Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

Nobel Week Dialogue 2019 i Göteborg
Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.
Regionstyrelsen 15 oktober 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge klartecken för nya växthus och besökscentrum på Göteborgs Botaniska trädgård, samt att fortsätta PCB-saneringen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
NTF och Västtrafik vill få fler att synas
Hösten är här och det är hög tid att synas lite extra i trafiken. Nu startar vår reflexkampanj tillsammans med Västtrafik där 80 000 reflexer kommer att delas ut runtom i Västra Götaland.
Tjejjouren Väst lanserar nya och unika appen Stella
Tjejjouren Väst har skapat appen Stella för att unga tjejer snabbt ska kunna hitta och få det stöd som de behöver – när de behöver det.
Regionfullmäktige 8 oktober 2019
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan för 2020-2023, bemyndigade regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen av alarmeringstjänsten och gav klartecken till en utredning om den psykiatriska vården för unga vuxna.
Göteborgs botaniska trädgård - en mer cykelvänlig arbetsplats
Sedan 2017 arbetar Botaniska trädgården i Göteborg med att göra det enklare för besökare och anställda att välja cykeln som transportmedel. Som deltagare i det årliga cykelprojektet Cykelvänlig arbetsplats satsar man på att förbättra förutsättningarna för fler att ta cykeln till området.
Införandet av FVM/Millennium försenas cirka ett år
Västra Götalandsregionens nya gemensamma vårdinformationssystem Millennium försenas med cirka ett år. Cerner kan inte leverera i tid eftersom man inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.
Balansera mera - en nationell kampanjvecka 2019 för äldres säkerhet
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.
Regionstyrelsen 24 september 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat hur man ska hantera pengar för att korta köerna 2019-2020 och godkände delårsrapporten för augusti.
VM-veckan i Hjällbo ger ungdomar framtidstro
Amrod har feriejobbat under VM-veckan Hjällbo. I sommar har han fått erfarenhet av att leda ett evenemang med andra ungdomar och är stolt och glad över sin insats. – Jag har fått träna på att vara lite mer social med folk. Jag trodde inte att jag skulle klara av att jobba med barn. Det är viktigt att vara rättvis, vi är som förebilder för barnen, säger han.
Invigning av Hygienveckan
Nu är Hygienveckan i full gång. Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen
Inga nationella produktionsrabatter men fortsatt regional filmsatsning
Införandet av nationella produktionsrabatter i Sverige uteblev i höstbudgeten. Det innebär att Sverige nu nästan är det enda landet i Europa som saknar produktionsrabatter som ett incitament för filminspelningar att förlägga sin produktion i landet.
Utredning om mobilitetsstöd till folkhögskolor
Strategirådet har på uppdrag från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar.
Regionstyrelsen 10 september 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden av NÄL neonatal och att hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar i stället för att flyttas till Borås.
Felaktiga diagnosregistreringar upptäckta vid granskning
29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.
Ny mötesplats stärker den kliniska forskningen i Västra Götaland
Den 10 oktober hålls Regional konferens för klinisk forskning som syftar till att stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra Götaland. Den kliniska forskningen är ett viktigt led i Västra Götalandsregionens satsning på ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare.
Regionstyrelsen 27 augusti 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om antalet utbudspunkter för barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård och godkände Verksamhetsanalys 2019.
Konferens - Förebygga suicid i fysisk miljö
Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. För att klara av det behövs en bredd av insatser, inom flera områden och av olika aktörer. Avdelning social hållbarhet bjuder in till en konferens om att förebygga suicid i fysisk miljö i Göteborg den 24 oktober.
Befolkningstillväxten i Västra Götaland fortsätter
Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, vilket i genomsnitt är en ökning med cirka 11 200 fler invånare varje år. Detta och mycket annat kan man utläsa i Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040.
VGR delfinansierar trädgård: ”Ett stycke Västsverige i England"
Söndagen den 18 augusti invigde kulturnämndens ordförande Conny Brännberg en västsvensk trädgård i England. Trädgården är en del i det samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och regionen North East England. Den är ett av många samarbetsprojekt för att utveckla och stimulera trädgårdsturism och kulturella utbyten.
Västerhavsveckan har börjat
Se! Känn! Lukta! Smaka! Hör! Under Västerhavsveckan den 3 – 11 augusti, möter du havet med alla dina sinnen. Härliga och havsnära upplevelser erbjuds utefter hela kusten, både för barn och vuxna.
VGR i Almedalen
Det sista av fem seminarier, arrangerade av Västra Götalandsregionen, gick av stapeln i Almedalen igår. Politiker och tjänstemän från VGR fortsätter dock att medverka i andras seminarier och i det aktiva nätverkandet som pågår veckan ut.
Fler rökfria miljöer utomhus från 1 juli 2019
Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som ger fler rökfria miljöer. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på perronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer och järnvägsstationer och på lekplatser.
Intervju: Ulrika Bokeberg, chef infrastruktur och kollektivtrafik
Bland annat om att Västtrafik kommer ha 220 elbussar i drift senast december 2020. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
Intervju: Bijan Zainali (S), 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Angående regioners roll i framtidens arbetsmarknad. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
Intervju: Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Om regionens roll i att få en bättre fungerande arbetsmarknad. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
Intervju: Katti Hoflin, kulturchef VGR
Intervju: Hanna Stjärne, SVT
Regionstyrelsen 25 juni 2019
Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen bland annat koncernens uppföljningsrapport maj 2019 och uttalade att utredningen om förvaltningstillhörighet för den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg inte är något hinder för att genomföra samordning av mottagningarna.
Förändringsdirektör inom Västra Götalandsregionen
Regiondirektören har beslutat att inrätta en förändringsavdelning inom Koncernkontoret och att utse Erik Lagersten, som idag är kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR), till den nya befattningen förändringsdirektör.
Världshälsokonferens om ojämlik hälsa
Förra veckan bjöd Världshälsoorganisationen (WHO) in Europas regeringar, WHO Healthy Cities, WHO Regions for Health, forskare och frivilligorganisationer till en konferens i Ljubljana i Slovenien. Syftet med konferensen var att presentera och diskutera rapporten the Health Equity Status Report Initiative, som handlar om ojämlik hälsa.
Regionfullmäktige fastställde budget 2020
Efter över 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande minoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).
Magnus Berntsson omvald som ordförande i AER
Den 5 juni stod det klart att Magnus Berntsson (KD) omvalts till ordförandeposten för Assembly of European Regions (AER). Västra Götalandsregionen (VGR) innehar ordförandeskapet sedan 2017. Magnus Berntsson, är ordförande för VGR:s miljönämnd och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige. AER är Europas största regionnätverk, och samlar över 150 regioner över hela Europa, även i länder som inte är medlemmar i EU, t ex Turkiet och Ryssland.
Regionstyrelsen 4 juni 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att godkänna en återrapport om att minska regionens underskott och att fastställa målen för att inrätta fler mobila team.
Regionfullmäktige 28 maj
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna sammanslagningen av Västarvet och Kultur i Väst och koncernens uppföljningsrapport för mars 2019.
Vad är viktigt för dig?
Tanken med ”Vad är viktigt för dig?”-dagen är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan de som arbetar inom hälso- och sjukvård, patienter och närstående. Det handlar om att skapa utrymme för att lyssna och verkligen förstå vad som är viktigt för en annan människa.
Halvdagskonferens: Delaktighet som motkraft mot extremism
Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. Konferensen arrangeras av Forskningsrådet för interkulturell dialog.
Regionstyrelsen 14 maj 2019
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsättningen kring Göteborgs stadslinbana och om genomförande av Högsbo specialistsjukhus.
Budgetförslag 2020
Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.
Familjecentralens Matkasse fixar middán
Ett gäng föräldrar önskade enkla och goda recept till hela familjen – och svaret blev en matkasse. Med inköpslista, sex veckomenyer, tips på allt från partymat till läckra frukostar är det lätt att komma igång. Häng med på ett smakfullt event på Familjecentralen i Herrljunga.
Öppna data kan inspirera till innovationer
Öppna data kan skapa nya möjligheter för innovationer. Det visade Västra Götalandsregionen på Hack for Sweden. Där hade man med sig en förstudie om Smart region Västra Götaland, struktur och användning av tillgängliga data.
Elektrifiering av transportsektorn – dags att accelerera!
Sverige har antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland. En viktig komponent för att nå detta mål är en elektrifiering av transportsektorn, här ligger Västsverige långt framme, men mycket kvarstår. Igår lyfte Västra Götalandsregionen frågan i riksdagen tillsammans med Göteborgs Stad om nödvändigheten av att accelerera elektrifieringen av transportsystemet för att klara klimat- och näringslivsomställningen.
Seminarium: Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?
Under våren anordnas tre seminarium på temat innovation och konkurrenskraft som en del i arbetet att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi. Först ut är frukostseminariet Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken? 13 maj.
Regionstyrelsen 23 april
Fokus på digitala vårdtjänster och mobila team för att minska behovet av sluten vård. Nya måltal för antalet nettoårsarbetare. Restriktivt godkännande till investeringar. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och minskade administrativa kostnader med 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade om idag om flera åtgärder och arbetssätt som ska minska regionens underskott och stötta i att nå budgeterade resultat 2019.
Ett fall av mässling konstaterat i Göteborg
Ett fall av mässling har konstaterats i Göteborg hos en ovaccinerad vuxen person, där smittan har skett utomlands. Det finns en viss risk för att personer ute i samhället kan ha blivit smittade. De kan då insjukna fram till och med den 4 maj, som läget är idag. Men detta datum kan komma att ändras om fler fall inträffar. De flesta svenskar är dock vaccinerade, vilket gör att sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige idag.
Regionfullmäktige 9 april 2019
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att skriva av underskotten för akutsjukhusen, byta namn till Region Västra Götaland och om en ny identitets- och varumärkespolicy.
Kaarina Sundelin blir direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
Kaarina Sundelin har utsetts till direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tillträder senast den 8 juli. Kaarina Sundelin är i dag förvaltningschef för Närsjukvården Halland.
Medveten närvaro minskar skolelevers stress
Ökad koncentration och studiero i klassrummet är resultatet av Träning för Medveten Närvaro, TMR. Nio skolor har fått chansen att pröva metoden som utvecklats av psykologer i Göteborgs stad Väster och har utvärderats i en forskningsstudie som Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd finansierat. Starka känslor och tufft skolarbete har blivit lättare att hantera berättar eleverna själva.
