Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) är VGR:s ledande politiska organ inom områdena externa strategiska miljöfrågor och regionala utvecklingsfrågor.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som följer av VGR:s ansvar i enlighet med lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.

Nämndens huvudsakliga uppgift är att främja utveckling, sysselsättning och tillväxt i Västra Götaland. Nämnden arbetar med näringslivsutveckling, forskning, innovation, utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, energi och externa miljö- och klimatfrågor.

Felicia Lanhage

Nämndsamordnare