Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Coronaviruset covid-19

Information om coronaviruset i Västra Götaland

Om du vill veta mer om det nya coronaviruset covid-19 finns uppdaterad information på Smittskyddets, Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser.

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Regionfullmäktige 13 april
  Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.
 • Vetenskapsfestivalen 25 år
  Träffa forskare och få svar på frågor! Göteborgs internationella vetenskapsfestival fyller 25 år och den 12 till 18 april är det dags för årets upplaga som är digital. Det publika programmet startar 14 april.
 • Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg
  Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och vårda det vi har för att möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer. Kapaciteten har för längesedan nått taket, det konstaterades på ett webbinarium på temat Västsverige har växtverk – nästa steg för järnvägen som hölls av Västra Götalandsregionen i dag. Medverkade gjorde bland andra Jens Holm (V), riksdagspolitiker, Kristina Jonäng (C), regionråd, Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.
 • Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
  Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.
 • externa vaccinatörer som vaccinerar invånare i fas fyra
  Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. – Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.
 • Lärosäten i Väst signerar överenskommelse om mer samarbete
  Rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University signerade 26 mars en överenskommelse om samarbete. Det benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.
 • Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur
  Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.
 • Teamet bakom Matkassen är utsedda till Årets dietist
  Julia Backlund och Tina Dahlberg med konceptet Matkassen – bra mat för dig och familjen tilldelas utmärkelsen Årets dietist för sitt arbete med att inspirera och stötta familjer att laga bra mat för hälsan som samtidigt är snabblagad, prisvärd och klimatsmart. Priset delades ut i samband med Dietisternas riksförbunds årsmöte den 25 mars 2021.
 • Förtydligande kring medieuppgifter om bemanningsbolag
  Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.
 • Regionala rekommendationer för skolor i Västra Götaland
  Folkhälsomyndigheten meddelade idag att deras rekommendation om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet inte kommer att förlängas efter den 1 april. Men mot bakgrund av det epidemiologiska läget gäller regionala rekommendationer för skolorna i Västra Götaland fram till och med 18 april.
 • Regionala rekommendationer förlängs till 18 april
  De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april.
 • Från 1 april kan du inte boka antikroppstest
  Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.
 • Patienterna trygga med akutvården
  De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.
 • Så blir Västsverige den ledande regionen för omställning och kompetensutveckling
  Nu lanserar Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav den första analysen av parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.
 • Coronakrisen – Är regeringens återhämtningspolitik kraftfull nog för våra klimatmål?
  Under året som gått har krispaket efter krispaket levererats för att rädda industrin. Men har regeringen gjort tillräckligt för att Sverige ska nå de klimatmål man kommit överens om. Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, medverkar på ett online-seminarium tillsammans med regeringens Klimatpolitiska råd den 31 mars.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla!
  Läsåret 2020/2021 har den digitala regiongemensamma elevhälsoenkäten testats för första gången i Uddevalla kommun. Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg!
 • Regionstyrelsens beslut 16 mars 2021
  Regionstyrelsen beslutade bland annat om extra ersättning på 1500 kronor till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.
 • Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas
  All vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd.
 • Elektrifiering ställer utmanande krav på elnätskapaciteteten i Västra Götaland
  Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen. Regionen kommer ha en omfattande elektrifiering inom industrin samtidigt som städerna växer och transportsektorn elektrifieras inom flera fordonssegment. Alla dessa områden förutsätter god tillgång till förnybar el, men det är dessutom nödvändigt med ett samlat perspektiv på behov och planering.
 • International House - en dörr in till Göteborg
  I mitten av april öppnar International House i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.
 • De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland
  Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.
 • Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro
  Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att stödja barn och unga till fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 28 investeringar. Den 12 maj bjuder VGR in till ett spridningsseminarium där sex investeringar för minskad skolfrånvaro utvärderas.
 • Västsverige har växtvärk - nästa steg för järnvägen
  Västsverige växer och järnvägen är av stor betydelse för att möta de mest angelägna samhällsutmaningarna.
 • Från regionstyrelsen 2 mars
  Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.
 • Förtydligande kring medieuppgifter om VaccinDirekt
  Sveriges Radio Ekot rapporterar tisdagen 2 mars 2021 att personer gått före i vaccinationskön genom att använda en länk från VaccinDirekt avsedd för vårdpersonal. 
 • Trafikverkets stambaneutredning får inte påverka Göteborg-Borås
  Trafikverket presenterade idag slutresultat av utredningen där de på uppdrag av regeringen lägger fram olika alternativ för hur nya stambanor ska kunna byggas till en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Vid dagens presentation blev också de beräknade samhällsnyttorna med de olika alternativen kända. Av de fyra alternativ Trafikverket lägger fram är det fortfarande det första (RU1) som är mest relevant för Västra Götalandsregionen.
 • Sveriges Lantbruksuniversitet och VGR satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna
  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.
 • Allt fler nöjda med primärvården
  Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.
 • Ansök om verksamhetsstöd 2022-2024
 • Kända fuskare får vänta på sin andra dos
  Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
 • Nu finns kulturstrategi och -plan i kortversion
  Nu finns en kortversion av kulturstrategi och -plan på svenska och engelska. Kortversionen är baserad på Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, men kan användas när man inte har behov av att läsa den fullständiga versionen och vill få en snabb överblick. Den engelska kortversionen är den första versionen på engelska.
 • Vaccination med Astra Zeneca-vaccin återupptas
  Läkemedelsverket rapporterar under fredagen att den specifika bacth vaccin från tillverkaren AstraZeneca som användes i Västra Götalandsregionen inte var defekt när den lämnade tillverkaren. Utifrån Läkemedelsverkets besked och i samråd med Smittskydd Västra Götaland återupptar Västra Götalandsregionen vaccineringen med AstraZenecas vaccin.
 • Studie för att mäta antikroppar mot covid-19 bland äldre
  Under vecka 9 samlas antikroppsprover in från 75-åringar i Göteborg för att mäta förekomsten av antikroppar mot vocid-19. Studien görs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet.
 • VGR pausar vaccination med specifik omgång vaccin
  Västra Götalandsregionen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.
 • VGR förtydligar med anledning av missvisande medierapportering
  Medieuppgifter cirkulerar där olika sakförhållanden blandas ihop gällande dos 2. Här är ett förtydligande från Västra Götalandsregionen. "Vi kommer säkerställa att den som fått dos ett också får dos två. Det sades första gången 11 december 2020 och har påtalats sedan dess. Något annat vore otänkbart sett till våra riktlinjer om att inga doser ska gå till spillo", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.
 • Förtroendet för vården ökar
  Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.
 • Angående Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år
  Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör – vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan
  Ny rekommendation för skolorna i Västra Götaland från Smittskydd Västra Götaland med anledning av risk för ökad smittspridning.
 • Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet
  Smittskydd Västra Götaland har gett ut en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor. Bakgrunden är den ökade risken för smittspridning.
 • Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin
  Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.
 • Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari
  Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.
 • Ny regional utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling av Västra Götaland
  Regionfullmäktige beslutade den 16 februari om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
 • Regionfullmäktige 16 februari 2021
  Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2030, Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och nya regler för sjukresor i Västra Götaland.
 • Jan Kilhamn blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Kilhamn till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör när Ann Söderström slutar. Han tillträder den 1 maj.

Senast uppdaterad: 2021-01-13 10:17