Västra Götalands län fortsätter att dra ifrån i fiberutbyggnaden
Västra Götalands län fortsätter att öka tillgången till fiberbaserat bredband på landsbygden mer än resten av Sverige. Det står klart när Post- och Telestyrelsen (PTS) idag presenterar statistik för 2018.
Regionstyrelsen 26 mars 2019
Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat om en regiongemensam elevhälsodatabas, om att ansöka om att få anordna Forum Jämställdhet samt att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Västra Götalandsregionen 2018.
Länets riksdagsledamöter mötte VGR och länsstyrelsen
Infrastruktur och gränsfrågor stod på programmet när länets riksdagsledamöter inledde arbetsveckan med att mötas för information och diskussion på Länsstyrelsen. Ett arrangemang i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR).
Regionala bolaget Netwest vann pris som ”Årets stadsnätsfrämjare”
Netwest från Västra Götaland har vunnit pris som ”Årets stadsnätsfrämjare” på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens som hölls nu i veckan i Göteborg.
De får eleverna att prata om det svåra
Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.
EU pekar ut Göteborg-Oslo som prioriterad järnvägsförbindelse
I förra veckan kom beskedet att EU:s institutioner nått en överenskommelse om innehållet i den fond EU har för infrastrukturinvesteringar. Där finns nu järnvägssträckan Göteborg-Oslo med som en utpekad, prioriterad sträcka, vilket innebär att det finns större möjlighet att få EU-finansiering för att börja bygga ut sträckan.
Lars Loftäng – ny avdelningschef för koncerninköp
Lars Loftäng har utsetts till ny avdelningschef för koncerninköp inom Västra Götalandsregionen. Han kommer från RUAG Space AB i Göteborg där han är Senior Manager Supply.
Arbetet med att förebygga barnfetma fortsätter
Skaraborgsenhetens arbete med Friska barn i Skaraborg vidgas nu. I år är flera deltagare från Skaraborg på den internationella konferensen i Seinäjoki, Finland. Representanter från familjecentral, elevhälsa, skolchef, rektor, barnhälsovård, Skaraborgs kommunalförbund och folkhälsostrateger lär sig mer och får inspiration till fortsatt arbete med att minska barnfetma i Skaraborg.
Västsvenskt samarbete ska locka internationella investeringar och affärer
Den 31 mars – 5 april arrangeras världens största industrimässa, Hannovermässan, i Tyskland. Tillsammans kommer Västra Götalandsregionen, Position Väst, Business Region Skaraborg och Business Region Borås finnas på plats för att visa upp Västsverige och för att främja affärer och investeringar.
Vart är vi på väg? Samtal om järnvägen på Göteborgs central
Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut, för att du ska kunna ta dig fram smidigt, grönt och tryggt.
Dubbelt så mycket dans till barn och unga
Nu ska Regionteater Västs populära klassrumsproduktioner Silent Disco och Magnet dubbleras, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Satsningen innebär att ytterligare cirka 9000 barn och unga får möjlighet att uppleva dans.
Stöd till byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2019
Byggnadskonventet i Mariestad är en mötesplats för byggnadsvården i Sverige och Norden. I år får konventet åter en efterföljande dag med byggnadsvårdsmässa för allmänheten, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Ta chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2019!
För fjärde året i rad drar en ny omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats” igång runt om i Västsverige. Under året kommer deltagande arbetsplatser att inspireras och stöttas i sitt arbete att få fler anställda att börja cykla. De tre arbetsplatserna som jobbat på bäst uppmärksammas i ett filmklipp om Cykelvänlig arbetsplats.
Mänskliga rättigheter i praktiken – de visar vägen
Tre av VGR:s verksamheter; Angereds Närsjukhus, delar av psykiatriverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Psykosvård Nordost och Avdelning 242 – samt Bohusläns museum, Västarvet har lyckats med att arbeta människorättsbaserat.
Tankstation för flytande biogas i Götene – startskottet för en snabb nationell utbyggnad
Idag invigdes i Götene Sveriges första tankstation för flytande biogas inom ramen för Klimatklivet. Nu väntas en fortsatt snabb utbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande biogas – en förutsättning för att kunna ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Susanne Tedsjö utses till förvaltningschef för patientnämndernas kansli
Susanne Tedsjö har utsetts till förvaltningschef för patientnämndernas kansli. Hon efterträder Yvonne Tellskog som går i pension. Susanne Tedsjö är i dag hälso- och sjukvårdsstrateg på Koncernkontoret.
Västra Götalandsregionen har utrett nytt dubbelspår på Västra stambanan
Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västra stambanegruppen genomfört en utredning på sträckan Alingsås-Göteborg på Västra stambanan, i syfte att komplettera kunskapsunderlaget inför Trafikverkets inspel till revidering av nationell transportinfrastrukturplan för åren 2022 – 2033. VGR tar i detta skede inte ställning till någon sträckningarna som framkommer i utredningen, utan inväntar nu Trafikverkets arbete att klarlägga olika lokaliseringsalternativ.
”Ett stort steg framåt för Filmsverige”
Västra Götalandsregionen har beslutat att säga ja till ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film och tv-drama. – På så vis hoppas vi att tillsammans med Film i Väst locka hit fler internationella inspelningsprojekt i världsklass, men också att på sikt bygga ut och stärka den regionala infrastrukturen för film och få till stånd en nyetablering av produktionsservicebolag. Att vi är först ut är ett stort steg framåt för hela Filmsverige, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.
Mer än 300 engagerade gav respons på första utkastet till ny kulturstrategi
Dialogmöten, samråd, open hearings och möjlighet att skicka in synpunkter på utkastet digitalt. Allt för att skapa en transparent process i framtagandet av ny kulturstrategi och -plan för Västra Götalandsregionen (VGR), där så många som möjligt är delaktiga i VGR:s prioriteringar och satsningar inom kulturområdet kommande fyra år. "Det känns helt fantastiskt att så många har deltagit!", säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.
Regionstyrelsen 5 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna inriktningen för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård samt att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett.
Han stärker barns rättigheter
Det bästa med att vara ombud för barnets rättigheter är känslan att göra något bra för alla barn i vårt område. Att kunna bidra till att alla barn ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det säger Mattias Wennergren som är Närhälsans ombud för barnets rättigheter.
Projekt sätter barns integritet i fokus
Fritidslots med rätt att vara lite knasig
Regionstyrelsen 19 februari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en granskning, som visar att Stiftelsen Skara Skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans.
AI Innovation of Sweden i Göteborg invigt
Idag invigdes AI Innovation of Sweden - ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom Artificiell Intelligens där Västra Götalandsregionen är involverad på flera sätt.
Så ser folkhälsan ut i Västra Götaland
En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
Regionstyrelsen 5 februari
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2019 och ett verksamhetsbidrag på 5,1 miljoner kronor för mänskliga rättigheter.
Generation Sitt riskerar en för tidig död - nu är det dags att fler agerar och tar ansvar för barns hälsa
Barn av idag – Generation Sitt – riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer.Vår moderna livsstil med ökad skärmtid, förändrade matvanor och brist på vardagsmotion och aktiva transporter gör att barn som växer upp idag inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död.
Nu söker vi nya deltagare till BussOhoj!
Dals-Eds unika arbetssätt får fler elever till skolan
En liten kommun med stora ambitioner för sina skolelever. Möt skolutvecklaren, specialpedagogen, specialläraren och insatskoordinator i Dals-Ed, som tillsammans med forskare och politiker får unga att hitta drivet.
De ger första hjälpen till psykisk hälsa
Ångest, depressioner och självmordstankar bland äldre är vanligare än många tror. Men det finns hjälp att få genom en unik, svensk metod skapad av Karolinska Institutet. Åmål och Strömstads kommuner satsar på att utbilda all äldreomsorgspersonal i Första hjälpen till psykisk hälsa och vill sprida erfarenheterna.
Regionfullmäktige 29 januari
Regionfullmäktige fattade idag beslut om ny kommunikations- och påverkanspolicy, en avveckling av Sahlgrenska International Care AB som aktiebolag, bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter och bifall av en motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Dessutom delades Västra Götalandsregionens folkhälsopris 2018 ut.
Borås Fältrittklubb får folkhälsopriset – ett riktigt hästjobb!
Varje år delar Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté ut ett pris till någon eller några som gjort särskilda insatser för att förbättra folkhälsan. I år prisas Borås Fältrittklubb för sitt samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Borås som tydligt visar att hästarna och ridningen har en stor behandlande effekt för barn och unga med psykisk ohälsa.
Karin Holm Kaloczy blir förvaltningschef för Regiongemensam hälso- och sjukvård
Karin Holm Kaloczy har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Regiongemensam hälso- och sjukvård. Hon tillträder den 1 april.
Martin Rösman blir förvaltningschef för Sjukhusen i Väster
Martin Rösman har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Sjukhusen i Väster. Han tillträder den 1 mars.
Familjecentralens matkasse - matkassen för hela familjen
"Vad ska vi äta i dag?" är en fråga som många känner igen sig i. Familjecentralens matkasse är ett koncept som ger konkret stöd i vardagen för föräldrar och familjecentralens personal. Det visar den utvärdering som folkhälsokommittén finansierade och som nu är klar. Läs mer om utvärderingen och de positiva resultat som den visar.
Dalsland rekryterar i Stockholm
En stor delegation träffade möjliga dalslänningar i Stockholm. Över 500 kom till Junibacken där Dalsland visade upp vad landskapet har att erbjuda i form av jobb och livskvalitet. Och på en VIP-frukost med inbjudna riksdagsledamöter utmanar man fördomar om landsbygden!
Filmpolitiskt toppmöte 2019
Vävcentret i Sjuhäradsbygden
Sen 1500-talet har kunskapen om handvävning ärvts vidare från generation till generation i Sjuhärad. I dag finns ett stort intresse kring vävningen, framförallt från USA och Japan. Hanteringen av textilier är en av vårs tids stora utmaningar och klimatbovar. Vad händer när människor får väva tillsammans och få en djupare förståelse för textilier?
Våga möta det sällsynta
Den sista februari uppmärksammas sällsynta diagnoser under den Sällsynta dagen med en mängd arrangemang, både i Sverige på global nivå. På Sahlgrenska och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus möter du Centrum för sällsynta diagnoser Väst och andra som arbetar inom området. Vi svarar på frågor och berättar mer om sällsynta diagnoser. Ta tillfället i akt och lär dig mer om sällsynta diagnoser!
