Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning. Föräldralönen är en del i kollektivavtalet och täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent av din lön. Den betalas ut i högst 270 dagar per barn. Om båda föräldrarna är medarbetare i Västra Götalandsregionen gäller 270 dagar för båda tillsammans. För att få föräldralön ska du ha varit sammanhängande anställd i minst 180 kalenderdagar före föräldraledigheten.

Exempel - Så här hög blir ersättningen med föräldrapenningtillägget och föräldralön

Lön på 40 000
Om din bruttolön är 40 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg och din föräldralön 5 370 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Lön på 45 000
Om din bruttolön är 45 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg och föräldralön 9 750 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Lön på 50 000
Om din bruttolön är 50 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg och föräldralön 14 130 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Ledighet för vård av barn (VAB, tillfällig föräldrapenning)

Utan läkarintyg får du vara att vara hemma med tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB) i sju dagar om ditt barn blir sjukt. Detta gäller till dess att barnet fyllt 12 år. Behöver barnet vara hemma längre måste du ha ett läkarintyg.

Vård av barn på Försäkringskassan webbplats

Ledighet för enskilda angelägenheter

Om en nära anhörig blir svårt sjuk, vid dödsfall eller vid andra synnerliga skäl får du ledigt med bibehållen lön i högst tio dagar per kalenderår. Prata med din chef om möjligheten till ledighet.

Semester och utökad semesterrätt

Du får 25 semesterdagar per år till och med det år du fyller 39 år. Från det år du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och från det år du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Du får även följande semesterförmåner:

 • betald semester redan ditt första anställningsår
 • behållna semesterdagar om du byter jobb inom Västra Götalandsregionen
 • möjlighet att ta ut enstaka timmar genom att omvandla semesterdagar till timmar
 • möjlighet att spara sammanlagt 30 semesterdagar.

Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har du rätt till tjänstepension, du har också möjlighet till löneväxling som kan vara ett förmånligt pensionssparande.

Din pension består av två eller tre delar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

 1. Den allmänna pensionen är lagstadgad. Västra Götalandsregionen betalar in 18 procent av din pensionsgrundande lön till Pensionsmyndigheten.
 2. Tjänstepensionen styrs av kollektivavtalet och betalas av Västra Götalandsregionen. Det finns två olika tjänstepensionsavtal inom Västra Götalandsregionen, dels KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare, dels AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare (läs mer nedan). Du kan även ha tjänat in tjänstepension hos andra arbetsgivare. Tjänstepensionen administreras av Pensionsvalet som är en oberoende valcentral.
 3. Ett privat pensionssparande har du ofta tecknat själv. Hos oss har du även möjlighet till löneväxling, vilket innebär att du kan avsätta en del av din bruttolön som en extra inbetalning till din tjänstepension.

Löneväxling

I Västra Götalandsregionen kan du förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Systemet kallas löneväxling och sker med ett fast belopp varje månad och/eller vid enstaka tillfällen. Löneväxling kan ses som ett förmånligt pensionssparande. Utöver det belopp du löneväxlar ger Västra Götalandsregionen en extra premie på 6 procent som beräknas på löneväxlingsbeloppet. Så om du löneväxlar 1000 kronor får du 60 kronor som ett premietillägg.

Vid löneväxling skjuts beskattningen upp, det vill säga att skatten dras på lönen efter löneväxlingen och beloppet beskattas istället vid pensionsuttaget. På det sättet blir skatten lägre under tiden du löneväxlar. Skatten kan också bli lägre vid pensionstillfället eftersom pensionen är lägre än lön och brytpunkten för statlig skatt är något högre för pension än för lön.

Västra Götalandsregionen har verksamhet på de flesta orter i Västra Götaland och höga miljö- och hållbarhetsmål. För att underlätta din pendling och dina resor till och från samt i jobbet finns olika erbjudanden och ersättningar.

Reseersättning och traktamente

Vid tjänsteresor får du ersättning för resans kostnad. Är du på tjänsteresa över natt eller flera dygn får du dessutom traktamente.

Restidsersättning

Du får restidsersättning om du reser i jobbet utanför ordinarie arbetstid. De första 10 timmarna under en kalendervecka får du 53 procent av timlönen i färdtidsersättning. Därefter får du 80 procent av timlönen i färdtidsersättning.

Årskort på Västtrafik

För att fler ska välja att åka kollektivt erbjuder Västra Götalandsregionen dig som medarbetare möjligheten att köpa årskort hos Västtrafik. Då får du ett års resande till priset av tio månader. Årskortet gäller i 365 dagar, även i nattrafiken, och kan lånas ut. För att ta del av erbjudandet ska du vara tillsvidareanställd eller anställd i minst ett år från och med kortets startdatum. Årskortet betalas genom ett månatligt avdrag på nettolönen (lön efter skatt) som motsvarar kortets pris delat på 12 månader.

Logga in på Insidan

För dig som är medarbetare i Västra Götalandsregionen finns det mesta du behöver i jobbet på intranätet Insidan. På Insidan hittar du även internt lediga jobb och fördjupad information om dina förmåner och försäkringar.

Insidan (inloggning krävs)

Om du besöker Insidan utanför VGR:s nät behöver du först logga in med ditt VGR-id och samma lösenord som du loggar in med på en VGR-dator.

Problem med inloggning? Ring VGR IT:s support via 010-47 37 100.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2016-12-21 15:55