Internationella samarbeten och utbyten

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla internationella kontakter, globalt och inom EU. Västra Götalandsregionens kulturnämnd utvecklar modeller för internationellt utbyte och stödjer projekt som blandar uttryck från olika kulturer.

Västra Götaland är en region som är öppen mot omvärlden. Såväl globalisering som EU-beslut berör alla regionens ansvarsområden. Genom att vara internationellt aktiv kan Västra Götalandsregionen både lära av andra och påverka beslut. Det handlar om kontakter med enskilda regioner och om arbete i nätverk och organisationer. Vi arbetar med det skandinaviska närområdet, med övriga EU och globalt.

Samarbeten inom EU

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känd som pådrivare i policy- och utvecklingsarbete. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som dörröppnare för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland.

EU-projekt, medfinansiering och organisationer

Fristadsregion 

Att vara en fristadsregion betyder ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten för konstnärer som lever under hot i sina hemländer. Hotade konstnärer runt om i världen ska kunna bosätta sig i en kommun, som genom regionalt stöd kunnat bli en fristadskommun i Västra Götaland.

Stöd för internationella utbyten 

Internationella resestipendier

Gästateljéer

Internationella samarbetsavtal med regioner

Vilniusregionen

North East England

Internationalisering i kulturstrategin

I Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 beskrivs fem strategiska områden för Västra Götaland, och "Internationalisering" är ett av dem.