Regionstyrelsen 15 januari 2019
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om reviderad detaljbudget. Regionstyrelsen beslutade också att föreslå att regionfullmäktige godkänner ett förslag om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland om personer med spelmissbruk.
Pengar att söka för innovationer inom blå bioekonomi
Västra Götalandsregionen är en av 20 partners i 16 länder som är en del av EUs Blue Bio Cofund som främjar den blå bioekonomin inom Europa. Nu kan du söka medel för biobaserade innovationer från havet.
Snabbare bilreparationer med AI
Fem hembesök istället för två
Skolavhopp är en utmaning för hela Norden
Var med och påverka VGR:s nya kulturstrategi 19-20 feb
Den 19 och 20 februari 2019 kommer två så kallade open hearings (seminarietillfällen) att hållas. Då finns det möjlighet att diskutera det första utkastet till ny kulturstrategi för VGR 2020-2023.
Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet
Västra Götalandsregionen är en av parterna i Forskningsrådet för interkulturell dialog, ett forskningssamarbete vars uppdrag är att undersöka orsaker till ökade samhällsklyftor och sätt att motverka dem. Metoden heter interkulturell dialog och ska bidra med intersektionell analys: - Det handlar inte om att visa vägen eller ge de rätta svaren, utan att mötas i dialog, säger Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.
Årets julklapp från VGR kulturnämnd – satsning på återvunna kläder 2019
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger en tidig ”julklapp” till projektet Re:textile III – Re:society, som genomförs av Science Park Borås, 2019. Projektet får stöd för att undersöka användning av kläder i cirkulära system. Resultatet ska användas till att utveckla produkter och kläder som är mer anpassade för återanvändning.
Nobelpristagare i rundabordssamtal med VGR:s praktikant
VGR:s praktikant Anna Johansson deltog i ett rundabordssamtal med Nobelpristagaren Dr Randy Schekman i lördags. Han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013.
Regionstyrelsen 11 december
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.
Innovationstemat lockade många till Framtid Västra Götaland
Framtid Västra Götaland lockade över 400 deltagare som ville ta del av framtidsspaningar kring innovationer och delta i diskussioner om hur vi gemensamt tar oss an de utmaningar kring digitalisering, demografi och klimat som vi står inför.
Klimatnätverk bytte erfarenheter
Vid ett rundabordssamtal nu på morgonen träffades Klimatråd Västra Götaland och Hagainitiativet som är Stockholmsbaserat. Där delade erfarenheter kring hur klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för att stödja klimatomställningen i samhället.
VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.
Här är alla nya ledamöter och ersättare
Regionfullmäktige har valt ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen. Hela listan finns här.
Regionfullmäktige 27 november
Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.
Brist på influensavaccin
Regionstyrelsen 13 november
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.
Bästa skolkommun 2018 – Orust på andra plats
Hög andel utbildade lärare och stor resurstilldelning gör Orust till en topprankad skolkommun. Orusts kommun ligger på andra plats bland landets 290 kommuner i 2018 års mätning av Bästa skolkommun, vilket är samma placering som året innan.
Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. – Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.
Ökad samverkan och samtal ska minska ungdomarnas oro, våld och kriminalitet
Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.
Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland
Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.
Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering
Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.
Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet - FULLBOKAD
Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?
Barnens hälsa i fokus
Igår anordnas Pep Forum i syfte att inspirera, informera och sammanföra människor som bidrar till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa bland barn och unga. Det ligger helt i linje med den satsning som görs i Skaraborg ”Friska barn i Skaraborg - övervikt o fetma går att förebygga”
Mobilapp och ny hemsida ska förbättra stödsamtalen till Tjejjouren Väst
Tjejjouren Väst arbetar sedan åtta år tillbaka med insatser för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos tjejer och unga kvinnor. Nu har Tjejjouren Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att utveckla sin hemsida och sin mobilapp.
Västsvenska EU-konferensen 2018: Ett hållbart framtida EU
Den 18–19 oktober hölls den 16:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Karlstad med temat ”Ett hållbart framtida EU”. Drygt 100 personer deltog från Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland samt kommuner och myndigheter i de tre regionerna. Under de två dagarna hölls föredrag och panelsamtal med representanter från regionerna och inbjudna talare om EU-arbetet på lokal och regional nivå, EU:s långtidsbudget samt arbetet med Agenda2030.
Annika Tännström ny ordförande för VGR:s regionfullmäktige
Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.
Så vässas verktygen för innovation
För tredje året i rad arrangerar Västra Götalandsregionen Framtid Västra Götaland. I år handlar konferensen om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för de innovativa lösningarna – de som bidrar till västsvensk konkurrenskraft och skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Konferensen går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.
Statistiken visar fler behöriga elever till gymnasiet
Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har 2018 brutits. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent.
Kraftsamling fullföljda studier imponerar i Europa
”Changing cities to change the world!” var konferenstiteln på WHO Healthy Cities Networks 30-årsjubileum. Cirka 600 personer från främst Europa deltog på konferensen som hölls i en av medlemsstäderna; Belfast på Nordirland den 1–4 oktober. Västra Götalandsregionen var på plats och presenterade vårt arbete Kraftsamling fullföljda studier.
Nobel Week Dialogue 2018
Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning? Som en resurs, för vår hälsa, för miljön och i kulturen: WATER MATTERS.
Opera på Fengersfors bruk
I slutet av 70-talet lades bruket i Fengersfors, Dalsland ner efter nära 200 år av järn- och pappersbruk. Efter en tid började konstnärer, hantverkare och formgivare etablera sig på bruket. Under 2000-talet har konstnärskooperativet Not Quite utvecklat bruket till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare 25 000 besökare per år. Det är här vokalensemblen Not Quiet sätter upp sin årliga operaföreställning, av och med invånarna från Fengersfors. Föreställningen har fått kulturstöd från Västra Götalandsregionen.
Klimatsmart mat på våra fat
Inom Västra Götalandsregionen serveras mer än 3 000 000 måltider om året. Maten som serveras på våra restauranger, sjukhus och skolor bidrar till utsläpp av växthusgaser, dessa vill vi minska. Du som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat kan bli mer klimatsmart genom att göra webbutbildningen ”Klimatsmart mat”. Lär dig mer om goda och hälsosamma måltider med låg klimatpåverkan. Gör utbildningen idag.
Regionfullmäktige 9 oktober 2018
Vid mandatperiodens sista regionfullmäktige återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Parasportstipendiet 2018 delades ut.
Så är det att arbeta inom hälso- och sjukvård
Gymnasiedagarna 2018 är igång och Västra Götalandsregionens monter hittar du inne på mötesplatsen Future Skills, där olika branscher presenterar sig. Hos oss får du information inför ditt utbildningsval direkt från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan du ställa frågor och få en känsla för vad ett yrke innebär och vilka vägar som leder dit. Du får också prova att ta blodprov i en låtsasarm och testa andra arbetsredskap.
VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
Fler elever behöriga till gymnasiet
Essästödmottagare 2018
Syftet med essästödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har därför beslutat att införa ett stöd till essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik på 500 000 kronor om året.
Västra Götalandsregionen kommer att medverka i ”Balansera mera”
Nu startar kampanjen Balansera Mera! Den nationella kampanjen för att förebygga fallolyckor.
Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa
När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.
VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.
Regionstyrelsen 25 september 2018
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om Västtågsutredningen, delårsrapport för regionstyrelsen och fullmäktige, plan för utfasning av bemanningsföretag och investeringsplan 2019-2021.
Kulturchef Katti Hoflin medverkar på Bokmässan 2018
Katti Hoflin ("författare och hästägande kulturchef") kommer till Bokmässan 27-30 september. Bland annat som moderator för "Sagolik återvinning", om hur tar man sig an en traditionell saga för att modernisera den och varför, och i samtal med världsryttaren Peder Fredricson om att "leva på hoppet".
Kollektivtrafiknämnden föreslår att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska slås samman till tre
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner till tre. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer, utan att i övrigt innebära en stor förändring.
Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2019
Under kollektivtrafiknämndens möte den 21 september beslutades att prisjusteringen för 2019 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.
Alla beslut på plats – SkaS och Högskolan i Skövde startar specialistutbildning
Nu har alla formella beslut fattats för att kunna starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. 14 januari 2019 startar utbildningen.
Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar
Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.
Ansök om Skaraborgs folkhälsopris
Seminarieserie med tema migration och hälsa
Regionstyrelsen 28 augusti 2018
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om förslag till medarbetarpolicy och om Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie.
Var du bor kan påverka dina skolbetyg
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Så var Almedalen 2018
Vara kommun och Västra Götalandsregionen håller i nästa års nationella bredbandskonferens
Den 29-30 januari kommer Nationell Bredbandskonferens arrangeras för tredje gången och 2019 är Västra Götalandsregionen arrangör för konferensen. Under två dagar kommer gäster från hela Sverige besöka Vara Konserthus då Vara kommun är värd.
Ny satsning mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn
Ökad kunskap om ett tabubelagt ämne kan skydda fler barn och unga mot internetrelaterade sexuella övergrepp. En ny satsning av polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum fokuserar på hur brott kan förhindras och brottsoffer få hjälp. Det finns även vägar till vård och förändring för förövare som blir dömda.
Johnny Magnusson invigde Almedalsveckan med en önskedröm
På Västsvenska arenan i Almedalen finns i år ett önsketräd där alla kan hänga upp sina önskedrömmar. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson var först ut med sin: ”Att vi får bort vårdköerna i år”.
Medlemskap i Svenska cykelstäder ska öka påverkansmöjligheter nationellt
Västra Götalandsregionen går med i föreningen Svenska cykelstäder. Nätverket arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att öka vardagscyklandet. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen.
Regionstyrelsen 26 juni 2018
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om koncernprognos maj 2018, om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019 och att förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta.
Regions for Health Network gav stort utbyte
WHO Regions for Health Network har haft sitt årsmöte som arrangerades av WHO i samverkan med VGR och avdelning folkhälsa. Deltagare från 32 regioner och 25 länder deltog i mötet. Det har bland annat resulterat i ett nystartat utbyte med Region Östfold i Norge, där man satsar 35 miljoner under fem år på att stärka ungas psykiska hälsa.
Förlängt avtal om kultursamarbete med North East England
Kulturnämnden har förlängt avtalet om kultursamarbete med North East England. Det är tredje gången som avtalet förlängts och liksom tidigare avtal löper det på tre år.
