Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det praktiska lärandet vid KUA får höga betyg

Publicerad:

Vårdpersonal i början av sitt yrkesliv får en god inblick i arbetet genom KUA, