CHARTER - förstärker kulturarvssektorn

  • 1 av 4
  • 2 av 4
  • 3 av 4
  • 4 av 4

CHARTER är ett Erasmus+ projekt som har valts ut av Europeiska kommissionen för att utveckla och implementera strategier för att åtgärda kompetensbrister inom kulturarvsområdet och pågår mellan januari 2021 och december 2024. Charter är en förkortning för Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles.

CHARTER involverar 28 deltagande parter i 14 EU-länder varav fyra universitet, däribland Göteborgs universitet med Institutionen för kulturvård. Projektet administreras av Universitetet i Barcelona. Västra Götalandsregionen deltar genom Kulturförvaltningen som en av 6 regioner där undersökningar görs och resultat testas. Inom Västra Götaland ryms flera utbildningsinstitutioner som arbetar med kulturarv på olika sätt men också en omfattande praktik där förvaltningen är en viktig kugge. 

Område i ständig rörelse

Kulturarvsområdet är i ständig rörelse och med exempelvis ökad digitalisering, nya sätt att bruka kulturmiljön och utmaningar i samhällsbyggandet ändras också de krav som ställs på området, vilket leder till att nya yrkesroller och arbetsflöden bildas. Samtidigt råder en växande klimatkris som måste ges utrymme i de nya tillvägagångssätten. Detta analyseras inom projektet och förslag på insatser presenteras.

En viktig insats görs i den del av projektet som GU leder och som ska placera in kulturarvssektorn i dess större ekonomiska och sociala sammanhang. Här kommer Kulturförvaltningens breda professionella nätverk väl till pass.

– Vi studerar hur kulturarvssektorn, som ju är den gängse termen för ”cultural heritage”, samspelar med andra samhällssektorer och undersöka på vilket sätt nya roller, specialiseringar och yrken kan integreras, säger Gunnar Almevik, projektledare för Institutionen för kulturvårds medverkan.

Överbrygga klyftor

De fält inom kulturarvsområdet som särskilt betonas är kulturmiljövård och konservering, fysisk planering och förvaltning, hantverk och traditionell kunskap samt kommunikation och kunskap. Genom att kombinera strategiskt samarbete och innovativa metoder ska projektet överbrygga klyftorna och bristerna mellan utbildningssystem och yrkessystem samt arbetsgivarens behov.

En av orsakerna till att CHARTER drogs igång är en upplevd brist på erkännande av kulturarvssektorn som ekonomisk kraft. Målen är därför att förtydliga yrkesroller och aktiviteter samt skapa verktyg för ett integrerat och lyhört utbildningssystem, att fastställa nuvarande och framtida kompetensbehov för kulturarvsarbete samt få en struktur på kulturarvet som ekonomiskt aktiv sektor.

Regional workshop 12-14 juni 2023

En del i projektet är sex workshoppar där de regionala ekosystem som finns kring kulturarvet kartläggs och forskningsresultat skall testas. Bland annat har sådana varit i Florens i Italien, Sibiu i Rumänien och Bremerhaven i Tyskland. Den 12-14 juni 2023 kom turen till Västra Götaland. Temat som lyftes var olika perspekitv på det byggda kulturarvet. Den ägde rum i Göteborg med ett avslutande studiebesök på förvaltningens resurscentrum Slöjd & Byggnadsvård vid Nääs slott. Ca 90 personer från Västra Götaland och konsortiet deltog i olika utsträckning. Materialet dokumentras i en rapport som är under bearbetning.

Vill du veta mer?

Kontaktperson för projektet är

Marie Odenbring Widmark
Tel: 070 - 692 82 45
Mail: marie.odenbring@vgregion.se

Kulturförvaltningen ingår i projektet genom ERRIN, ett nätverk för forskning och utveckling där regioner inom EU ingår. Du kan läsa mer på: https://errin.eu/projects/charter

Läs mer på CHARTERs officiella sida: Home - CHARTER (charter-alliance.eu)

Här kan du prenumerera på CHARTERs egna nyhetsbrev.

Här kan du ta del av de första rapporterna från projektet:
Results - CHARTER (charter-alliance.eu)

Senaste rapporten kan du läsa här! Forecast to fill gaps between education and training supply and labour market needs. A preliminary analysis

En del i projektets resultat är den databas som publicerats i maj 2023 där man kan hitta olika utbildningsmöjligheter inom kulturarvssektorn:
Cultural Heritage Education Programmes in Europe | Charter Database (visuelles.xyz)

Se filmen från workshopen i Bremerhaven:  Projekt Charter - YouTube

 CHARTER will build a durable cultural heritage skills alliance in Europe by mainstreaming the project’s methodologies, outputs and outcomes, maximising their impact and creating multiplier effects at the European, national and regional levels, to enable Europe to sustainably protect, promote and enhance its tangible and intangible cultural heritage.

Project reference: CHARTER GA No. 621572-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-SSA-B