Regional utveckling

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för Västra Götalandsregionens insatser.

 

Vårt uppdrag

Västra Götalandsregionens roll inom regional utveckling kan beskrivas som att samla, driva, finansiera och ibland vara ansvarig myndighet. Vi strävar efter att ligga i framkant och vi använder vår egen verksamhet för test och demonstration.

Arbetet utgår från de särskilda förutsättningar som råder i Västra Götaland och en helhetssyn på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

I bred samverkan tar vi tillvara möjligheterna i aktuella samhällsutmaningar och verkar för att regionens attraktivitet och konkurrenskraft ska öka. Särskilt viktiga samarbetspartner är de fyra kommunalförbunden som tillsammans representerar Västra Götalands 49 kommuner.

Senast uppdaterad: 2018-01-19 14:03