Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sök stöd kultur

Västra Götalandsregionen genomför i praktiken sin kulturpolitik genom att ge skriftliga uppdrag och ekonomiska bidrag till regionala institutioner, organisationer och stöd till det fria kulturlivet. En stor del av budgeten går till institutionerna, men även det fria kulturlivet och närmare hundra kulturorganisationer runt om i Västra Götaland får del av pengarna i form av verksamhetsbidrag eller projektstöd. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

 • Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar. Stödet hanteras av Förvaltningen för kulturutveckling.

 • Syftet med stödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet. Ansökningsförfarandet hanteras av Nätverkstan.

 • Ansök om stöd för samarbete med de europeiska regioner som kulturnämnden har ett samarbetsavtal med: Vilniusregionen i Litauen, North East England i Storbritannien och Sibiuregionen i Rumänien.

 • Västra Götalandsregionens kulturnämnd förstärker kommunalförbundens utvecklingsmedel med en miljon kronor årligen. Stödet kallas ”Kulturmiljonen” och är särskilt riktad till insatser inom kulturområdet. Kulturmiljonen administreras och beslutas av respektive kommunalförbund.

 • Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger stöd till konstvandringar i Västra Götaland. I länet finns ett trettiotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år.

 • Enligt beslut i kulturnämnden 2019-12-05 kommer stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) inte att utlysas från och med 2020.

 • Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser medel i två steg för att utveckla ett antal kultursystem med mål att stärka platsutveckling och kulturnäringar i Västra Götaland.

 • Stödet syftar till att skapa nya samverkansformer för lokala läsfrämjande insatser. Detta ska bidra till att minska utbildningsklyftorna och därigenom vidga invånarnas möjligheter att delta i kulturlivet och i det offentliga samtalet.

 • Regionen stödjer pensionärsorganisationer för att ge pensionärsgrupper möjlighet att utveckla sina intressen samt driva angelägna frågor.

 • Regionens mål med bidragsgivning till de politiska ungdomsförbundens distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

 • Kulturnämnden betonar vikten av att alla generationer finns med i organisationslivet. Det är viktigt att den yngre generationen får möjligheter att utvecklas och påverka samhället. Genom intresseorganisationer får den yngre generationen kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad.

 • Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

 • Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser treåriga verksamhetsstöd 2022–2024 för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva långsiktig basverksamhet i Västra Götaland. Stödet omfattar ordinarie verksamhet.

 • Stödet ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) och söks av bokförlag tillsammans med författare.


Senast uppdaterad: 2017-03-13 11:21