Kulturkatalogen Väst

Kulturkatalogen Väst är Västra Götalandsregionens utbudskatalog för professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål.

I Kulturkatalogen Väst har vi samlat flera hundra scenkonstföreställningar, projekt och besöksmål. Hela utbudet är riktat till barn och unga, granskat och kvalitetssäkrat och det mesta står professionella frilansande konstnärer och utövare bakom. Här finns också utbud från Regionteater Väst. Dessutom välkända kulturinstitutioner, som GöteborgsOperan och Backa teater, samt en rad museer och andra besöksmål i Västra Götaland.

Katalogen vänder sig till kultursamordnare, pedagoger, fritidsledare, föreningsaktiva och andra kulturarrangörer i Västra Götaland. 

Utbudet är kopplat till det regionala arrangörsstödet, vilket oftast innebär en 50-procentig subvention på gager och att full ersättning ges till omkostnader för utövare och kulturpedagoger. Vad gäller besöksmålen innebär stödet att bara en mindre del av busshyra behöver bekostas av arrangören.

Det regionala arrangörsstödet, en given pott pengar per kommun och år, administreras regionalt av Kulturförvaltningen och i kommunerna av kultursamordnaren. Det är hen som är spindel i nätet och som måste kontaktas när någon vill boka något i katalogen och använda arrangörsstödet.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Det regionala arrangörsstödet

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga.

Scenkonstdagar barn och unga

Scenkonstdagar barn och unga är det evenemang då vi presenterar produktioner i Kulturkatalogen Väst. Under två fartfyllda och intensiva dagar visar vi smakprov från nya föreställningar.

Yvonne Jagersjö

Teknisk support

Telefonnummer

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer