Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åsa Rejnö nybliven docent i omvårdnad

Publicerad:

Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus strokeenhet, har utnämnts till docent i omvårdnad vid Högskolan Väst. Hon tilldelades titeln efter sin docentföreläsning torsdagen den 17 oktober.

-Den kompetens jag har uppnått och som ligger till grund för meriteringen handlar om andra saker än klinisk skicklighet som sjuksköterska. Till exempel rätten att undervisa och handleda på alla nivåer inom högskolan, säger Åsa Rejnö, som antogs som doktorand 2007 och fick sin doktorsexamen 2012.

Klarade granskningen

Åsa Rejnö, som alltså även är universitetslektor och doktor i omvårdnad, ansökte om att bli befordrad till docent. För att bli docent ställs krav på en vetenskaplig produktion motsvarande en doktorsavhandling efter doktorsexamen, dokumenterad vetenskaplig skicklighet och självständighet samt en dokumenterad pedagogisk meritering, erfarenhet och förmåga. Hennes ansökan granskades av två sakkunniga professorer som bedömde att hennes meriter uppfyllde kraven på meritering. Anställningsnämnden vid Högskolan Väst beslöt därför att bifalla ansökan och Åsa Rejnö blev docent efter att ha genomfört föreläsningen, vilken också bedömdes avseende dess pedagogiska framförande.

Använda kompetensen

- Jag hoppas ju att den kunskap jag har alltid är till gagn i mitt yrkesutövande och att Skaraborgs Sjukhus kan använda kompetensen hos sjuksköterskor som har akademisk examen och de som erhållit akademiska högre tjänster i vården, säger Åsa Rejnö.

Hennes föreläsning bär titeln ”Vård, etik och lärande illustrerat med sjukdomen stroke och palliativ vård” och beskrivs enligt följande: ”Stroke är en folksjukdom och många lever med konsekvenserna av stroke under lång tid och med behov av vård och stöd från samhället. Åter andra dör som en följd av det akuta insjuknandet. Döden kan då ses som en bråd död som för med sig konsekvenser för alla inblandade parter och ställer etiska frågor på sin spets. Den palliativa vård och stöd som dessa patienter och deras närstående har behov av har lite annan karaktär än palliativ vård traditionellt har. Förutom patienter, deras närstående och vårdare rör min forskning också sjuksköterskestudenter lärande bland annat inom området palliativ vård.”

Fakta

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen.  Docentföreläsningen är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik. Som docent kan man, till exempel, vara opponent på doktorsavhandlingar och examinera magisteruppsatser.

Bildtext:

Åsa Rejnö, docent inom omvårdnad.

Foto: Andreas Borg/Högskolan Väst


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-10-17 14:52