Regionfullmäktige fastställde budget 2019
Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).
Framtidens resor både renare och tystare
Resor i framtidens stad kommer att vara renare och tystare. Det innebär att städer kan byggas på ett annorlunda sätt jämfört med idag. Det konstaterade Ulrika Frick och Johan Lundin på speakers corner i ElectriCity tillfälliga och grönskande inomhushållplats, under Volvo Ocean Race i Göteborg.
Hanna Svanström leder arbetet med arbetsgivarvarumärket
Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2027. Nu bildas programkontoret som ska driva på och underlätta att målet nås, och i dag utsågs Hanna Svanström till programchef. Hon är socionom och för närvarande chef för Akut- och olycksfalls mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – ett chefskap som hon delar med en kollega.
Unga Landsbygdspriset i Väst utdelat till vinnare i Mark
Martin Spjut med företaget Spjut Skog och Marktjänst AB är den andre vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Det är Västra Götalandsregionens pris för att synliggöra unga entreprenörer på landsbygden.
Vägen till en grönare stad – ElectriCity inspirerar i Göteborg
Hur kan stadsmiljön utvecklas när trafiken drivs med el, och avgaser och buller försvinner? Den som besöker Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni ställs inför frågan och får samtidigt en del av svaret direkt vid ankomsten.
Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns
Igår godkändes det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken som ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.
Ungas framtid - en viktig fråga för Sjuhärad
Engagemang och debattlust präglade det frukostmöte för politiker, kommunledningar och företrädare för föreningsliv, företag, myndigheter och VGR Regional utveckling som genomfördes den 13 juni på Textile Fashion Center i Borås. Rubriken var Ungas framtid - en viktig fråga för Sjuhärad och värdar var VGR och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
Ena vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Färgelanda
Marielle Örtengren, Ragnerud Business AB, Högsäter fick på nationaldagen ta emot Unga Landsbygdspriset. Västra Götalandsregionen belönar årligen på detta sätt två unga entreprenörer på landsbygden.
Internationell konferens om barn och ungas psykiska hälsa i skolan
Förra veckan arrangerade avdelning Folkhälsa en internationell konferens tillsammans med SKL, med temat ”Barn och ungas psykiska hälsa i skolmiljö”.  Bland annat presenterades regionens arbete Kraftsamling för fullföljda studier och Närhälsan berättade hur de arbetar för att främja barns psykiska hälsa, därefter följde diskussioner tillsammans med internationella forskare. Nedan kan du ta del av presentationerna som visades under konferensen.
Regionstyrelsen 5 juni 2018
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om ett förslag till budget för 2019, om huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg och om en om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.
Styrning och ledning – utmaningar för det familjecentrerade arbetssättet i Göteborg
Konventionen om barns rättigheter slår fast att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. En del i detta är förebyggande och tidiga insatser för att skapa goda uppväxtvillkor så att barn och unga kan fullfölja sina studier. Här fyller familjecentraler (FC) och det familjecentrerade arbetssättet (FCA) i Göteborg en viktig funktion.
Så ska eleverna “Hitta drivet” i skolan
Skolverket belyser att skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar medan pojkarna halkar efter. Kommunerna Orust och Dals-Ed har skillnader som är större än i riket. Projektet ”Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkar, och samtidigt få användbar forskning på området.
Volvo Ocean Race blir startskottet för eldrivna ledbussar i Göteborg
I samband med Volvo Ocean Race i Göteborg 14–21 juni får staden två helt eldrivna ledbussar från Volvo som ska ta besökare mellan Nordstan och evenemangsområdet i Frihamnen. Från och med 25 juni ska de nya bussarna testas på en del av Västtrafiks busslinje 16.
World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer
Övervikt och fetma är en riskfaktor för 12 cancerformer. Att röra på sig mer, att äta mindre av energirik snabbmat och att dricka mindre läsk påverkar också cancerrisken.
Nu bygger vi Västlänken
Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg. Och 2026 invigs anläggningen.
Regionfullmäktige 29 maj
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj att godkänna delårsrapporten för mars 2018, detaljutformningen för den politiska organisationen 2019-2022 och en motion om räntefri delbetalning för tandvård. Dessutom delades 2018 års människorättsstipendium ut.
Appen som hjälper elever att plugga – med hjälp av klassisk musik
Octomonk är appen som på ett lekfullt sätt får dig att plugga bättre och smartare till klassisk musik framförd av Göteborgs Symfoniker. Den nya appen kan nu laddas ner gratis på App Store.
Fler tåg kan trafikera Västlänken
Fler tåg kan trafikera Västlänken
Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg.
Angereds högstadieelever nyfikna på vårdyrken
Årskurs åtta från Vättleskolan träffade vårdpersonal på Angereds arena. Vid olika stationer fick eleverna veta mer om hur man arbetar som exempelvis arbetsterapeut eller undersköterska. På plats fanns även undersköterskeelever från vård- och omsorgsprogrammet på Angeredsgymnasiet. De berättade om sin utbildning och gav tips och råd inför gymnasievalet.
Nytt program ska få sjuksköterskor att återvända
Hälso- och sjukvården har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Flera av dessa har valt att lämna yrket. Nu startar Skaraborgs Sjukhus ett reaktiveringsprogram för att få dem att återvända.
Krisberedskapsveckan 2018
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Västra Götalandsregionens och det övriga samhällets resurser för vård måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Men du kan även behöva en extra uppsättning mediciner och förband för egen vård.
VGR startar Lärandecentrum för migration och hälsa
I våras startade Västra Götalandsregionens ”Lärandecentrum för migration och hälsa”. Lärandecentrets syfte är att bidra till lärande i migrationsfrågor och vara ett kunskapsnav för att vi som organisation ska utveckla vår förmåga att möta hela vår befolknings behov, oavsett bakgrund. Vi behöver bli bättre på att identifiera de fall där migration kan ha en effekt på hälsan och skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa.
Krisberedskapsveckan 2018
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Västra Götalandsregionens och det övriga samhällets resurser för vård måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Men du kan även behöva en extra uppsättning mediciner och förband för egen vård.
VGR använder grön obligation för finansiering av Regionens hus i Göteborg
Västra Götalandsregionen (VGR) ger ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor och ska finansiera nya Regionens hus i Göteborg.
VGR i topp i nationella Ekomatsligan
Barnens skolgårdar krymper
En kartläggning av barnens skolgårdar genomförd av Boverket och SCB visar att varje elev har fått nästan fyra kvadratmeter mindre skolgård på tre läsår.
VGR i topp i nationell Ekomatsliga
Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras
Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.
Ny bemanning ledningsstöd för regional utveckling
Det nya ledningsstödet har nu beslutats för område regional utveckling.
AI för hälso- och sjukvård och näringsliv i VGR
En internationell samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) skapas på Lindholmen Science park i Göteborg. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det en perfekt mix av regional utveckling och hälso- och sjukvård.
Sluta prata konventioner – börja prata värderingar
Den 19 april samlade Viveca Reimers, avdelningschef för mänskliga rättigheter, flera mycket kompetenta personer till ett rundabordssamtal, för att diskutera VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, ”För varje människa”.
Regionstyrelsen 15 maj
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna delårsrapport mars 2018 och om upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö.
Budgetprocessen för 2019 igång
Nu är Västra Götalandsregionens budgetprocess för 2019 igång. Idag släppte GrönBlå Samverkan sitt budgetförslag.
Kliv rakt in i Göteborgs varvshistoria med VR-teknik
Sverige var världsledande inom varvsindustrin under flera hundra år, men nästan inga spår finns kvar från epoken ute vid Lindholmspiren. En animatör, en regissör och en programmerare från Studio Jox/FilmEpidemin återskapar varvsmiljön med VR-teknik så att besökare kan kliva in i historien och uppleva varvsepoken. Se filmen här!
Topp tio i tävlingen om Unga Landsbygdspriset i Väst 2018
Blir det en betongfirma, blåbärsodlare eller butik, eller kanske en skönhetssalong? Det drar ihop sig till final och prisceremoni i Västra Götalandsregionens tävling Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Juryn har bland årets 34 nominerade ringat in de tio främsta unga entreprenörerna som driver företag på landsbygden i Västra Götaland.
Konjunkturbarometer våren 2018
Sverige har upplevt en stark konjunkturuppgång de senaste åren. Konjunkturuppgången har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.
Seminarium i Almedalen: Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?
Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”.
Avgiftsfri kollektivtrafik för elever under sommarlovet
Skolungdomar i Västra Götaland får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet i sommar. Det blir möjligt sedan regeringen i förra veckan beslutade att införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor.
Europaåret för kulturarv 2018
EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 ordnas aktiviteter och evenemang över hela Europa. Här kan du läsa om vad som händer i Västra Götalandsregionen under kulturarvsåret.
Fem hembesök istället för två
Forskning visar på vikten av att få hembesök när man fött barn. Från och med maj erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun, fem hembesök istället för två som det ser ut idag.
Bäst i Tidaholm och sämst i Färgelanda
Mer än 25 000 svar på årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” i Västra Götaland har kommit in. Men det räcker inte! Vi saknar fortfarande väldigt många svar från framför allt Färgelanda, Munkedal, Vårgårda, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Strömstad. Kommuner med högst svarsfrekvens hittills är Tidaholm, Tranemo och Sotenäs.
VGR samlat när Framtidsmässan kommer till Göteborg
Västra Götalandsregionen deltar i Framtidsmässan den 8 maj för att möta högskolestudenter från flera lärosäten. Mässan arrangeras i Göteborg för första gången och i VGR:s monter får studenterna möta representanter från hälso- och sjukvården, Västfastigheter, Regionservice och VGR IT.
Därför ökar psykisk ohälsa bland unga
Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat ökningen.
Regionstyrelsen 24 april
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå en detaljutformning av den politiska organisationen för regionfullmäktige, att godkänna delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018, om Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering och om patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017.
Mer skärmtid i skolan på gott och ont
Högstadieelever fick prova på vårdyrken
Nordhemsskolans årskurs åtta i Göteborg träffade representanter för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Genom att låta eleverna testa arbetsredskap och ställa frågor, visade yrkesambassadörerna vilken spännande karriär som väntar den som väljer vården.
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Regeringen överlämnade idag propositionen ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” som i huvudsak handlar om en utvecklad och mer strategisk folkhälsopolitik kring de hälsoskillnader som finns i samhället idag. Ett av förslagen är att skapa en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och förbättrad uppföljning av folkhälsan.
ÖNH-kliniken i Skövde fick Kristallenpriset 2018
Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.
Krister Löfving Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus
Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.
Energikontor + Innovatum =sant!
Energikontoret + Innovatum = sant!
Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.
Hur satsar vi rätt på maten?
Ekologiskt, klimatsmart, närproducerat eller kanske svekologiskt? Animaliskt eller vegetariskt? Det är inte så lätt att orientera sig kring vad som är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om mat, miljö och hälsa. Som stöd har miljöavdelningen summerat fakta om olika begrepp i foldern "Mat i Västra Götaland".
Skola i rörelse
Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor
Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.
Sagocafé i Tynnered ska öka läskunnigheten
Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.
Regionfullmäktige 10 april
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.
Nedslag i vårdens viktiga arbeten – tema på folkhälsans informations- och dialogdag
Den 28 mars träffades folkhälsoplanerare i kommunerna och regionutvecklare på en informations- och dialogdag. Under dagen presenterades en mängd pågående arbeten och projekt i Västra Götalandsregionen. De handlade bland annat om sexuell hälsa, arbetet med att förebygga våld i nära relationer och en gemensam elevhälsodatabas. Dagen avslutades med en diskussion om den stora omställningen av hälso- och sjukvården.
Skolans roll för nyanlända – i fokus vid forskningsseminarium om migration och hälsa
Den 27 mars anordnade Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet ett forskningsseminarium om migration och hälsa. Skolans viktiga roll för nyanlända var en röd tråd genom nästan alla presentationer. Under dagen presenterade forskarna sina studier och därefter diskuterades resultat tillsammans med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.
Västra Götalands län näst bäst i landet på att förse landsbygden med fiber
Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.
VGR beviljas 25 miljoner för digital kompetensutveckling
Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.
VGRfokus:Höjt helg-ob redan från 1 januari
Den 15-procentiga höjningen av ob-tillägget för helgarbete gäller redan från den 1 januari år. Det informerade personaldirektör Marina Olsson Västra Götalandsregionens personalutskott om idag. Ambitionen är att börja löneutbetalningarna från aprillönen.
Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan
Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.
Goda idéer är värda att spridas
Det finns många exempel på hur man kan förbättra kosthållningen och öka aktiviteten i samhället.
Skolverket - Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor
Familjebakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat, men hur har betydelsen utvecklats över tid? I vilken utsträckning klarar det svenska skolsystemet att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen i slutet av grundskolan? Det är frågor som undersöks i Skolverkets senaste rapport.
Skaraborg besökte Finland för att tala om barnfetma
Barnfetma är ett samhällsproblem som ökar i hela världen. WHO har därför startat ett koncept med ECHO-zone, ending childhood obesity zone, som syftar till att skapa hälsofrämjande miljöer runt barnen och förenkla hälsosamma val. En delegation från Skaraborg besökte en internationell konferens i Seinäjoki för att lära mer om deras arbete.
Regionstyrelsen 20 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.
Dialoger om våldsförebyggande arbetet
Den 15 februari genomfördes det första dialogen om våldsförebyggande arbete i Vänersborg.
Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting och regioner
I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.
Den första av tre delregionala suicidpreventiva konferenser är nu genomförd
Avdelning folkhälsa genomförde den första av tre delregionala konferenser om suicidprevention. Den 12 mars var det i Uddevalla, den 14 mars i Skövde och den 17 april blir det i Göteborg. Konferensen syftar till att ge grundläggande kunskap, strategier och metoder inom suicidprevention och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart arbete. Tanken med att förlägga konferensen på tre olika platser i regionen är att öka närheten till, och tillgängligheten för, fler kommuner.
Nätverksträff om äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention
Ett 50-tal tjänstepersoner från ett 10-tal kommuner deltog på nätverksträffen ”Äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention” den 6 mars i Göteborg. Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, höll i en inspirerade förmiddag om psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett livsloppsperspektiv. Susanne har lång erfarenhet från arbete med äldreomsorg och psykiatri på nationell, regional och lokal nivå.
Dags för byggstart Göteborg-Borås nu
Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029. Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket. Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.
Integration, miljö och regional planering i fokus
Integration, miljö och regional planering var i fokus när läns- och regionledningen träffas för att prata samverkan i förra veckan.
Björn Järbur – ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården
I juni tillträder Björn Järbur som sjukhusdirektör för NU-sjukvården. Han lämnar då en tjänst som kommunchef i Ale kommun.
Yvonne Kjell – ny chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen
I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.
Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen
Den 5 mars besökte ledamöterna för riksdagens kulturutskott Västra Götaland för att diskutera den regionala kulturpolitiken med regionpolitiker och möta ett antal kulturverksamheter. Riksdagspolitikerna fick uppleva en unik repetition med Göteborgssymfoniker, lära känna Film i Väst och Kulturakademin Trappan.
Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl klar
Trafikverkets jämförande analys av höghastighetsjärnväg för tåg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är klar. Jämförelsen visar att en järnväg för 320-tåg är mer lönsam på sikt.
Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma
Regionstyrelsen 6 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken, om att föreslå bifall till en motion om att fråga om våld på rutin, om återrapportering med anledning av #metoo och om ett remissyttrande om avgiftsfri kollektivtrafik för unga.
Allt större andel av personresorna i Västra Götaland görs med kollektivtrafiken
Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som släpptes idag. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.
Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma
En delegation från Skaraborg åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar den internationella konferensen om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” mellan den 12 till 15 mars 2018.
Simulatorer lyfter utbildningen och stärker miljöprofilen på Sötåsen och Uddetorp
Idag invigs de nya högteknologiska utbildningsmiljöerna på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. På båda skolorna finns nu totalt 38 simulatorer motsvarande cirka 400 maskiner där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.
Dags att söka projektmedel
Helena Starfelt blir Västra Götalandsregionens nya näringslivschef
Helena Starfelt har utsetts till ny näringslivschef av regionutvecklingsdirektören.
Fler ST-tjänster utreds
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet. Dessutom beslutade personalutskottet att anta aktivitetsplanen för 2018 års arbete med arbetsgivarvarumärket – ett arbete som ska ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret
Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar.
Världens största hjärtstoppsstudie – fungerar nedkylning eller inte?
70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.
Regionstyrelsen 20 februari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, om att se över Demokratitorg, om ett svar på en skrivelse från Alingsås lasarett, om att söka medlemskap i European textile collectives association och om att ställa sig positiv till bastjänstgöring för läkare.
VGR får pris som hållbar organisatör av sjukvård
Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.
Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar
”Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar” var rubriken på inspirationsdagen den 8 februari som arrangerades av avdelning folkhälsas Skaraborgsenhet tillsammans med Folktandvården.
Verktyg för fullföljda studier – temat på årets folkhälsokonferens
Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens var ” Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.
Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet.
Marga Brisman chef för enhet patientsäkerhet
Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.
Finansiering het fråga när nya stambanor debatterades i Malmö
Västra Götalandsregionen var arrangör för den nationella konferensen ”Byggstart Sverige i Malmö, tillsammans med flera regioner och kommuner. I fokus stod de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.
Regionstyrelsen 6 februari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.
Mindre underskott för Västra Götalandsregionen 2017 efter avsättning för bättre kollektivtrafik
Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Efter att regionfullmäktige gjort en avsättning på 841 miljoner kronor för den så kallade storstadsförhandlingen blev det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor. Genom avsättningen står Västra Götalandsregionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik. Det står i bokslutskommunikén som presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Trots en hög kostnadsutveckling är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans. Kommunikén är en första sammanställning av förra årets ekonomiska resultat.
VGR nominerade till prestigefullt upphandlingspris
VGR var en av nio nominerade till Handslaget 2017 – en utmärkelse för årets bästa upphandling som delades ut häromdagen på Upphandlingsdagarna på Kistamässan.
Hon bli VGR:s ombud till ICORN
Kulturnämnden beslutar att välja Anne-Charlotte Karlsson att representera Västra Götalandsregionen och kulturnämnden på ICORN:s generalförsamling 2-4 maj 2018 i Malmö.
Skaraborgs Sjukhus söker fler bröstmjölksdonatorer
Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.
Regionfullmäktige 30 januari
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.
Social hållbarhet, folkhälsa och psykisk hälsa – temat för västra nämndens folkhälsodag
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan. Diskussionen handlade om hur kommunala och regionala verksamheter ska kunna arbeta tillsammans för att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg. Kommunledningar, vårdcentralschefer och verksamhetsansvariga för ungdomsmottagningar i kommunerna i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden område var inbjudna och drygt 100 personer var samlade och hade möjligheten att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.
Redskap för bättre matval
Kompetensutveckling - Astma, KOL och hjärtsjukvård
Sektorsråden för allmänmedicin, barnsjukvård, hjärtsjukvård och internmedicin bjuder in till en kostnadsfri kompetenshöjande fortbildning inom astma, KOL och hjärtsjukvård.
Gästateljéstipendiater 2018
Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.
VGR satsar drygt 16 miljoner på utbildningsinsatser inom vården
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.
Regeringens utredare imponerad över VGR:s arbete
Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.
Regionstyrelsen 16 januari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.
Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare
För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.
Så får du ditt barn att släppa skärmen
Att barnen idag spenderar allt mer tid framför skärmen är ett stort problem. Skolläkaren Åse Victorin ger sina tips för hur du som förälder får ditt barn att släppa skärmen.
Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.
Hälsosam kost kopplad till psykosocialt välmående hos barn
Barn som äter hälsosamt har – oavsett kroppsvikt – bättre självkänsla, mindre känslomässiga problem och är mer sällan utan kompisar eller mobbade.
Cyklandet bland barn och unga har minskat
Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet.
Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.
UPPDATERAD: Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling
Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.
Mejla din fråga om vaccinationskort
Undrar du om du är vaccinerad mot mässling? Mejla din fråga till Regionarkivet för att söka din journal. Läs här vilka uppgifter du behöver skicka med.
Nytt fall av mässling
Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på tio frågor om mässling och utbrottet
Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.
Information om mässling
Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.
Ett begränsat utbrott av mässling
Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.
Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott
Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.
Slutrapport Sverigeförhandlingen
Vid en presskonferens idag överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I samband med detta överlämnades också de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö samt 285 400 nya bostäder.
Byggstart Sverige 2 februari 2018
Den 2 februari bjuder Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen – Byggstart Sverige - om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.
Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet. Det vi talar om här är att stötta personer som vi inte redan har en relation till.
Information från VGR om Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
Så här söks medel från Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019 där det krävs stark förankring i regionala strategier.
Välbesökt VGR-seminarium i Nobels anda
Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.
Kostnadsfri grundläggande utbildning inom suicidprevention
Nu släpps SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård fritt.
Folk och kultur 2018
Nio regionala kulturorganisationer och Västra Götalandsregionen deltar tillsammans på Folk och Kultur 2018, 7 – 10 februari. Syftet med att delta är att visa och sprida Västra Götalandsregionens arbete med att göra kultur tillgängligt för alla.
Kunskapsdagar om sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt! Två konferenser på Folkets Hus i Göteborg under våren 2018 ska råda bot på detta.
VGR-framgång: Samarbete förebygger sjukskrivningar
Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR.
Regionstyrelsen 12 december
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.
VGR säger ja till höghastighetsjärnväg
Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.
Buller runt stationsmiljöer ska minskas
Miljön kring järnvägar är ofta bullrig, samtidigt som det finns en önskan att göra det möjligt för fler att bo nära järnvägsstationer. Därför delfinansierar Västra Götalandsregionen ett projekt som ska bidra till goda ljudmiljöer i stationssamhällen.
Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden
Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.
OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia
Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.
Kulturnämnden beviljar Utvecklingsprojekt
Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.
Ytterligare satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser
Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.
145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer
Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt 22 miljoner kronor går till kommuner i Västra Götaland, exempelvis Skövde, Bollebygd, Uddevalla, Bergsjön och Biskopsgården.
Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg
Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 2500 norska lastbilar. Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg.
Konsekvenser av Brexit för Västra Götaland
Vad händer i Västra Götaland om Storbritannien lämnar EU? En analys av Västra Götalandsregionens Brysselkontor visar att Västra Götalands ekonomi kan drabbas.
Hur möts stad och land? - Framtid Västra Götaland 2017
VGR har ambitionen att vara modell för hur man arbetar för både stad och land. Hur och om kan nå en hållbar regional utveckling för alla kommuner i Västra Götaland? På Framtid Västra Götaland den 5 december möts experter och debattörer som vågar utmana tanken eller inspirerar med nya arbetssätt och konkreta verktyg.
Film om folkhälsoarbetet i Skaraborg
Inför den årliga folkhälsokonferensen i Skaraborg har en film om folkhälsoarbetet tagits fram. Filmen visar vad som pågår i Skaraborg idag.
Fri entré på Göteborgs Naturhistoriska Museum
Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.
Trivselgerillan vinner Skaraborgs folkhälsopris
2017 års vinnare av Skaraborgs folkhälsopris går till Ungdomens Nykterhetsförbund Trivselgerillan.
FN:s hållbarhetsmål – så hänger det ihop med folkhälsoarbetet
Idag har Jonas Frykman, tidigare samordnare för folkhälsofrågor på SKL, som nu arbetar på den nationella Agenda 2030-delegationen på Regeringskansliet, pratat om FN:s hållbarhetsmål, det vill säga Agenda 2030. Jonas pratar om vikten att arbeta mot hållbarhetsmålen och framförallt hur vi kan koppla målen till vårt folkhälsoarbete.
Regionstyrelsen 28 november
Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.
Västsvensk kritik i yttrande om ny nationell transportplan
Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter flygplats-Borås.
Smittskydd Västra Götaland utreder tio fall av salmonella
Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.
Gästateljéstipendiet på Madagaskar
Färgkonstnären Jeanette Schäring spenderade tre månader i Madagaskar efter att ha blivit beviljad en gästateljévistelse av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Framtidens medarbetare provar vårdyrket
På Kunskap & Framtid kan unga vuxna och andra som funderar över nästa steg i livet träffa representanter från både utbildningar, skolor och arbetsgivare mellan den 23-25 november på Svenska Mässan i Göteborg. Västra Götalandsregionen är på plats för att visa vilka möjligheter som väntar den som pluggar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.
Sanning och mitt jobb
Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av VGR:s 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning och mitt jobb. Del 3/3
Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.
Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.
Regionfullmäktige 21 november
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.
Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!
Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!
Jämställdhetspris till Närhälsan
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.
Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!
Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!
Så bra går Västra Götaland - Konjunkturbarometer hösten 2017
Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.
Högkonjunkturen fortsätter i Västra Götaland- Sjuhärad i topp
Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.
Så kan skolan och kulturlivet bli mer angelägna för unga killar – innovationslabb på årets Kvalitetsmässa
Under årets Kvalitetsmässa arrangerades ett innovationslabb där vi diskuterade frågan hur skolan och kulturlivet kan få en större betydelse för unga killar.
VGRfokus: “Det är ungdomarnas EU vi pratar om”
Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU – där publiken var med och styrde diskussionen. "Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om", sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnussom (M).
Sanning och vetenskap
Ny programchef ska leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
Jan Eriksson har utsetts till programchef för att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han arbetar idag som senior-strateg i Västerbottens läns landsting och har tidigare varit förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas
Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.
Dags att ansöka om gästateljéer och stipendier
Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om gästateljévistelse eller stipendier. Sista ansökningsdagen är 15 december 2017.
Sanning och fördomar
Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av våra 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning. Del 1/3
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Idag släppte Socialstyrelsen en remissversion av Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Särskilt viktigt att lyfta i riktlinjerna är hur barn och ungdomars tobaks- och alkoholbruk ska förebyggas.
Vem äger dina gener?
Frukostseminarium i Alfred Nobels anda den 8 december.
Frågor och svar om EU-toppmötet
EU-toppmötet i Göteborg fredag den 17 november kommer att påverka trafiken i staden. Här är frågor och svar om hur du kan påverkas under toppmötet.
Hållbarhet, tillverkning och formgivning på planetens villkor
I förlängningen behöver företagen tänka hållbarhet från början – redan när en möbel designas. På Tibro-företaget Offect, en av Västra Götalandsregionens samverkanspartners, tar man ansvar för hela tillverkningskedjan.
Därför drar VGR igång egen nyhetssajt
Följ EU-toppmötet via webben
Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.
Så tycker VGR:s medarbetare om sitt arbete och patientsäkerheten
Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.
Diskutera morgondagens EU dagen innan EU-toppmötet
Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.
VGR satsar stort på utveckling och rehabilitering
Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.
Katti Hoflin – ny kulturchef i Västra Götalandsregionen
Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.
Regionstyrelsen 7 november
Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.
Miljöministern besöker Borås
Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.
Logopedpatienter i Skaraborg först att få stöd och behandling via nätet
Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.
Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. "Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset", säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. "Från och med den 7 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral."
Välkommen till Digikult 2017!
Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?
SKL Öppna jämförelser miljö 2017
Utvärdering om Västra Götalandsregionens politiska organisation är klar
Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.
Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2017 utsedd
Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.
Viktigt samarbete med vänregionerna
Lyckad upptakt för Klimat 2030
Upptakten för Klimat 2030 - Västra Götaland samlade 26 oktober 350 engagerade aktörer på Konserthuset i Göteborg. Det var en inspirerande dag om hur mycket som faktiskt redan görs och som många fler också kan göra för att snabba på klimatomställningen.
Pumpakavalkad på Botaniska
Pumpa är mer än lyktor till halloween. Det är god och bra mat också, och som botanisk trädgård intresserar sig Botaniska  naturligtvis också för dess ursprung.
Simulatorbaserad utbildning på väg
Under höstlovsveckan rullar en trailer fullastad med ny teknik på vägarna i Västra Götaland. I trailern får du uppleva en virtuell värld där du kan provköra en traktor, skördetröska, grävmaskin, skogsmaskin, lastbil eller hjullastare - allt med hjälp av den senaste simulatortekniken.
Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte...
Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte ambassadören Västra Götaland för att skapa nya relationer och hitta samarbetsområden.
Bra möte med statsminister Stefan Löfven
Fler unga kan läsa sin journal via nätet
Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.
Bra möte med statsminister Löfven
Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.
Unikt arbete med mänskliga rättigheter
Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.
VGR:s parasportstipendiater utsedda
En längdhoppare och en friidrottare på elitnivå. En bowlare på nationell/regional nivå. En bordtennisklubb och en konståkningsklubb och en ledare för föreningen ”Motion och idrott för synskadade”. Det är årets parasportstipendiater.
Regionfullmäktige 24 oktober
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober i Skövde bland annat om upphandlingen om Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för framtidens vårdinformationsmiljö. Under sammanträdet delades också VGR:s parasportstipendier ut.
Statsministerbesök 25 oktober i Trollhättan med Nationella Innovationsrådet
Förutom statsminister Stefan Löfven deltar bland andra statsråden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Du kan följa eftermiddagsprogrammet live på webben.
Två guld till GöteborgsOperan i Svenska Designpriset
När Svenska Designpriset i förra veckan delades ut under festliga former blev GöteborgsOperan dubbelt prisad: Guld i kategorin Information Print för årets säsongsprogram (som producerats helt inhouse), samt Juryns Pris för GöteborgsOperans nya visuella identitet (tillsammans med Happy F&B). "Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet", säger Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef på GöteborgsOperan.
Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar för 880 miljoner
Regionutvecklingsnämnden tog på torsdagen beslut om inriktningen för budget 2018. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på 880 miljoner kronor. Bland dessa finns en särskild satsning till regionala science centers inom kraftsamlingen för fullföljda studier.
VGR ställer sig bakom polisutbildning i Borås
En polisutbildning behövs i Västsverige och Borås är redo att starta en redan i augusti 2018, vilket man nu aviserar till regeringen. Västra Götalandsregionen stöder Borås. "Vi ställer oss bakom deras ansökan", säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
Regeringen påbörjar dialog om innovationspolitiken i Västra Götaland
Den 25 oktober får Västra Götaland besök av statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet. Det är första gången rådet träffas utanför Stockholm och därmed får en breddad dialog med akademi och näringslivet. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och syftet är att samla in fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Nu lanseras Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 kickstartar med hållbara jeans, REKO-ringar och höga trähus på konferensen som hålls den 26 oktober i Göteborg. Ett nytt västsvenskt klimatråd med representanter från flera samhällssektorer lanseras, det blir workshops och de senaste hållbarhetstrenderna presenteras.
Anmäl dig till VGR:s sidoevent "Morgondagens EU"
Nu är det snart dags för EU-toppmötet som äger rum i Göteborg den 17 november. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera en socialt hållbar utveckling och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Temat för EU-toppmötet är tillväxt och rättvisa jobb.
