Protokoll och handlingar

Här finns handlingar till politikernas möten i Västra Götalandsregionen. Handlingarna består av kallelser, protokoll och andra dokument som politikerna använder som grund för sina beslut.

Det är just nu problem med att nå handlingar digitalt. Kontakta respektive nämnds myndighetsbrevlåda om du söker information om politiska handlingar.

Myndighetsbrevlådor - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige protokoll och handlingar

Efter varje sammanträde sammanfattas regionfullmäktiges beslut i korthet:
Alla beslut i korthet - regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen finns under regionfullmäktige och leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen. 

Regionstyrelsen protokoll och handlingar

Efter varje sammanträde sammanfattas regionstyrelsens beslut i korthet:
Alla beslut i korthet - regionstyrelsen