Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Coronaviruset covid-19

Information om coronaviruset i Västra Götaland

Om du vill veta mer om det nya coronaviruset covid-19 finns uppdaterad information på Smittskyddets, Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser.

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Senaste nytt om vaccination mot covid -19 i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen vaccinerar mot covid-19 sedan 27 december 2020 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.
 • Västra Götalandsregionen svarar på IVO:s kritik mot covid-vården på särskilda boenden
  Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden. VGR skriver också att samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat bra och att prioriteringar och bedömningar i allmänhet har varit korrekta.
 • Munskydd i alla vårdlokaler från och med nu
  För att skydda varandra bör personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.
 • Västra Götalandsregionen begär att krislägesavtal aktiveras
  Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter. VGR:s begäran godkändes 23 december.
 • Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige
  Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.
 • EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
  För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given inom transportområdet presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. EU:s strategi åskådliggör inte minst behovet av ökade järnvägsinfrastruktursatsningar i Västra Götaland där de den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen.
 • Västra Götalandsregionen hjälper västsvenska besöksnäringen kompetensutveckla och behålla anställda
  Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.
 • Sahlgrenska Life - nu förverkligas en av Sveriges största satsningar på life science
  Regionstyrelsen fattade 15 december ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.
 • Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar
  Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.
 • SMS till allmänheten den 14 december
  På måndag den 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag.
 • Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021
  Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften, har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region.
 • Digitala är vi allihopa? Årets SOM-rapport är här.
  Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet. Den bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning, och på resultat från SOM-undersökningen i Göteborg och om coronaviruset 2020. I boken bidrar forskare med analyser av det västsvenska samhället med ett särskilt fokus på digitalisering och digitala vanor.
 • Så hanterar VGR cyberangrepp
  En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö.
 • Marieholmstunneln är klar
  Marieholmstunneln är klar! Det firas med ett digitalt quiz torsdagen den 10 december – varmt välkommen att vara med! Tunneln öppnar för trafik den 16 december.
 • Nationella råd och regler under jul och nyår (Folkhälsomyndigheten)
  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och råd som gäller i hela Sverige från och med 14 december. Uppmaningen är att begränsa ditt sociala umgänge under storhelgerna. (Texten är en länk till Folkhälsomyndighetens information.)
 • Regionala rapporter covid-19
  Regionala rapporter publiceras under hösten 2020 minst en gång i veckan.
 • Den regionala nyttan saknas i förslaget om nya stambanor
  Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.
 • Ann Söderström blir sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset
  Efter tio år som hälso- och sjukvårdsdirektör lämnar Ann Söderström Västra Götalandsregionen (VGR). Den 1 juni tillträder hon som sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset.
 • Regionfullmäktige 1 december 2020
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 december bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna.
 • Sök och nominera till kultur- och arbetsstipendier
  Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte. Sök och nominera till stipendier för 2021, senast den 15 december 2020.
 • VGR understryker: Alla anställda måste följa råden för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen
  De senaste veckorna har det förekommit flera fall av covid-19 bland personal orsakad av smittspridning mellan anställda på arbetsplatsen.
 • IVO-kritik mot regionens vård av äldre
  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot landets regioner i hur vården av äldre på kommunala särskilda boenden har hanterats under coronapandemin.
 • Framtidens gröna megaregion i norra Europa
  En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans. STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november den digitala konferensen ”What will Northern Europe live off in the future?”. Här ett referat från konferensen.
 • Skärpta råd förlängs i Västra Götaland - situationen allvarlig
  Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa råden i Västra Götaland.
 • Etablering för storskaligt landbaserat vattenbruk i Sotenäs stöds av Västra Götalandsregionen
  Västra Götalandsregionen har beslutat om drygt 4,7 miljoner kronor i stöd till Sotenäs kommun för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk. Den motiveras av flera effekter som kan uppnås genom projektet. Till exempel förutspås satsningen få en stor positiv effekt på arbetsmarknaden.
 • Lanseringskonferens - Handlingsplan för Suicidprevention
  I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv. Välkommen att delta på lanseringskonferensen den 21 januari.
 • Kommande vaccin mot covid-19
  De kommande vaccinen mot covid-19 kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för att minska smittspridningen och sjukligheten. I nuläget är inte så mycket känt om de aktuella vaccinerna och utvärderingar pågår både hos läkemedelsföretagen och myndigheter.
