Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya åtgärder för en ekonomi i balans

Publicerad:

Med anledning av den fortsatt negativa prognosen för helårsresultatet 2019, -150 miljoner kronor, fortsätter arbetet för en verksamhet och ekonomi i balans. För att förbättra det ekonomiska läget finns en plan för nya åtgärder utöver de som redan har satts i verket. Bland dessa nya åtgärder märks till exempel insatser för en effektivare vårdstruktur, samordning och översyn av vårdplatser, lokaleffektivisering och restriktion för inköp av varor och tjänster. Som ett fortsatt led i att effektivisera sjukhusets verksamhet genomförs en översyn för att minska kostnaden för administrativ personal inom sjukhusövergripande funktioner. En översyn ska även göras av Skaraborgs Sjukhus chefsstruktur, så att den är ändamålsenlig utifrån de förändringar som genomförs i vårdstrukturen. Måltalet för antalet nettoårsarbetare är satt till 3 670 och ska uppnås under 2019.

Dagsjukvården i Mariestad avvecklas

En utvärdering har genomförts av dagsjukvårdens verksamhet vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad. Dagsjukvården har varit uppskattad, men en samlad bedömning visar att nyttan i förhållande till kostnader inte kan motiveras. Därför avvecklas verksamheten 14 juni 2019. Samtliga patienter i behov av vård och insatser kommer att få behandling på sin vårdcentral, och i de fall det krävs sjukhusvård kommer det att ske på Skaraborgs Sjukhus.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-05-24 14:26