Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt nämnder, styrelser, kommittéer, utskott och beredningar. Totalt finns cirka 1100 politiker i de styrande församlingarna.

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling och övriga nämnder, styrelser, utskott och kommittéer är underställda fullmäktige. Undantag är revisorerna och patientnämnderna som är fristående.

Politisk organisation (karta)

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen

Direkt under regionfullmäktige finns regionstyrelsen, som leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-02-25 16:39