Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs kulturen

Film: Introduktion till den regionala kulturpolitiken i Västra Götaland. Läs filmens manus i textform. 

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020-2023. Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och kommunalförbund samt aktörer inom de konst- och kulturområden som ska utvecklas. Den fungerar också som grunden för Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen.

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023

Biblioteksplanen identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner.

Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023

Kultursamverkansmodellen

Statliga medel fördelas till den regionala nivån genom kultursamverkansmodellen, som syftar till att ge den regionala nivån ökat utrymme och förutsättningar för att göra prioriteringar, samt att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå. Kultursamverkansmodellen förutsätter att regionen skriver en regional kulturplan. 

Kultursamverkansmodellen

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag.

Senast uppdaterad: 2016-05-04 15:19