Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och utveckling, FoU

Västra Götalandsregionen verkar för att stimulera forskning i hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och näringsliv. Satsningarna som görs har flera syften - att kunna erbjuda invånarna bättre omhändertagande och medicinsk behandling, stärka kompetensen hos vårdpersonalen och medverka till en ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland.

Investeringar för att stärka patientnära klinisk forskning

Att kunna lagra och plocka ut patientdata bidrar till att förbättra förutsättningarna för klinisk forskning. Därför pågår ett fortlöpande arbete för att utveckla och förbättra digitala patientjournalsystem och andra databaser med patientdata som till exempel röntgenbilder och systematisk lagring av vävnadsprover.

Ett regionalt bild- och interventionscentrum har etablerats där det finns avancerad teknisk utrustning som gör det möjligt att ställa säkrare diagnoser och ge mer kvalificerad medicinsk och kirurgisk behandling. Verksamheten skapar också nya möjligheter till forskningssamarbeten.

Samarbete med andra aktörer

Den kliniska forskningen sker i stor utsträckning i nära samarbete med Göteborgs Universitet. Samarbetet regleras i avtal och det finns sedan lång tid en etablerad samarbetsorganisation. Andra samarbetspartners är till exempel Chalmers tekniska högskola och det privata näringslivet. Det är framför allt företag inom läkemedelsindustri, biomedicin och medicinteknik, samt andra intressenter inom lifescience-området.

Övergripande och lokal samordning

För att underlätta samordning av insatser inom FoU-området har regionstyrelsen en särskild beredningsgrupp för FoU-frågor. Dessutom finns i tjänstemannaorganisationen flera samverkansorgan, bland annat ett regionalt och flera lokala FoU-råd.  

Jan Kilhamn

Regional FoU-chef hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2017-02-08 15:48