 • Västsveriges roll i det framtida transportsystemet
  Hur kan Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag - utgångspunkten för revideringen av den nationella infrastrukturplanen - påverka behoven i Västsverige? Det diskuterades på ett webbinarium den 11 november som hölls av Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, och som finns att se på Youtube.
 • Begränsad tillgång till vaccin – enbart riskgrupper bör vaccineras
  Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Orsaken är ökad efterfrågan
 • Så kan öppna data förenkla din vardag
 • Regionstyrelsen 10 november 2020
  Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat att operationssalar ska hyras in under mögelsaneringen av lokaler vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Styrelsen beslutade också om vilka som ska få årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium.
 • Rosenlundstödet samt Matilda Fröjd och Gullspångs IF får årets Folkhälsopris
  I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.
 • Tillfällig neddragning på PCR-provtagning
  Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.
 • Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen
  Den sista oktober överlämnade Trafikverket ett nytt inriktningsunderlag till regeringen. Inriktningsunderlaget är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen. Västsverige har växtvärk - men hur tillgodoses de västsvenska behoven av infrastruktursatsningar i underlaget? Missa inte Reväst och Västra Götalandsregionens seminarium 11 november.
 • VGR deltar i Trafikverkets hearing om nya stambanor
  Den 3:e november höll Trafikverket en så kallad hearing där regioner och kommuner i geografin mellan Göteborg-Jönköping gavs möjlighet att tycka till om hur nya stambanor ska byggas på sträckan. Trafikverket fick i juni uppdrag av regeringen att presentera ett förslag på hur nya stambanor som förbinder Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska kunna byggas inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. De nya stambanorna har i tidigare utredningar, framförallt inom Sverigeförhandlingen, getts en prisuppskattning på minst 230 miljarder.
 • Trafikverket presenterar inriktningsunderlag för långsiktig planering av transportinfrastrukturen
  I fredags 2020-10-30 redovisade Trafikverket regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen. I underlaget betonar Trafikverket att den allra mest lönsamma satsningen på infrastruktur är underhåll. En stor del av underlaget ägnas också åt de nya stambanorna som ska binda ihop Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö. Här visar Trafikverkets beräkningar att dessa behöver finansieras utanför nationell plan för att kunna färdigställas inom överskådlig tid.
 • Utlysning gästateljéstipendier 2021
 • Regionfullmäktige 2-3 november inställt
  Regionfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2020 är inställt på grund av rådande pandemi och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.
 • Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland
  Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen, menar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
 • Kulturnämndens budget 2021
  Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar ca 75% av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.
 • Regionstyrelsen 20 oktober
  Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att från den 1 november ge de egna kulturverksamheterna möjlighet att ge föreställningar med ett begränsat antal deltagare i enlighet med regeringens beslut, för närvarande max 50 personer.
 • Förhållningsregler när någon i hushållet får covid-19 från 21 oktober
  Från den 21 oktober ska ungdomar och vuxna, som delar hushåll med någon som är covid-19-positiv, inte gå till arbetsplats eller skola. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.
 • VGR satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och cykelleder
  Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.
 • Regionstyrelsen 6 oktober 2020
  Regionstyrelsen beslutade att satsa på en enkät om livsvillkor och hälsa efter Covid-19. Enkäten ska gå ut till drygt 8 000 personer i Västra Götaland till en kostnad av 400 000 kronor.
 • Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor
  Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går idag tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor. - Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala företrädarna, bland dem Johnny Magnusson (M).
 • Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur
  Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.
 • Nya rapporter om Smart specialisering i Västra Götaland
  Smart specialisering handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin. Men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Två nya rapporter beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv.
 • Ökande kunskapsresultat vid VGR:s naturbruksskolor
  De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman.
 • VGR i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth om ny stambana
  Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. Ministern konstaterade att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.
 • Regionfullmäktige 22 september 2020
  Regionfullmäktige beslutade bland annat vid sitt sammanträde idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör, om gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård och om att namnbytet för Västra Götalandsregionen skjuts fram till 2023.
 • Kulturpris till världsfotografen från Hyssna
 • Följ regionfullmäktige 22 september på distans
  Västra Götalandsregionen uppmanar dig som vill följa regionfullmäktiges sammanträde den 22 september att göra det på distans via webb-tv eller webbradio.
