Litteratur och läsfrämjande

Vår verksamhet är bred och mångfacetterad och vi arbetar inom alla kulturområden där två centrala är bibliotek och litteratur. Våra olika insatser och aktiviteter kan sammanfattas i tre områden: fortbildning och kompetensutveckling, stöd och förmedling, verksamhets- och metodutveckling.

 

Skönlitteratur och läsfrämjande

Tillsammans med andra aktörer på litteraturområdet arbetar vi för att stärka litteraturens ställning och litteraturen som konstart. Vi arbetar för och med bibliotek, litterära upphovspersoner, arrangörer och förlag. Genom olika samarbetsprojekt främjar vi litteraturfestivaler, litterära evenemang och författarbesök. Vi utvecklar och producerar barnensbibliotek.se. Vi arbetar också med litterära residens och fristadsförfattare.

Vi kan erbjuda

 

 • samarbete kring utvecklingsfrågor och projekt tillsammans med bibliotek och litterära aktörer
 • fortbildningar och seminarier för bibliotekspersonal, pedagoger, författare och förlag
 • studieresor, workshops och konferenser 
 • nätverk inom biblioteksverksamhet och litteratursektorn
 • konsultation och rådgivning vid framtagande av biblioteks- och kulturplaner
 • utredningar på uppdrag av bibliotek
 • omvärldsbevakning och publicering av nyhetsbrev inom både biblioteks- och litteraturfältet
 • metodutveckling kring litteraturförmedling och lässtimulans
 • spridning av läs- och skrivforskning i samarbete med det akademiska fältet
 • Detta är exempel på vad vi arbetar med
 • samarbete kring utvecklingsfrågor och projekt tillsammans med bibliotek och litterära aktörer
 • fortbildningar och seminarier för bibliotekspersonal, pedagoger, författare och förlag
 • studieresor, workshops och konferenser
 • nätverk inom biblioteksverksamhet och litteratursektorn
 • konsultation och rådgivning vid framtagande av biblioteks- och kulturplaner
 • utredningar på uppdrag av bibliotek
 • omvärldsbevakning och publicering av nyhetsbrev inom både biblioteks- och litteraturfältet
 • metodutveckling kring litteraturförmedling och lässtimulans
 • spridning av läs- och skrivforskning i samarbete med det akademiska fältet

Ett urval av vad vi gör

 

 • AIR Litteratur Västra Götaland
 • Barnens bibliotek
 • Biblioteksmagasinet noll27 
 • Bibliotopia
 • Biblioteksscenen på Bokmässan 
 • Croissanter och litteratur 
 • Gåvoboken
 • Språktåget
 • Fristadsregionen Västra Götaland
 • Författardagar 
 • Kulturkatalogen Väst
 • Litterärt arrangörsstöd
 • Läsfrämjandelyftet
 • Regionalt arrangörsstöd barn och unga
 • Sommarboken 
 

UNESCO City of Literature

Göteborg har utnämnts till litteraturstad av UNESCO och Västra Götalandsregionen är en av huvudparterna i samarbetet. På Förvaltningen för kulturutveckling driver vi flera olika projekt och initiativ med koppling till litteraturstaden.

AIR Litteratur Västra Götaland

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götalandsregionen. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.

Barn som plockar bland massor av biblioteksböcker.

Läsfrämjande

Här hittar du våra läsfrämjande projekt och aktiviteter, som lockar till läsning, intresse för litteratur – och skrivande.

Regionalt nätverk för litterära arrangörer

Vill du vara med i ett regionalt nätverk för litterära arrangörer? Vill du träffa andra arrangörer och få inspiration, bolla tankar, idéer tillsammans? Förvaltningen för kulturutveckling bjuder in till sex träffar per år med det regionala nätverket för litterära arrangörer i Västra Götaland.

Inspelade webbinarier och föredrag

Många av våra webbinarier och föredrag spelas in och kan ses i efterhand. Här finns allt från förvaltningen samlat inkl de med fokus på litteratur.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Biblioteksmagasinet noll27

Noll27 är ett magasin för dig som är engagerad i biblioteksfrågor. Håll dig och ditt bibliotek ajour med allt som händer i biblioteksvärlden. Under 2024 byter tidningen skepnad och blir helt digital.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kulturförvaltningen skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer

Elisabeth Ahlqvist

Producent

Telefonnummer

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer

Jenny Björnulfsson

Producent

Telefonnummer

Johanna Lindström

Koordinator

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer