Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allt fler patienter skrivs ut med komplett läkemedelslista

Publicerad:

Att läkemedlen ges i samma mängd och med samma intervall är såklart fullständigt nödvändigt oavsett var i vårdkedjan en patient befinner sig. Men under patientresan mellan olika vårdgivare finns i dagsläget flera faktorer som kan försvåra följsamhet för vård- och omsorgspersonal och ytterst patientsäkerheten för den enskilde patienten. Den senaste mätningen av andelen kompletta läkemedelslistor visar på en klar förbättring vilket är till stor nytta för alla inblandade – inte minst den enskilde patienten.

-Det är verkligen en stor förbättring vi sett vid senaste mätningen*. Nu lämnar 80% av patienterna som skrivs ut till den kommunal hälso- och sjukvård, sjukhuset med en komplett läkemedelslista.

 -Så sent som under hösten låg motsvarande siffra på 64%. Vi har ju satt ett extra fokus på detta vid bland annat våra patientsäkerhetsronder med verksamheterna, säger Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare vid Skaraborg Sjukhus. Vi har även regelbunden redovisning för sjukhusledning och verksamhetsråd. Det är glädjande att se vilket stort engagemang våra medarbetare visar!

läkemedelslista

En läkemedelslista omfattar samtliga läkemedel som en patient har förskrivna.

Men 80 procent är som bekant inte 100 procent och Annette Trenge Jarlshammar menar att det finns mer att göra;

-Vi kommer jobba vidare och ytterst är detta en fråga för varje enskild läkare att jobba med. Innan man levererat en färdig läkemedelslista till sin patient så är man egentligen inte klar med sitt jobb. De allra flesta är ju helt medvetna om detta, men det finns många förklaringar till varför man inte kommer ända fram varje gång i läkemedelsarbetet. En orsak som vi sett att man hänvisat till är ibland brist på tid. Jag menar dock att detta är något som vi inte kan skylla på bristande tid. En patient utan rätt medicinering bidrar ju på sikt till återinläggningar och komplikationer, som faktiskt då är helt onödiga. Det skapar också osäkerhet och merarbete för sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Därför är det jätteviktigt att vi jobbar vidare med frågan!

Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare, Skaraborgs Sjukhus

Annette Trenge Jarlshammar är chefläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

En framgångsfaktor för långsiktighet och fortsatt goda resultat är också att nätverket för läkemedelsansvariga läkare i verksamheterna fungerar och prioriteras.

-Att vi dessutom har haft apotekare på akuten i Skövde som bistått med att få läkemedelslistan rätt från början är såklart en oerhörd styrka. Projektet med apotekare på akuten återstartar nu i september och håller på fram till november. Vi hoppas sedan kunna fortsätta med det arbetssättet och minska lidande tack vare av att vi undviker felmedicinering. Detta arbetssätt har tidigare visat sig mycket framgångsrikt vid bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger Annette Trenge Jarlshammar.

 Fakta:

Mellan 6-19 maj gjordes mätningen i samtliga Skaraborgs 15 kommuner. Den omfattade 161 patienter och kommunernas sjuksköterskor mäter antalet korrekta läkemedelslistor för de patienter som skrivs ut från sjukhuset till den kommunala vård- och omsorgen. I de fall där det inte varit korrekta lista görs en notering vad som varit fel för att sjukhuset ska kunna jobba vidare med att förbättra och åtgärda.
Övriga områden som berör vårdsamverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård som regelbundet mäts är:

  • Oplanerade transporter till sjukhus
  • Andel medicinska vårdplaner

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-08-15 16:11