Studio Västsvensk Konservering

En konservator lagar ett keramikfat.

Kulturförvaltningen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom konservering och bevarande, inklusive preventiva åtgärder som inventeringar, vårdplaner, katastrofberedskap och utbildning. Det övergripande syftet är att ge möjlighet att bruka, förvalta, förmedla, forska, analysera, tolka, samt erbjuda kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning för kulturarvsbranschen.

På Studio Västsvensk konserverings hemsida kan du läsa mer om konservering och de olika tjänster vi erbjuder.

 

Vår kärnverksamhet är inriktad mot offentliga institutioner och verksamheter i Västra Götaland samt privatpersoner och andra organisationer. Vi arbetar även med övergripande strategier för bevarande av kulturella värden i samhällsutvecklingen och bistår i stadsbyggnads- och exploateringsprojekt för att säkerställa bevarandet av kulturhistoriska miljöer. Genom analyser, bedömningar och planering skyddas kulturhistoriskt värdefulla områden och föremål effektivt.

 

Konservering syftar till att bromsa nedbrytningen av material genom antingen aktiva ingrepp, som att avlägsna korrosionsprodukter, eller genom att kontrollera omgivningen, exempelvis luftfuktigheten. Restaurering innebär återställning för att göra föremål brukbara eller för att återskapa visuell förståelse, vilket kan inkludera att ersätta delar eller retuschera färg. Ofta krävs både konservering och restaurering, och dessa processer anpassas efter föremålets behov.

 

Dessutom bidrar vi med undervisning till Konservatorprogrammet vid Göteborgs Universitet och välkomnar praktikanter från internationella utbildningsinstitutioner. Vi erbjuder även skräddarsydda kurser för olika målgrupper, som samlingsansvariga, magasinspersonal och konstintendenter.