Sammanträdestider

Kalendern nedan visar sammanträdestiderna för politiska möten de kommande veckorna, förutsatt att mötet finns inlagt i Regionkalendern.

Sammanträdestider i Regionkalendern

29
maj

Regionfullmäktige

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2
Ort: Vänersborg
30
maj

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
30
maj

Personalutskottet

Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
31
maj
31
maj

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Pascal Lindholmen Conference Centre
Ort: Göteborg
31
maj
31
maj

Ägarutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
01
jun

Nämndsammanträde Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Plats: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg
Ort:
01
jun

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
01
jun

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
01
jun

Presidiemöte - servicenämnden

Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
01
jun

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Svenljunga
Ort: Svenljunga
01
jun

Folkhälsokommitté

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
04
jun
05
jun

Regionstyrelsen

Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
07
jun

Psykiatriberedningen

Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
07
jun

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Plats: Etage, Läppstiftet konferens
Ort: Göteborg
07
jun

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Plats: Ekelundsgatan 8, rum 828
Ort: Göteborg
07
jun

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
07
jun

Miljönämnd

Plats: Göteborgs botaniska trädgård
Ort: Göteborg
07
jun

Regionutvecklingsnämnd

Plats: Innovatum
Ort: Trollhättan
07
jun

Fastighetsnämnden

Plats: Anges senare
Ort: Vänersborg
07
jun

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
08
jun

Kollektivtrafiknämnden

Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
11
jun

Styrelsen för Kultur i Väst

Plats: Ej klart
Ort: -
12
jun

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
13
jun

SÄS Presidiemöte

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
13
jun
14
jun

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
14
jun

Styrelsemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Lidköping
14
jun

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Plats: Biblioteket
Ort: Göteborg
15
jun

Styrelsemöte Styrelsen för folkhögskolorna

Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
15
jun

Servicenämnden

Plats: Flygeln, NÄL konferenscentrum
Ort: Trollhättan
15
jun

Gemensamma presidieöverläggningar - GPÖ

Plats: Orientkusten - Centralhuset
Ort: Göteborg
18
jun

Regionfullmäktige

Plats: Stenungsbaden Yacht Club, Södra Steunugnsön
Ort: Stenungsund
19
jun

Regionfullmäktige

Plats: Stenungsbadens Yacht club
Ort: Stenungsund
20
jun

Ägarutskottet

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
20
jun

Styrelsen för beställd primärvård

Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
20
jun

Styrelsen för Alingsås lasarett

Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
20
jun

Primärvårdsstyrelsen

Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
21
jun

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
21
jun

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
21
jun

SÄS Styrelsemöte

Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
21
jun

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Residenset Marieholm
Ort: Mariestad
26
jun

Personalutskottet

Plats: Biosalongen
Ort: Vänersborg
26
jun

Regionstyrelsen

Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
27
jun

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
28
jun