Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en samverkansplattform och en digital arena som syftar till att öka kunskapen om industrisamhället och förståelsen för hur vi fått det samhälle vi har idag.

Dags att ta hand om industrisamhällets kulturarv

Industrialiseringen, från mitten av 1800-talet och framåt, innebar en dramatisk samhällsomvandling. Hembygdsrörelsen och många museer skapades som en reaktion. De ville skydda och bevara jordbrukssamhällets kulturarv. Därigenom bidrog de också till att synliggöra den samhällsförändring som då skedde.

I dagens samhälle är nästan allt vi tar för givet en effekt av industrialiseringen. Västsverige blev, och är fortfarande, en av landets viktigaste industriregioner. Men nu menar många att vi håller på att lämna industrisamhället bakom oss och att vi är på in i något nytt. Kanske är tiden kommen att samla bilder och berättelser som skildrar förändringarna. Kanske kan industrisamhällets kulturarv bidra med perspektiv på egen tid och hjälpa oss att förstå vart vi nu är på väg?

Vi är många som tror det.

Samverkansplattformen Prisma Västra Götaland

Från 2017 finns en samverkansplattform kring industrisamhällets kulturarv i västra Götaland som heter Prisma Västra Götaland. Prisma Västra Götaland tar vid där projektet Industrimuseum Västra Götaland (IMVG) avslutades 2016. Då skrevs det en ny överenskommelse mellan regionala, kommunala och idéburna aktörer om en fortsatt långsiktig samverkan.

De ingående parterna är Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås, NAV, Hembygd Väst (Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Göteborgs Hembygdsförbund och Västergötlands Hembygdsförbund), Riksarkivet Landsarkivet Göteborg samt Maritimt i Väst. Utöver dessa sker samverkan med ytterligare aktörer.

I den gemensamma överenskommelsen för 2020–23 har parterna enats om följande mål:

  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv, framtidsfrågor och hållbar samhällsutveckling.
  • Vidga ungas förståelse av industrisamhällets förändring och dagens utmaningar.
  • Bygga bra samverkan, såväl mellan parterna som med externa aktörer, för att många skall kunna ta del av och främja industrisamhällets kulturarv.
  • Stärka kopplingen mellan industrisamhällets kulturarv och besöksnäringen.

 

Parterna har olika fokus på de olika målen. Alla är inte inblandade i alla områden och alla insatser måste inte involvera alla parter.

Arbetet med Prisma Västra Götaland är organiserat i följande arbetsgrupper:

Styrgrupp
Styrgruppen ansvarar för samordning på strategisk nivå och beslutar verksamhetsplan och budget.

Webbredaktion prismavg.se
Gruppen ansvarar för innehåll, drift och utveckling av vår gemensamma webbplats www.prismavg.se. Gruppen samordnar kommunikationen för Prisma VG med stöd av parternas kommunikationsansvariga.

Samverkans- och programgrupp
Gruppen ansvarar för att genom aktiviteter utveckla gemensamma arbetssätt i relationen offentliga – ideella aktörer inom ramen för industrisamhällets kulturarv. Gruppen utvecklar och samordnar också parternas gemensamma publika aktiviteter kring industrisamhällets kulturarv.

Arbetsgrupp Kulturturism
Gruppen ansvarar för att samordna och stärka kulturarvsaktörers roll i besöksnäringen och arbetar bredare än bara industrihistorisk besöksnäring. Gruppen genomför aktiviteter och fortbildningar för att stärka de enskilda besöksmålen.
Arbetet utgår från den regionala handlingsplanen framtagen inom CHRISTA-projektet. (länk till sidan om CHRISTA, om den finns kvar?!)

Arbetet sker i nära relation besöksnäringens aktörer (kommuner och Turistrådet Västsverige).

Processledare och arbetsordning

Kulturförvaltningen och Innovatum har en sammanhållande roll för samverkan och ansvara för att samordna kommunikation kring aktiviteter och webbplats.

Den digitala arenan prismavg.se

På prismavg.se samlar vi berättelser om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här finns också en karta över industrihistoriska besöksmål och tips på evenemang runt om i regionen för den som vill uppleva historiens vingslag med alla sina sinnen.

Prisma Västra Götaland lanserades i maj 2016. Klicka här för att komma direkt till Prisma Västra Götaland.

Alla kan vara med och berätta

För att samla och gestalta 150 år av livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling behöver vi hjälpas åt. Alla från museer och intresseföreningar till kommuner och privatpersoner, är välkomna att dela med sig av berättelser, filmer, bilder och tips på besöksmål. På Prisma Västra Götaland bygger vi tillsammans ett spännande innehåll som blir tillgängligt för alla. Det är ett långsiktigt arbete och Prisma VG kommer fortsätta utvecklas under lång tid framöver.

Har du en idé eller ett intressant material du vill göra tillgängligt - kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår nutid, men också till att skapa vår framtid. Vi får inte tappa bort den. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Vill du veta mer om Prisma VG?

Kontakta Jessica Bergström, utvecklare
072-451 58 85, jessica.bergstrom@vgregion.se