Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsemöte: Fler får möjlighet till betald utbildning

Publicerad:

Ännu fler sjuksköterskor får möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med full lön. Nu har Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och personalutskottet (PU) inom Västra Götalandsregionen bestämt vilka sjuksköterskegrupper som prioriteras.

SkaS styrelse beslutar att fördela enligt PU:s inriktningsprioritering för hälften av de tilldelade stimulansmedlen på 9,5 miljoner kronor enligt följande: barnmorska 5 befattningar heltidsstudier, psykiatri 5 befattningar halvfart, hälso- och sjukvård för barn och ungdom 2 befattningar halvfart, operationssjukvård 4 befattningar heltidsstudier, intensivvård 5 befattningar heltidsstudier, anestesi 2 befattningar heltidsstudier.

Styrelsen beslutar att resterande av de tilldelade stimulansmedlen fördelas enligt den egna prioriteringen: psykiatri 5 befattningar halvfart, onkologi 1 befattning halvfart, intensivvård 5 befattningar heltidsstudier, kirurgisk vård 1 befattning halvfart, ortoptist 2 befattningar halvfart, allmän sjuksköterska VUB till röntgensjuksköterska 4 befattningar halvfart, prehospital 6 befattningar halvfart.

Utbildningarna ska i första hand bedrivas på lärosäten inom Västra Götalandsregionen.

-Det här är verkligen välkommet för hela vår verksamhet. Vi behöver fler specialistsjuksköterskor och barnmorskor och det är glädjande att vi nu kan erbjuda ännu fler medarbetare att vidareutbilda sig och skaffa sig ännu högre kompetens, säger styrelseordförande Pär Johnson.

 

Nollvision för vårdskador

Patientsäkerhetsplanen 2021 för Skaraborgs Sjukhus är fastställd. Patientsäkerhetsarbetet har en nollvision för vårdskador och tystnadskultur och utgår från Västra Götalandsregionens (VGR) patientsäkerhetsplan och tillhörande riktlinjer för patientsäkerhet.

Dokumentet beskriver de sjukhusövergripande aktiviteter som planeras att genomföras under år 2021 och beskriver vilka mål som är satta för året.

Patientsäkerhetsplanen har samma mål 2021 som 2020 utifrån att pandemin utgjort mycket speciella förutsättningar. Handlingsplanen för patientsäkerhet på SkaS har tagits fram tillsammans med samtliga verksamhetsområdens verksamhetsutvecklare.

- Det är fantastiskt att se hur vi konstant utvecklar vården och hur patientsäkerheten och minskning av antalet vårdskador är i ett konstant fokus, säger Pär Johnson, ordförande Skaraborgs Sjukhus styrelse.

 

Visst finns det ljuspunkter

Precis som under hela det år som gått sedan pandemin bröt ut, så påverkar detta Skaraborgs Sjukhus på olika sätt.

Men det finns några ljuspunkter.

  • Kostnadsutvecklingen är fortfarande förhållandevis låg. Januari månads bruttokostnadsutveckling uppgår till 1,6 procent. Bruttokostnad rullande 12 månader uppgår till 0,8 procent.
  • Till följd av ett minskat remissinflöde och köp av vård från externa vårdgivare har inte måluppfyllelsen för tillgängligheten avseende första läkarbesök försämrats. Måluppfyllelsen till första besök är 79 procent, vilket är i nivå med tidigare månad. Jämfört med januari 2020 har måluppfyllelsen förbättrats och antal väntande minskat

Även under januari har den pågående pandemin påverkat sjukhusets möjligheter att utföra delar av den planerade vården. Antal besök har minskat med 14 procent (cirka 6 000 besök) jämfört med januari 2020. Måluppfyllelsen för operation/behandling uppgår till 62 procent i januari och har försämrats, både i jämförelse med januari 2020 och i jämförelse med hösten 2020, vilket framförallt förklaras av en starkt begränsad operationskapacitet för planerad vård. Beläggningsgraden har under perioden legat runt 90 procent men har under vissa dagar uppgått till över 100 procent. Ett par vårdavdelningar har under perioden tillfälligt fått stängas på grund av smittspridning av covid-19.

Budgetavvikelsen för januari månad uppgår till -36 miljoner kronor. Cirka 20 miljoner kronor av avvikelsen kan hänföras till kostnader för Covid-19, där framförallt kostnader för löner och sociala avgifter ger en större negativ avvikelse såsom kostnader för övertid och mertid, timlön och vikariekostnader kopplat till pandemin. Till detta kommer ökad kostnad för bemanningsföretag samt kostnader för skyddsutrustning, annat material och utrustning för covid-19 patienter.

Patientintäkter och intäkter för röntgentjänster har minskat med 2 miljoner kronor jämfört med januari 2020 vilket beror på lägre produktion till följd av pandemin.

-Trots den pågående pandemin, så har styrelsen också haft fullt fokus på att bevaka vårdköerna. Det betyder mycket mänskligt lidande att vänta på ett ingrepp och därför kommer nu Skaraborgs Sjukhus att öka operationskapaciteten i Lidköping, vilket är bra för patienterna samtidigt som det stärker sjukhuset i Lidköping, vilket är bra för hela Skaraborgs Sjukhus, säger styrelseordförande Pär Johnson.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-02-25 15:32