Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsutveckling åt rätt håll men fortsatt obalans i ekonomi. Inget bygge av mottagningsblock vid SkaS Skövde

Skaraborgs Sjukhus styrelse fick under sitt möte fredagen 30 augusti information om bland annat väntetider, vårdkvalitet och den ekonomiska utvecklingen för sjukhuset. Nedan en sammanfattning från mötet.

Endast sanering återstår av planerna för nytt mottagningsblock i Skövde

Skaraborgs Sjukhus står inför stora ekonomiska- och verksamhetsmässiga utmaningar för 2019 och kommande år. Ökade driftkostnaderna för ny- och ombyggnationer behöver begränsas. Den planerade ny- och om byggnationen för mottagningsblocket vid SkaS Skövde har bedömts öka den årliga hyreskostnaden med 25 miljoner kronor. Styrelsen gör nu bedömningen att verksamheten kan fortsatt bedrivas i dagens lokaler men att PCB-saneringen kan genomföras enligt planering. Ansvaret för sanering och återställning av lokaler hanteras av Västfastigheter och kommer inte belasta SkaS ekonomi då det inte blir ökade hyreskostnader för sanering av PCB. 

Styrelsen beslutade återkalla förslaget till genomförandebeslut för mottagningsblocket gällande ny-, om- och tillbyggnad och ge Västfastigheter i uppdrag att genomföra PCB-sanering och därtill hörande återställning av lokalerna.

Arbetet ska vara klart till 31 december 2022.

-Vi har gjort en ny samlad bedömning och givet vårt aktuella ekonomiska läge så var det här inget svårt beslut att ta. Vi kan klara verksamheten för många år framöver med de lokaler vi har idag och nu gäller det istället att kreativt ta vara på möjligheter vi kan skapa i befintliga lokaler, säger Pär Johnson (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Ekonomi:

Kostnadsutvecklingen går åt rätt håll

Kostnadsutvecklingen fortsätter att sakta in. Efter juli låg kostnadsutvecklingen på 3,2 procent vilket är en förbättring med 6 procentenheter jämfört med juli 2018. Som mest under 2019 har kostnadsutvecklingen legat på 5,8 procent.

-Att minska kostnadsutvecklingen är en nyckelfaktor för oss. Vi ser med tillfredsställelse på utvecklingen  och förvaltningen går åt rätt håll, men att vi är långt ifrån framme i mål. Det gäller att fortsatt jobba på, säger Pär Johnson (L) ordförande för Skaraborgs Sjukhus. Vi i styrelsen får kontinuerlig rapportering vilket är en förutsättning för att vi ska kunna göra vår del av arbetet.

Prognosen för helåret för Skaraborgs Sjukhus är -150 miljoner kr. Det innebär att SkaS inte kommer klara målet om ekonomisk balans för 2019. Bedömningen inför 2019 var en obalans på 250 miljoner kr så en förbättring av det ekonomiska läget har skett under året. En ny prognos tas fram i samband med delårsrapporteringen per augusti.

-Vi kommer tillskriva regionstyrelsen och påtala att vi inte kommer nå målet om ekonomisk balans vid årsskiftet. Vi vill inte genomföra förändringar för att komma i ekonomisk balans som innebär att vi tar snabba beslut som inte blir bra i det längre perspektivet. Det som händer då är att dessa åtgärder slår tillbaka med full kraft i ett senare läge och att vi då får nya problem, säger Pär Johnson. 

Aktuellt läge

Styrelsen fick även information om aktuellt läge angående åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

-Vi har informerat styrelsen idag. Sammanfattningsvis så fortgår arbetet på många fronter. Nästa steg är att vi nu tillsammans med facken kommer genomföra risk- och konsekvensanalyser kring de olika förslag som har kommit fram. En nyckelfaktor i detta arbete är att vi behöver jobba för att få till större enheter vid våra avdelningar där vi idag på sina håll har lite för små enheter för att kunna bemanna på ett effektivt och förutsägbart sätt. Vi måste rigga för ett hållbart och robust Skaraborgs Sjukhus, säger Jörgen Thorn, sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus.


Senast uppdaterad: 2019-08-30 14:32