Uppdraget - en attraktiv region med livskvalitet för alla 

alt=""

Alla som bor och arbetar i Västra Götaland ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Tillsammans med andra samhällsaktörer skapar vi ett Västra Götaland som ska vara attraktivt för dig att bo, arbeta och leva i. 

Tillsammans för en grön omställning 

Västra Götalands storlek och varierande förutsättningar – i allt från branscher till geografi –är en styrka och tillgång för långsiktig hållbar utveckling. Därför jobbar Västra Götalandsregionen med att främja omställning inom olika områden som innovation och näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kultur och samhällsbyggnad. Det gör vi tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.   

Ett hållbart Västra Götaland, med fler företag och arbetstillfällen skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. Det handlar kort sagt om att skapa en attraktiv region med goda förutsättningar för företag att etableras och växa. Men även för människor att utvecklas, arbeta och leva hållbart.   

Relaterat innehåll

Det här jobbar vi med

Se våra områden: digitalisering, infrastruktur, innovation, kollektivtrafik, kompetens, kultur, miljö och klimat, näringsliv och social hållbarhet.