Delaktighet för barn och unga

Vi bedriver ett systematiskt arbete för barns och ungas delaktighet och inflytande. Här hittar du kunskapsunderlag och exempel att använda dig av i din verksamhet.

Ungas delaktighet genom arrangörskap

Vi arbetar arrangörskap som metod för att öka ungas delaktighet. Läs mer om hur man genom arrangörskap kan stärka ungas möjligheter att aktivt påverka och delta i kulturlivet.

Regionalt utvecklingsstöd

Behöver din kommun ta ett kliv så att barn får mer inflytande över kulturen? Vill du öka ungas möjlighet att arrangera själva? Har ni en verksamhet som vill jobba mer tillsammans med barn och unga för att träffa rätt? Då kan ni söka det regionala utvecklingsstödet.

Kunskapsbank för delaktighet

Vill du ha verktyg för att göra barn och unga delaktiga, och se till att de får inflytande på riktigt? Här hittar du en omfattande samling metoder, handledningar, länkar, arbetssätt och inspiration.

Delaktighet i kulturskolan

Här finns metoder, fördjupningsmaterial och kontakt för dig som vill utveckla arbetet med delaktighet i kulturskolan.

Anette Andersson Huber

Producent

Telefonnummer

Ebba Kostmann

Regionutvecklare

Telefonnummer

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer