Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Orange Day – viktig för att förebygga våld mot kvinnor

Publicerad:

25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ett ämne som uppmärksammas vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping.

-Den här dagen är mycket betydelsefull, eftersom hela samhället får tid att reflektera kring ämnet och att alla hjälps åt att lyfta det. Vi behöver påminnas om hur viktigt det är, säger Ida Johansson och Lisa Dahlström vid Skaraborgs Sjukhus.

25 november, den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day, lyser fastigheter i orange världen över för att visa stöd för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.
Ida Johansson, kuratorvid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lisa Dahlström, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping är med och uppmärksammar detta viktiga ämne.

Ett samhällsproblem

-Jag brukar se det som ett tillfälle att fråga människor om vad de vet om våld. Att informera om att det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem. Berätta om vad våld är och vart en kan söka hjälp, säger Ida Johansson.
Lisa Dahlström informerar, tillsammans med barn som anhöriga/barnombudsman, också om hur arbetet inom SkaS ser ut samt vikten av samarbete mellan olika instanser.
-Vi är skyldiga enligt lag att anmäla oro för barn. Det är viktigt att ta reda på om det finns barn i hemmet, när det gäller barn som anhöriga. Barnens rätt till att få information om sina anhörigas eventuella sjukdomar och då utifrån nivå. Att alltid fråga förälder om vi får prata med barnen, säger Lisa Dahlström.

Våga fråga patienter

Hur kan man ta upp ämnet med vårdpersonalen?
-Det kan tas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, då vi informerar om hur viktigt det är att på sin arbetsplats våga fråga patienter som vi misstänker blir utsatta för våld. Att det finns bra rutiner och ”lathundar” att ha som grund om man är ny eller behöver uppdatera sig, säger Lisa Dahlström.
Ida Johansson fyller på:
-Då kan man prata om att våld kan ge både diffusa fysiska och psykiska symtom, som ibland kan vara svåra att veta var de kommer ifrån. Jag tänker att det många gånger handlar om att stärka personalen i att de inte behöver känna att det är svårt att prata om detta. Det kan räcka att fråga patienten ”Hur har du det hemma?”, säger Ida Johansson.

"Hur har du det hemma?"

När det gäller att ta upp och diskutera ämnet med patienter, så brukar Ida Johansson agera olika beroende på situationen.
-Ibland frågar jag ”Hur har du det hemma?”. Ibland informerar jag mer utförligt och berättar om olika typer av våld. Jag jobbar ofta med att bekräfta vad jag hör är våld i patientens berättelse samt lämnar ut information i pappersform. Alla behöver få prata om våld, oavsett kön, etnicitet, religion. Vi behöver prata om våld med alla, för att stoppa utövarna och bryta den destruktiva spiralen.
Lisa Dahlström berättar att det finns bra rutiner och informationsbroschyrer att gå efter om man inte har erfarenhet.

Lathunden är till hjälp

-Ett exempel är vår lathund ”prata om våld”, som vi alla ska ha i vår bröstficka. Informationen som finns förklarar till exempel vilka frågor du kan ställa och varför man gör det. Vi vet av erfarenhet att det oftast inte är vid första frågan som kvinnan berättar. Man behöver fråga flera gånger vid flera tillfällen, säger Lisa Dahlström.
I vårdens vardag rekommenderas all vårdpersonal att ”ha våldsglasögonen på sig”. Att i varje patientmöte lyssna och bekräfta våld, men också att prata med kollegor om vad en tycker är våld, men också att avdelningarna ser över sina rutiner kring hur en jobbar med den här frågan.

Tänk på barnen

-Prata med kollegor och utbilda nyanställda, fråga när det kommer riskpatienter om de har några hemmavarande barn. Att vara observant på barnens eventuella skador och hur de ser ut om de är rena och hela och fått mat. Inte minst viktigt är att påminna kollegor och information generellt kring ämnet, säger Lisa Dahlström.
Ida Johansson tycker också att det kan vara att gå webbutbildning någon gång per år för att hålla sig uppdaterad.
-Det ska vara lika självklart att hålla sig uppdaterad om hur man ska agera vid frågor om våld precis som man uppdaterar sig om hur man ska agera om det uppstår en brand eller om någon behöver hjärt-lung-räddning. Allt kan bidra till att rädda liv. Det är viktigt att veta vad vi ska prata om, hur vi kan ta hand om och stötta patienten, vart vi kan hänvisa dem och hur vi ska hantera egna tankar och reflektioner vad våldet gör med oss., säger Ida Johansson.

LÄS MER: Om våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen 020-505050

Utväg Skaraborg

 

Bildtext:

Orange Day uppmärksammas vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Från vänster: Zoltan Holdos, usndersköterska akuten, Lisa Dahlström, sjuksköterska akuten, Annelie Johansson, polisen, Mattias Qvist, polisen, Anna Persson, sjuksköterska palliativa teamet/Hospice, Annika Larsson-Edman, undersköterska akuten, Katrin Nordström, barnmottagningen, Linda Saleryd, sjuksköterska akuten.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-11-21 07:50