Natur och kulturarv

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom kulturmiljö och naturmiljö. Syftet är att slå vakt om natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

En stor del av den regionala verksamheten består av utvecklings- och processtöd till kommuner och andra aktörer. Insatserna kan vara enstaka såväl som löpande under längre tid. Verksamheten bidrar med kompetens inom metod och vägval, men också med specialistkunskap inom våra ämnesområden.

Förvaltningen är remiss- och rådgivande instans till kommunerna när det gäller bygglov, planärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och fornlämningar samt till länsstyrelsen i olika bidragsärenden. Vi erbjuder även rådgivning och expertkunskap till andra myndigheter, näringsliv, civilsamhället och till enskilda.

Vi driver också rådgivningscentrat Slöjd & Byggnadsvård där fokus ligger på ekologiska perspektiv för en hållbar framtid.

 

Våra museer och besöksmål

Här presenterar vi våra fem museer och vårt rådgivningscenter Slöjd & Byggnadsvård. De erbjuder alltifrån Big bang och livets utveckling via bronsåldern, till medeltiden och den moderna tidens historia till ekologiska perspektiv för en hållbar framtid.

Slöjd & Byggnadsvård

Västsveriges centrum för hållbarhet och sunda material. Här bjuder vi på inspiration, kunskap och gratis rådgivning om slöjd och byggnadsvård. Vi har ett av landets största specialbibliotek för byggnadsvård och slöjd. Här hittar du också information om äldre byggnadsteknik, arkitekturhistoria, trädgårdshistoria, ekobygg, material, slöjd och hantverk.

ikon med brev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om det mesta av det bästa inom inom kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, konservering, naturvård, pedagogik, utställningar och slöjd? Eller regionalt utvecklingsarbete inom natur- och kulturarv i Västra Götaland? Prenumerera då på detta nyhetsbrev.