Utveckla Västra Götaland

 

För ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle

Inom regional utveckling arbetar vi för att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Västra Götaland. Vi vill skapa fler och framgångsrika företag, nya jobb, social hållbarhet, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och samtidigt minska vår miljö- och klimatpåverkan. Med gemensamma krafter ställer vi om till ett hållbart och innovativt samhälle också för framtida generationer.
Läs mer om vårt uppdrag.

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Hand med knopp

Söka stöd

Vi kan stötta din verksamhet eller ditt projekt genom bland annat rådgivning, nätverk, projektstöd och EU-program.​

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Caroline. Düberg Martinsson, Innovationsledare Wargön

Cirkulär design & Nya affärer

Hur går kan vi ställa om företagen i Västra Götaland till en cirkulär ekonomi? Det vet Caroline. Düberg Martinsson. Hon är en av närmare 100 innovationscoacher som är med i vår utmaning ”Cirkulär design & Nya affärer”.

Möt oss för dialog

Vi arrangerar och deltar i mötesplatser och evenemang av olika slag så som konferenser, kulturevents och politiska möten. Vissa evenemang återkommer årligen.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

VGRfokus

VGRfokus är VGR:s viktigaste nyhetskanal. Här kan du söka på nyheter i kategorier som näringsliv eller miljö.