Utveckling av vandrings- och kulturleder i Västra Götaland

En person är ute i naturen, har ryggsäck och läser en karta. En pinne med en röd markering finns i förgrunden.

Det finns ett stort intresse för att vandra i Västra Götaland – många besökare vill ta del av vårt natur– och kulturarv. Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens arbete för att utveckla regionens vandrings- och pilgrimsleder och stärka besöksnäringen.

Vandringsleder och hållbar utveckling

Sedan 2016 har Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen tillsammans med Turistrådet Västsverige samverkat för att utveckla hållbara vandringsleder i Västra Götaland för kommuninvånare och besökare. Nu börjar arbetet ge resultat.

Vandring i björkskog

Pilgrimsled mellan Sverige och Norge

Västra Götalandsregionen är med i den nybildade nordiska föreningen för utvecklandet av St. Olofsleden - en av 33 godkända Europeiska leder på EU-nivå.

Kulturförvaltningen samordnar arbetet kring kultur- och vandringsleder

Intresset för att vandra i Sverige och i Västra Götaland är stort och antalet internationella besökare ökar. Efter en inledande förstudie har Kulturförvaltningen fått i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla vandrings- och pilgrimslederna för att möta den växande efterfrågan.

På gång i projekten

Arbetet med att utveckla vandrings- och cykelleder i regionen har tagit stora kliv framåt, mycket tack vare allt engagemang som finns runt om i regionen. Det berättar Västra Götalandsregionens utvecklare Marie Fors, som har en central roll i att stötta kommuner och företagare i det utvecklingsarbete som nu pågår.

Erfarenheter och framgångsfaktorer

Några företag och organisationer har kommit långt i sitt arbete med led- och produktutveckling för vandringsturismen. Här delar de med sig av sina erfarenheter kring att utveckla leder, boenden och annan service som skapar bra upplevelser för besökarna.

Cult-RInG - europeiskt samarbete för ledutveckling

Hållbar kulturturism står i fokus när ett nytt interregionalt samarbetsprojekt om kulturleder och vandringsturism har inletts. En målsättning är att samordna och utveckla kulturleder på sätt som både är hållbara och gynnar näringsverksamhet och sysselsättning.

100 mil av pilgrimsleder i Västra Götaland

I Västra Götaland finns det omkring 100 mil av pilgrimsleder som korsar de vackra landskapen. Eller ska vi säga – 100 mil av inre och yttre resor? Men vem är pilgrim, och var ska man börja?

Vill du veta mer?

Marie Fors
Utvecklare natur- och kulturturism
Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen
070-020 66 15
marie.c.fors@vgregion.se