Museer

Kulturförvaltningen driver fem av Västra Götalandsregionens museer. Här möter publiken natur- och kulturhistorien, från Big bang och livets tidiga utveckling, via bronsåldern, till medeltiden, till 1800-talet, industrihistorien och den moderna tidens historia.

Samlingarna utgör grunden för våra museers verksamhet. Museerna har ett omfattande publikt program där vi förutom utställningarna också erbjuder föreläsningar och andra aktiviteter. 

Vi är också en del av en nationell och internationell forskningsinfrastruktur. I våra samlingar finns flera miljoner föremål som vi gör tillgängliga för forskare och studenter. 

En förälder med två småbarn bakom en glasmonter som innehåller en gammal metallkikare och kulor.

Museiutveckling

Vi erbjuder rådgivning och stöd inom olika museirelaterade frågor för dig som arbetar på museum i Västra Götaland. Vi driver dessutom flera nätverk, bland annat Kulturarvsakademin och Museinätverk Väst, där du inom museivärlden får ta del av ny kunskap och spännande omvärldsbevakning. Här hittar du dessutom aktuella, ekonomiska stöd att söka.

Våra museer och besöksmål

Här presenterar vi våra fem museer och vårt rådgivningscenter Slöjd & Byggnadsvård. De erbjuder alltifrån Big bang och livets utveckling via bronsåldern, till medeltiden och den moderna tidens historia till ekologiska perspektiv för en hållbar framtid.

Våra samlingar

I våra samlingar finns miljontals objekt - allt från halmslöjd till döda ormar. Här kan du läsa mer om föremålen och om hur vi arbetar med samlingarna. Du kan också botanisera bland bilderna i Digitalt museum!

Digiseum – vår nya digitala mötesplats

Vi har samlat våra digitala samlingar, utställningar, aktuella digitala sändningar och sociala mediesidor på ett och samma ställe. Genom Digiseum vill vi göra det enklare för våra digitala besökare att navigera sig runt bland alla våra museers hemsidor och sociala medier.

För skola och förskola

Förvaltningens breda pedagogiska verksamhet är ett komplement till förskola och skola. Vi erbjuder annorlunda lärmiljöer och andra pedagogiska arbetssätt som får barn att växa

Områdeschef för museer och besöksmål

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv

Telefonnummer