Berätta hur du upplevde ditt besök!

Hjälp oss bli bättre! Sedan oktober 2022 samlar Skaraborgs Sjukhus in återkoppling från alla patienter inom slutenvård, öppenvård och akutsjukvård. Enkäten skickas ut via SMS och kallas Feedback SkaS. 

Efter ett besök på sjukhuset får de flesta patienter, som angivit ett mobilnummer, ett sms till sin telefon med några enkla frågor att besvara. Enkäten besvaras anonymt och det finns möjlighet att komma med förbättringsförslag eller skriva beröm. Frågorna finns på olika språk. 

Sjukhusets verksamheter kan kontinuerligt följa svaren från enkäterna och får också en månadsrapport skickat till sig.

Genom att svara på enkäten gör du det möjligt för oss inom sjukvården att direkt förstå din upplevelse av besöket bättre, och därmed snabbare kunna göra förbättringar.  

Om du besöker sjukhuset flera gånger på en vecka får du endast en enkät skickat till dig per vecka och enhet. Har du bytt telefonnummer, ange detta när du bokar besök. Sms:et skickas ut någon dag efter besöket ägt rum. 

Tack för din medverkan, dina åsikter är viktiga för oss!