Hembygdsturism

Ett gäng sitter och fikar utomhus på sommaren

Hembygdsturism är samlingsnamnet på vårt arbete med att stötta ideella föreningar och verksamheter inom civilsamhället, för att de ska bli en del av den etablerade besöksnäringen i Västsverige.

En kräftskiva i en vacker gammal loge i Dalsland, ett kafferep med de godaste småkakorna du kan tänka, en helkväll där du med passion för gamla jordbruksmaskiner får träffa likasinnade eller varför inte lägga din semester på att renovera gamla stenmurar, på riktigt? Många turister i dag vill uppleva det lokala, genuina och äkta. Man vill delta, lära sig saker och mötas.

I Västra Götaland finns ett enormt nätverk av ideella föreningar och verksamheter som sitter på kunskap, genuina kulturmiljöer och fantastiska människor, som i många fall är gömda ”pärlor” att få besöka och ta del av. Denna skatt vill Kulturförvaltningen i samverkan med hembygdsrörelsen tillgängliggöra och berätta om.

Hembygdsturism är samlingsnamnet på vårt arbete med att stötta ideella föreningar och verksamheter inom civilsamhället, för att de ska bli en del av den etablerade besöksnäringen i Västsverige. Detta sker dels genom olika satsningar med finansiering från Tillväxtverket, dels genom att vi ger processtöd till ideella föreningar. 

Processtöd till ideella föreningar

Varför?

De ideella aktörerna med stark koppling till lokalsamhället och platsens kulturarv, är viktiga för en hållbar besöksnäring. Utredningen Ett land att besöka (SOU 2017:95) lyfter fram behov av kompetensinsatser i den ideella sektorn för att dessa ska kunna bidra till den samlade attraktionskraften i destinationen.

Genom att processleda ideella föreningar vill vi stötta föreningarna i deras arbete med att tillgängliggöra och bevara kulturarvet, vilket i förlängningen kan generera fler engagerade medlemmar och ökade intäkter. Samtidigt skapas också förutsättningar för en tätare kontakt och ökat samarbete med övriga aktörer inom den lokala och regionala besöksnäringen.

Hur?

Vi arbetar med en metod som innefattar fyra steg. Dessa genomförs i form av fyra träffar tillsammans med föreningen, där vi går från idégenerering till en färdig upplevelse som ska marknadsföras, lanseras och utvärderas. Ett arbetssätt som föreningen kan ta vidare i framtida utvecklingsarbete för att ta fram fler upplevelser.

När?

Arbetet påbörjades i slutet av 2020 och kommer i projektform att pågå till våren 2023. Efter avslutat projekt är tanken att Kulturförvaltningen i samverkan med andra parter kommer att arbeta vidare med denna metod för att nå så många föreningar som möjligt. När föreningarna väl lärt sig arbetssättet kan de på egen hand ta fram upplevelser i samarbete med den lokala besöksnäringens aktörer.

Var?

Vi arbetar med föreningar i hela Västra Götaland. Hittills har vi bland annat processlett Hyssna hembygdsförening, Alingsås hembygdsförening, Vårgårda hembygdsförening, Södra Valbo hembygdsförening, Järbo hembygdsförening och Bengtsfors hembygdsförening.

Samarbeten 

Kulturarvet som besöksmål

Syftet med Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål är att långsiktigt utveckla hembygdsrörelsens verksamhet gentemot turister och tillresta besökare och på så sätt stärka hembygdsrörelsens position inom besöksnäringen. 

Krisstöd Västsverige

Tillsammans med Turistrådet Västsverige driver vi olika utvecklingsinsatser för att stärka den västsvenska besöksnäringen, kallat Krisstöd Västsverige
Krisstöd Västsverige har stöd från Tillväxtverket och Europeiska unionen.

Marie Fors

Utvecklare

Telefonnummer

Jessica Bergström

Utvecklare