Ulrika Kluge – Årets Chef i VGR
– Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika Kluge, vårdcentralchef i Partille. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.
Kompetensutvecklingsinsatser inom vården i VGR
Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.
Regionstyrelsen 17 oktober
Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.
Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion
I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.
Västra Götalands kultur i siffror
Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola?
Nobel Week Dialogue i Göteborg
Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.
Omprogrammering av hjärnan minskar fantomsmärtor
Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.
Högstadieelever får prova vårdyrket
Västra Götalandsregionen är på plats under Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober för att låta högstadieelever prova olika vårdyrken och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård. Dessutom är Naturbruksförvaltningen på plats för att visa upp sina utbildningar.
VGR antar nationella Tjänstebilsutmaningen
Bättre inomhusluft kan minska sjukfrånvaron bland förskolebarn
Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare från Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.
Balansera mera
Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober.
Fortbildningsinsatser på gång!
Ett av våra prioriterade uppdrag är att implementera metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM) under 2017.
Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.
Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.
Schyssta kompisar
Schyssta kompisar för unga som upplever ensamhet
Regionstyrelsen 3 oktober
Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.
Unga Rådgivare besöker BoIC
Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås
Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.
20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.
Västtrafiks system fungerar nu normalt
Västtrafik har under dagen varit utsatta för störningar i sina system som gjorde att det var svårt att komma in på webbsidan, ToGo-appen och Reseplaneraren. Nu fungerar alla system normalt igen.
Debattartikel: Västsvensk EU-satsning ska öka kunskap och delaktighet
GP publicerade idag en debattartikel underskriven av bland andra Johnny Magnusson. Den handlar om att kunskapsnivån om EU måste höjas.I dag ingår Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.
Balansera mera
Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.
Göteborg permanentar psykiatriambulans
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.
Så ska väntetiden för IVF-behandling kortas
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.
Symposium om antibiotikaresistens
Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.
Nytt från kollektivtrafiknämnden
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.
Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2018
Under kollektivtrafiknämndens möte den 26 september beslutades att prisjusteringen för 2018 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.
Över 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik kan slås samman till tre
Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Förslaget är att minska dagens över 70 zoner till tre, och på det sättet förenkla för resenärerna.
Ann-Charlotte Sundelin – ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen
Ann-Charlotte Sundelin har utsetts till ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Den 8 januari 2018 efterträder hon Gunnar Eriksson som går i pension. I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.
Mikael Schultz: ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”
Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.
Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.
Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.
Frukttider i Botaniska – en fest för ögat och näsan
Kom till Botaniska i Göteborg och bli nostalgisk på årets utställning Äpplen & Päron! Upplev din barndoms äpplen eller få tips om nya, friska äpplen och päron för din egen trädgård. Fruktexperter finns på plats i Stolpboden dagligen mellan 12 och 16 mellan 23 september och 1 oktober.
Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier
Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.
Botaniskas pedagoger får internationellt pris
Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.
Framgångsrika neonatologiutbildningar
Västra Götalandsregionens personalutskott informerades vid sitt sammanträde den 20 september om att den pågående satsningen på utbildningarna i neonatologi och neonatal intensivvård har gett mycket positiva resultat.
Ny rapport: Klarar Västra Götaland krisen?
Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.
Klimat 2030 - ny kraftsamling för klimatet
Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.
Regionfullmäktige 19 september
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.
Sommarcyklister blir vintercyklister för tredje året i följd!
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.
Elsa Agélii får Västra Götalandsregionens kulturpris 2017
Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delades ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.
Pris till ambulanssjukvården i Skaraborg
I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.
Vill du testa vintercykling?
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.
Vilket EU vill du ha?
Hygienveckan – i år med arbetsplatsen i fokus
Måndagen den 18 september inviger för sjunde året i rad Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) kampanjen Hygienveckan. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring hygien. I år är arbetsplatsen i fokus med temat Hygien – vi jobbar på det. Över 40 västsvenska kommuner deltar i kampanjen.
Nya kontaktvägar till vården
Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som har kommit längst i arbetet är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.
Svårt sjuka nyfödda barn ges säkrare vård i ambulansen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har, vid sitt sammanträde idag, beslutat att bygga upp ett specialistteam med läkare och sjuksköterskor som följer med i ambulanstransporter när svårt sjuka nyfödda barn förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Teamet ska ha särskild kompetens för att övervaka och vårda svårt sjuka nyfödda barn. Det ska ha en inställelsetid på 30 minuter dygnet runt och kunna bemanna både ambulansbilar och ambulanshelikopter.
Se Västsvenska Paketet på nära håll
Årets cykelseminarium i Vårgårda - tema besöksnäring
Välkomna till 2017 års regionala cykelseminarium i Vårgårda. Årets tema är cykel och besöksnäring. Hur kan vi utveckla cykelturismen?
Regionstyrelsen 12 september
Vid sammanträdet 12 september beslutade regionstyrelsen bland annat att Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion och ställde sig positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafiken.
Vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare?
Trivs de på jobbet? Är de nöjda med ledarskapet? Känns kraven rimliga? Riskeras patientsäkerheten när personalen behöver få mer gjort? Ja, vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare egentligen? Höstens medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät kommer att ge svar.
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland armkrok.
Egenodlad potatis på prov
Under hösten 2017 kommer ekologisk potatis att levereras från Naturbruksskolan Sötåsen till ett eller flera sjukhuskök. Detta görs som en del av pilotprojektet REFRAME för att demonstrera hur en regional livsmedelskedja kan se ut.
Forskning med praktisk nytta
Är du intresserad av att söka uppdragsforskningsprojekt? Möt Julia Bahner, numera post doc vid University of Leeds, som skrev rapporten ”Vilka röster hörs?” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter under 2016.
Hälsocoach online - ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa
I augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.
Webbinarium om jämlik hälsa 14 september
Nationella konferensen i suicidprevention
Den 12 – 13 september genomfördes den 11:e nationella konferensen om suicidprevention.
Utbildningar i suicidpreventiva metoder på gång
Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.
Västsvenska EU-handslaget
Myndigheten för kulturanalys till Göteborg
Göteborg-Borås ryker i Trafikverkets förslag till nationell transportplan
Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.
Göteborg-Borås ryker i Trafikverkets förslag till nationell transportplan
Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.
Wajeh och hans unga kollegor kollar tillgängligheten
Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år bidragit till att motverka ungdomsarbetslösheten genom att låta ungdomar arbeta med att inventera tillgängligheten i lokaler i VGR. Sedan 2014 har även nyanlända ungdomar erbjudits jobb för Tillgänglighetsdatabasen (TD). En av de senare är Wajeh Sawagi (22). "Jag är väldigt glad för möjligheten att få jobba med TD", säger Wajeh. "Det är meningsfullt, jag lär mig språket bättre och det känns som jag är del av en stor familj."
Regionstyrelsen 29 augusti
Vid sammanträdet 29 augusti fick regionstyrelsen information av regiondirektören om de högprioriterade områden för sjukvården i VGR. Regionstyrelsen godkände dessutom bland annat inriktningen för VGR:s arrangemang under EU-toppmötet i november och en motion om att se över fördelningen av medel för forskning och utveckling av nära vård.
Samtal Europa – Kulturens roll i EU
Arbeta med film genom Gröna registret
Va? Kan man jobba med film? Det är en vanlig fråga som Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst, får när hon träffar unga arbetslösa för att locka dem till ”Gröna registret”. Tjänsten startade i våras och nu är ett 40-tal inskrivna. Flera av dem har redan fått sina första jobb.
Film i Väst tar med tio samproduktioner till Toronto
7 september invigs Nordamerikas viktigaste filmfestival, Toronto International Film Festival. I år visas tio av Film i Västs samproduktioner på festivalen, ett rekord. Janus Metz film Borg om mötet mellan tennislegendarerna John McEnroe och Björn Borg inviger hela festivalen och det är första gången en svensk film får den äran. Utmärkande för i år är också att samproduktionerna visas i de finaste sektionerna under festivalen.
Förlossningsvården under sommaren i VGR
Under sommaren har situationen i förlossningsvården legat högt upp på medias dagordning i hela Sverige och söndagen den 20 augusti genomfördes också protestmarscher runt om i landet, bland annat i Göteborg och Vänersborg. Hur har det egentligen sett ut i juni och juli på Västra Götalandsregionens fyra förlossningssjukhus?
VGR satsar 95 miljoner på kompetensutveckling inom vården
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 22 augusti, om hur 95 miljoner kronor ur 2018 års budget ska prioriteras för den regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården. Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.
Jämställdhetsutbildning för organisationer som söker bidrag
Under hösten erbjuds två tillfällen med utbildning i jämställdhetsintegrering för idéburna organisationer och företagsfrämjande organisationer. Du anmäler dig via Regionkalendern.
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
I juni presenterades utredningen "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet" för regeringen. Läs intervjun med Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, som ansvarat för utredningen.
Västerhavsveckan i full gång
Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Nu är programmet med hundratals intressanta aktiviteter i full gång.
VGR säljer Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolor
Västra Götalandsregionen säljer nu Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor till en sammanlagd köpeskilling av 78,1 miljoner kronor.
Nu är nationella referenslaboratorier inom mikrobiologi utsedda
Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 områden.
Unga synar VGR: Viktigt att barn förstår sina rättigheter!
Nu blir det sommarlov för Västra Götalandsregionens fem barnrättsutvecklare – gymnasieungdomar som haft feriepraktik på avdelning mänskliga rättigheter. Där har de förenklat barnkonventionens artiklar så att barn verkligen ska kunna förstå dem, de har jobbat med webbsidor, inventerat tillgängligheten, skrivit en debattartikel och mycket, mycket mer.
Cecilia från allmäntandvården utvecklas bland specialister
Ett stort intresse för käkkirurgi och en vilja att utvecklas har gjort att allmäntandläkare Cecilia Levander tillbringar en dag i veckan med att ta bort visdomständer och rotrester på specialistkliniken för käkkirurgi i Mölndal.
"Nyttja våra vårdplatser på bästa sätt"
Sommaren är här men våra verksamheter tar aldrig semester. Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), vädjar i ett brev till kommunerna att ta hem de patienter som är klara för hemgång.
Här är skolfrågorna som lyfts på fullsatt seminarium i Almedalen
På seminariet i Almedalen om hur vi ska få fler att gå klart skolan med godkända betyg, diskuterades bland annat studiemotivation och psykisk ohälsa. Paneldeltagarna var överens om att hela samhället måste arbeta tillsammans för att våra elever ska klara av skolan.
