Stöd och stipendier

Här samlar vi information om aktuella utlysningar från förvaltningen. Vi berättar också om de former av stöd och stipendier som Västra Götalandsregionen i stort erbjuder.

Aktuella utlysningar

  • Pitcha din filmidé inför publik och jury på Frame Filmfestival

    FilmCloud PITCH är en pitchtävling inför publik och jury på Frame filmfestival den 13 september. Pitch-vinnaren får ett stipendium från FilmCloud på 25 000 kr och filmteknik från KinemaLab – Gothenburg Studios Development bestående av ett kamerapaket och ett LED-ljuspaket motsvarande ett hyrvärde på 35-45 000 kr.

Stipendier från VGR

Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte.

Inköp av konst och konstuppdrag

VGR:s konstenhet ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnation samt i inhyrda lokaler där regionen bedriver verksamhet. Enheten köper in konst, och ger även uppdrag till konstnärer.