Vision och värdegrund

Skaraborgs Sjukhus vision är Det goda livet. Vi arbetar utifrån framtidsbilden Tillsammans för god vård och hälsa.

Det goda livet är den gemensamma visionen och strategin för utvecklingen i hela Västra Götalandsregionen. Visionen har tagits fram gemensamt av många aktörer med syftet att stärka Västra Götaland som attraktiv och konkurrenskraftig region.

Tillsammans för god vård och hälsa

Inom Skaraborgs Sjukhus arbetar vi efter framtidsbilden Tillsammans för god vård och hälsa. Det innebär följande:

Tillsammans för patientens hälsa genom livet

 • Vi finns för dig när du behöver det.
 • Vi möter dig där du är och utifrån den du är.
 • Vi utformar vården tillsammans med dig efter dina behov.
 • Vi utgår från dina förutsättningar för att stödja dig att läka och återfå hälsa.
 • Vi skapar värde för dig genom att så långt som möjligt bota, alltid lindra och trösta.
 • Vår kommunikation är tydlig och anpassad för dig.

Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats

 • Vi trivs, mår bra och är stolta över det vi gör. Vi respekterar och har förtroende för varandra.
 • Vi ger varandra energi och är ambassadörer för vår verksamhet.
 • Vi är kompetenta och professionella.
 • Vi arbetar i team för en god och säker vård.
 • Vi ansvarar tillsammans för att utveckla vården utifrån gemensamma mål.
 • Vi är ett ledande utbildningssjukhus där vi lär av varandra och får möjligheter att utvecklas. Forskning och utveckling är en naturlig del av vår verksamhet. 

Tillsammans med andra erbjuder vi en sammanhållen och trygg vård

 • Vi ger en vård som präglas av helhetssyn utan gränser mellan olika vårdgivare och myndigheter.
 • Vi samverkar inom Skaraborgs Sjukhus mellan olika specialiteter, verksamheter och professioner.
 • Vi samarbetar med universitet och lärosäten för att säkra kompetens, utveckling och forskning.
 • Vårt sjukhus är ett självklart val för lokal, regional, nationell och internationell samverkan.

Värdegrund

Värdegrunden för Skaraborgs Sjukhus utgår från att alla, såväl patienter och anställda som närstående med flera, har rätt till respekt och ärlighet, omtanke och trygghet, delaktighet och gemenskap samt utveckling och förståelse.