 • Elcykeln utmanar bilen för vardagspendling
 • Nu söker vi 350 vintercyklister
 • Ansök om översättarstöd
 • Pandemin raserar 10 års utveckling av kollektivtrafiken
  Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.
 • Samråd om järnvägen Göteborg - Borås
  Från 14 september 2020 kan du lämna synpunkter på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med planerad byggstart 2025-2027 . Den är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverket visar nu i en inspelad presentation läget i utredningen och förslagen på järnvägskorridorer och stationslägen.
 • Seminarium: Perspektiv på konstnärligt företagande
  Seminarium för dig som arbetar med kulturella och kreativa näringar. Under dagen presenteras goda exempel, modeller och tillvägagångssätt som regionerna använder för att stötta konstnärers företagande. Bland de medverkande finns regionutvecklarna Lisa Belfrage och Sofia Lubian från Västra Götalandsregionen. Perspektiv på konstnärligt företagande hålls den 18 september, kl. 9-15 (på Zoom).
 • Regionstyrelsen 8 september 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin, samt att samla all utredning och vård av könsdysfori vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Uddevalla kommun - testar digital elevhälsoenkät
  Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.
 • VGR går ur stabsläge men arbetet med covid-19 fortsätter
  I dag 31 augusti går Västra Götalandsregionen går ur det stabsläge man befunnit sig i sedan mitten av mars, då den regionala krisledningen etablerades. Men arbetet med covid-19 fortsätter.
 • Västra Götalandsregionens sjukhus uppmärksammas för arbetet med covid-19-pandemin
  Sjukhusen i Västra Götaland kommer under de kommande veckorna få ta emot svenska flaggor som en symbolisk gåva för kampen mot coronapandemin. Flaggorna delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länsstyrelsen Västra Götaland. Först ut att uppmärksammas var Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Webbinarium om kulturens betydelse för regional utveckling
  Varmt välkomna till ett seminarium om kulturens betydelse för regional utveckling, som arrangeras av Reväst i samarbete med Borås stad.
 • Arbetslöshet och varsel v 34
  Totalt är 77 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört med 6,6 procent i slutet av februari. Under ungefär halva augusti har 1 200 personer varslats i Sverige, varav 240 i Västra Götaland.
 • Felaktiga provsvar i covid-19-tester
  På grund av brister i ett CE-märkt så kallat test-kit har personer i Västra Götaland och ett antal andra regioner fått sannolikt falska positiva svar på sina PCR-test. Totalt 3 700 personer berörs, varav cirka 1 500 i Västra Götaland, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • Regionstyrelsen 25 augusti
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fri parkering för sjukhuspersonal året ut samt om fortsatta ekonomiska lättnader till externa parter.
 • VGR med i expertkommitté som ska kvalitetssäkra Lån för Social Hållbarhet
  Kommuninvest har skapat en ny expertkommitté för social hållbarhet som ska granska låneansökningar för Lån för Social Hållbarhet. Västra Götalandsregionen är en av de organisationer som representeras i kommittén.
 • Bamses Må bra- tidning - hur funkar den?
  Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 
 • Arbetslöshet och varsel v 33
  Under de två första veckorna i augusti har 800 personer varslats i Sverige, varav 80 i Västra Götaland. Under juli varslades här cirka 500. Totalt är 78 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.
 • Boubou Hallberg – ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götalandsregionen
  Boubou Hallberg blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Han tillträder i januari nästa år.
 • Debatt: Nya stambanor krävs för att nå klimatmålen
  En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. 
 • Arbetslöshet och varsel v 32
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 32 (3 augusti – 9 augusti) med 470 personer. Endast 10 personer varslades under samma vecka.
 • Arbetslöshet och varsel juli
  Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland, vilket är färre än under de senaste månaderna. Arbetslösheten ökade under sista veckan i juli med 200 personer.
 • Arbetslöshet och varsel v 28
  Mellan 1-10 juli har preliminärt 2 400 personer varslats i Sverige, varav ca 250 personer i Västra Götaland. Totalt är nu 77 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7 procent av arbetskraften.
 • Arbetslöshet och varsel v 27
  Till och med den 26:e juni har 10 700 personer i Sverige varslats, varav 2 200 i Västra Götaland. Totalt är 74 800 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften i Västra Götaland.
 • Arbetslöshet och varsel v 26
  Totalt under perioden mars-19:e juni har 86 500 personer varslats i Sverige varav 15 600 i Västra Götaland. Antalet arbetslösa har ökat från 59 600 i slutet på mars till 74 400 i juni till och med 22:a juni.
