Partier och politiker

Politikerna i regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder representerar åtta partier varav alla är rikspartier. Partierna nominerar politiker till de politiska uppdragen och sedan är det regionfullmäktige som slutligen beslutar och utser ledamöterna.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1100 politiskt tillsatta ledamöter. Politikerna väljs för en mandatperiod. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till 31 december 2026. I många styrelser och nämnder finns ersättare som går in när en ordinarie ledamot har förhinder. Om en ledamot avgår blir en ersättare ordinarie ledamot istället. 

Partier i Västra Götalandsregionen

Mandatfördelningen för samtliga partier efter valet 2022:

Socialdemokraterna, 46 mandat

Moderaterna, 29 mandat

Sverigedemokraterna, 24 mandat

Vänsterpartiet, 16 mandat

Kristdemokraterna, 12 mandat

Centerpartiet, 9 mandat

Liberalerna,  7 mandat

Miljöpartiet de gröna, 6 mandat

Politiker i Västra Götalandsregionen

I politikerregistret finns Västra Götalandsregionens alla förtroendevalda politiker. Om du klickar du på ett namn får du politikerns kontaktuppgifter. Du kan också söka på person i sökfunktionen.

Förtroendevalda hos Västra Götalandsregionen

Partistöd 2024

  • Grundstöd 1 188 330 kronor
  • Mandatstöd  401 919 kronor
Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt partistöd
S   46 1 188 330 18 448 272 19 676 601
M   29 1 188 330 11 655 650 12 843 979
SD   24 1 188 330  9 646 055 10 834 384
V   16 1 188 330  6 430 703  7 619 033
KD   12 1 188 330  4 823 027  6 011 357
C     9 1 188 330  3 617 271  4 805 600
L     7 1 188 330  2 813 433  4 001 762
MP     6 1 188 330  2 411 514  3 559 843
Totalt 149 9 506 637 58 885 924 69 392 560

Regler för partistöd

Regionfullmäktige har fastställt regler för partistöd

Regler för partistöd