Vi erbjuder stöd, behandling, hjälpmedel och service till dig som har funktionsnedsättning.

bild-146199592163017_1315986578517640
Hur kan man som förälder eller närstående främja samspel och kommunikation med barn som har flerfunktionsnedsättningar? Anna Rensfeldt Flink håller kurser för föräldrar och forskar dessutom i ämnet. Här delar hon med sig av sin kunskap och erfarenhet.