 • 54 miljoner till omställning i kompetens i västsvenskt näringsliv
  Göteborgsregionen har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Tack vare ett gediget samarbete mellan flera aktörer har man identifierat vad som behöver göras.
 • Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal
  Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.
 • Enormt intresse för virusprovtagningar
  Den nationella strategin att öka tillgängligheten till provtagning har omsatts i Västra Götalandsregionen, som nu tar mer än 20 000 prover i veckan. Allmänhetens intresse för att bli provtagna är mycket stort. Trots att laboratoriekapaciteten har utökats både inom VGR och hos upphandlade leverantörer finns det begränsningar för hur många prover som kan analyseras. Därför har Västra Götalandsregionen beslutat att bromsa antalet provtagningar.
 • Besök Västerhavsveckan 1-9 augusti
 • Regionstyrelsen 23 juni 2020
  Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen koncernens uppföljningsrapport och beslutade att Västra Götalandsregionen kan låna ytterligare två miljarder kronor för att klara konsekvenserna av coronapandemin.
 • Arbetslöshet och varsel v 25
  T.o.m. den 19:e juni har 8 700 personer i Sverige varslats, varav 1 800 i Västra Götaland. Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 25 (15/6 - 21/6) med 1 300 personer, ungefär som veckorna innan.
 • Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19
  Covid-19 har slagit hårt mot flera kulturföretag i Västra Götaland, som förlorar inkomster och arbetstillfällen. Västra Götalandsregionen förstärker därför utlysningen till kulturella och kreativa näringar med ytterligare 4,5 miljoner kronor. Pengarna har fördelats till 13 organisationer som kommer att genomföra projekt med fokus på företags- och kompetensutveckling. De förväntas genom sina insatser att nå uppemot 500 företag och över 1000 individer.
 • Stor undersökning av covid-19 i Göteborg
  Med start vecka 26 gör Västra Götalandsregionen en undersökning kring förekomsten av covid-19 i Göteborg. Syftet är att få mer kunskap om smittspridningen som underlag för vårdplanering och smittskyddsarbete i Västra Götaland.
 • Kulturarbetare får kompetensutveckling som stöd under covid19
  Västra Götalandsregionen delar ut 100 utbildningsstipendier till konstnärer och kulturutövare på grund av förlorade arbetstillfällen under pandemin. Med ersättningen som stipendiet innebär kan stipendiaterna välja en eller flera av tre digitala kurser som kompetensutveckling. I höst öppnar kurserna för alla konstnärer och kulturutövare som vill ta del av dem kostnadsfritt utan stipendium.
 • Utvecklingscheckar för forskningsprojekt i åtta företag
  Det var rekordstort intresse för vårens utlysning av Västra Götalandsregionens FoU-kort. Sexton ansökningar kom in och åtta kunde beviljas. De åtta beviljade ansökningarna har stor spridning, från Gullspång till Göteborg och från branscher som läkemedel, livsmedel, transport, lager och så kallad ”ed-tech”.
 • Högt tryck på VGR:s stöd för affärsutveckling med anledning av Covid-19
  I ett led att stötta företagen i Västra Götaland med anledning av Covid-19, har VGR genomfört flera riktade satsningar, däribland utlysningen affärsutvecklingscheck. Utlysning utformades utifrån företagsutveckling och lokal samverkan i åtanke där företag ställer om för att möta de behov som samhället står inför.
 • Beslut om budget 2021 – men debatten senareläggs
  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni togs beslut om budget för Västra Götalandsregionen för nästa år. Budgeten antogs utan den sedvanliga debatten då fullmäktige beslutade att denna istället ska genomföras i november. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna av Coronakrisen är omöjliga att avgöra idag.
 • Regionfullmäktige 9 juni
  I dag 9 juni sammanträder regionfullmäktige och beslutar bland annat om budget 2021. Följ mötet här.
 • Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg
  Projektet ska vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium vid ASSAR Industrial Innovation Arena vilket stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon. Beslut om finansiering med 21 miljoner kronor fattades torsdagen den 4 juni av Västra Götalandsregionen.
 • Arbetslöshet och varsel v 23
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 23 (1/6 - 7/6) med 1 700 personer. Första veckan i juni varslades knappt 3 100 personer i Sverige varav 560 i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2021-01-13 10:17