Arbetslivsmuseer i Västra Götaland

Välkommen till Västra Götalands 130 arbetslivsmuseer. Varje museum är unikt och berättar sin egen historia om de människor som levt och arbetat just där. Låt ditt besök bli en resa i tid och rum och en upplevelse för alla sinnen.

Västra Götaland är en viktig industriregion med lång och spännande historia. Mycket av vårt moderna samhälle har skapats de sista 200 åren och många orter har vuxit fram kring industrin. 

På arbetslivsmuseerna står människans arbetsliv under industrisamhället i fokus och lyfts fram på ett levande sätt av lokala eldsjälar. Många yrken har försvunnit med tiden men kunskapen, yrkesstoltheten och minnena lever ännu kvar.

Arbetslivsmuseer drivs av föreningar och engagerade människor som ofta själva varit anställda på platsen. Historien blir levande och närvarande när du kan se, lyssna och känna hur det var att arbeta och leva på platsen för en eller flera generationer sedan.

Runt om i Västsverige finns cirka 130 arbetslivsmuseer några har ett omfattande program med visningar och prova på aktiviteter andra öppnar efter överenskommelse. Du hittar mer information om dem via länkarna nedan. Så ta chansen att besöka ett arbetslivsmuseum och passa på att ställa frågor till platsens eldsjälar - för de har alla en historia att berätta.