Just nu: Västsverige först ut – i Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen föreslår att sträckan Göteborg-Stockholm byggs före Malmö-Stockholm. "Utomordentligt tillfredställande att man prioriterar Göteborg-Stockholm först. Vi delar Sverigeförhandlingens bild av lånefinansiering", säger Johnny Magnusson (M).
Semestertider i verksamheten som aldrig kan ta paus
Nu är det skarpt läge. Det är sommar och semesterperioden har börjat i en verksamhet som aldrig kan ta paus: hälso- och sjukvården. I år står sjukhusen inför större utmaningar än tidigare eftersom bemanningsläget varit ansträngt långt innan sommaren.
Operationspersonal testar sextimmarspass
För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.
Johnny Magnusson: Får vi bara spåren, kör vi så det ryker
På måndagskvällen höll Västra Götalandsregionen (VGR) ett fullsatt seminarium i Almedalen om järnvägssträckan Göteborg – Borås. Tre tydliga besked gavs, bland annat ett till regeringen och finansministern. "Statens del i det hela, att bygga infrastruktur, är det enda som stoppar oss. Får vi bara dit spåren, så kör vi på dem så det ryker", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.
Marcus Lind får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris
Marcus Lind, överläkare i diabetologi i NU-sjukvården och diabetesforskare vid Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2017 för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar.
Det politiska styret i Västra Götalandsregionen, Göteborg och Borås kräver gemensamt att regeringen och Trafikverket tänker om vad gäller Göteborg-Borås
Våren 2018 antar Sveriges regering nationell plan för transportinfrastruktur 2018 – 2029. I dagsläget ser det ut som att den viktiga satsningen på ny järnväg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg – Borås, uteblir trots tidigare utfästelser. Därför har Johnny Magnusson (M), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Olsson (S) idag vänt sig med ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon där de kräver att staten lever upp till sitt löfte gentemot Västra Götalands befolkning och näringsliv.
Christina Björklund blir GöteborgsOperans nya vd
Christina Björklund blir ny vd för GöteborgsOperan AB. Christina Björklund har tidigare bland annat varit vd och koncernchef för Hallpressen AB.
Innovationsfonden fortsätter 2018
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.
Geelys etablering på Lindholmen flyttar fram Västra Götalands position som framstående kunskapsregion
Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.
Snabbspår för nyanlända forskare
Nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning ska få stöd för att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Göteborgs universitet håller i projektet men bakom ansökan står alla fem lärosäten i Västra Götaland, länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Marcus först till fem Regionklassiker
Marcus Lindstrand från VGR IT blev den förste att klara hela fem Regionklassiker. Bedriften uppmärksammades i måndags då projektledaren Lennart Blank kom på besök till arbetsplatsen i Vänersborg med tårta till alla medarbetare.
Kulturnämnden presenterar 2017 års stipendiater
Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.
Fler elever ska klara skolan – VGR lyfter frågan i Almedalen
Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.
Succé för nya ”detektivmottagningar”
Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen (VGR). Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80 procent fick en annan diagnos.
Möte på hög nivå om kompetensförsörjning
En delegation med fyra statssekreterare från fyra av regeringens departement träffade Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 19 juni i Linköping för ett samtal om framgångsrikt regionalt arbete med kompetensförsörjning.
Västra Götalandsregionen satsar stort på kollektivtrafik och bostäder i Sverigeförhandlingen
I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg.
ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg
Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionsfri stadstrafik.
Dubblad chans för strokepatienter med ny teknik
Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.
Yttrande - Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network
I dagarna presenterades yttrandet Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network, på WHO-konferensen 6th Ministerial Conference on Environment and Health i Ostrava Tjeckien.
Idéinsamling för bättre bröstcancervård
Nu har idéinsamlingen öppnat. Projektet Crowd Ideas vill att alla ska kunna vara med och bidra med förslag till bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas.
Regionfullmäktige fastställde budget för 2018
Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda OB-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.
Detta gör VGR i Almedalen
Västra Götalandsregionen är på plats under Almedalsveckan för sjätte året i rad. Vi samarbetar med sju andra parter genom plattformen Västsvenska Arenan. "Att flera aktörer från Västsverige samverkar gör att vi får en stark ställning i möten med beslutsfattare och opinionsbildare", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
VGR gör ett “voluntary commitment” på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.
Vaccin bästa skyddet mot hepatit A
Resor till länder med högre förekomst av hepatit A innebär alltid risk för smitta. En riskgrupp är barn som besöker släkt och vänner utomlands. Barn som går på förskola kan sprida smittan vidare till förskolelärare och andra barn.
Ny unik modell för äldres munhälsa
Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.
VGR gjorde frivilligt åtagande på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.
Invigning av Welcome Center i Götene
Den 1 juni, invigdes Welcome Center i Götene med pompa och ståt. Invigningstalare var Ulf Eriksson 1:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene. Därefter knöts band för att symbolisera vikten av mötet mellan människor.
Nytt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sibiu
Västra Götalandsregionen har tecknat ett samarbetsavtal med den rumänska regionen Sibiu. Samarbetet omfattar en rad områden, bland annat rörlighet för personer inom kreativa näringar och hantverk och natur- och kulturarvsfrågor.
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa – en viktig prioritering för VGR
”Det finns många paralleller mellan de framgångsfaktorer på nationell nivå för att utjämna hälsoskillnader som beskrivs i slutbetänkandet och faktorer som är betydelsefulla för att Västra Götalandsregionen effektivt ska kunna skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i vårt område” säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.
Fullmäktiges ordförande ny ordförande för AER
Regionfullmäktiges ordförande, Magnus Berntsson (KD) valdes igår till ordförande för den europeiska organisationen AER (Assembly of European Regions). Under två år ska han nu även leda arbetet i en av de största regionorganisationerna i Europa. Ordförandeskapet kommer att öka synligheten för Västsverige och Västsvenska frågor inom EU och i Europa.
OCD - vad gör vi med de'?
Nu startar Västra Götalandsregionen två specialistmottagningar för förstklassig behandling av OCD-tvångssyndrom och relaterade syndrom. Är du psykolog, läkare, sjuksköterska eller vårdadministrativ sekreterare? Vill du vara med?
Storslam för västragötalänningar i Cannes 2017
Det blev storslam för svenska filmaktörer vid den internationella filmfestivalen i Cannes 2017. Vinnaren av det prestigefulla priset Guldpalmen blev ingen mindre än regissören, manusförfattaren och västragötalänningen Ruben Östlund, som vann för sin film ”The Square”.
ElectriCity vinner UITP Awards 2017
ElectriCity vinner UITP Awards 2017
ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.
Högtryck i det Västsvenska näringslivet
Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.
Västsverige nominerat till Nordens bästa matdestination
Västsverige kan i augusti utses till Nordens bästa matdestination 2017. Det stod klart nu när nomineringarna till det nya Embla Nordic Food Award offentliggjordes.
Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.
Problem att ringa Närhälsans och vissa sjukhusmottagningar
Det är för tillfället stora problem att ringa in till de flesta av Närhälsans mottagningar och vissa av våra sjukhusmottagningar. Detta beror på ett tekniskt problem hos leverantören. Felsökning pågår. Detta påverkar inte bokade besök. Har du nya besvär som bör tas om hand skyndsamt går det bra att besöka mottagningen eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Kulturnämnden utlyser två miljoner för att välkomna flyktingar med kultur
Nu öppnar vi för ansökan om projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur
OECD besökte Västsverige - fokus på regional utveckling
Onsdagen den 26 april besökte OECD Västsverige och Göteborg för att samla information och studera förutsättningarna för den framtida utvecklingen i västra Skandinavien.
Kulturting Västra Götaland 2017
Seminarium om framtida trafik den 30 maj
Västra Götalandsregionen i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) inbjuder trafikföretagen till ett seminarium med syfte att ge kollektivtrafikaktörerna bakgrund och förutsättningar för framtida utveckling av trafik och resande i stråket Göteborg–Borås.
Tyst minut kl 12 måndag 10 april
Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.
Siktar högt – vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige
Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.
Samtrafiken och Västtrafik satsar på framtidens resande
Samtrafiken och Västtrafik vill göra det möjligt för morgondagens resenärer att enkelt kombinera olika sätt att resa — med tåg, buss, delad eller egen bil, cykel eller andra trafikslag — till ett personligt skräddarsytt sätt att ta sig från en punkt till en annan. Branschaktörernas nya initiativ, Swedish Mobility Program, är ett viktigt steg på vägen mot framtidens kombinerade resande.
Nöjdheten med Västtrafik ökar
Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2016. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.
Skjutsgruppen och Västra Götalandsregionen gör en app för samåkning
Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen firar tio år och tar tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en app för att öka andelen privatpersoner som samåker i både Västsverige och i Sverige i stort. Samarbetet sker inom överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Den sociala ekonomins mål är att ta tillvara invånarnas och samhällets intressen utan att fokusera på ekonomisk vinst.
Kluster för förpackningar samlar kompetens och utveckling
Västra Götalandsregionen har beviljat ett projekt med mål att öka innovationskraften inom förpackningsområdet. Det sker genom Packbridge, ett internationell förpackningskluster som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin.
Satsningar på Västra Götaland i regeringens fortsatta infrastrukturplanering
Idag kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.
Buss ohoj! söker bilister som vill vika cyklar
Fler ska lämna bilen hemma och istället cykla och resa med kollektivtrafiken. Det är tanken med projektet Buss ohoj! där deltagarna får låna cyklar, som efter cykelturen går att vika ihop och ta med sig på tåg, bussar och spårvagnar.
Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen
Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara.
Biobaserad odlingsduk utvecklas av Wargön Innovation
Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. Nu utvecklar Wargön Innovation en nedbrytningsbar duk som dessutom kan impregneras på olika sätt, bättre både för miljön och odlarna.
Mikrovågshjälm för bedömning av skallskador
Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.
Kulturting Västra Götaland 2017
Lyckad dialog kring nya utvecklingsprogram i Västra Götaland
Så här glada var arrangörerna efter informationsdagen i februari som samlade drygt 200 deltagare för dialog om Västra Götalandsregionens nya program för hållbar utveckling. Totalt ska 500 miljoner kronor växlas upp till strategiska insatser i Västra Götaland under 2017-2020
Jämställdhetspris till Västfastigheter
Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Senast uppdaterad: 2019-09-10 11:35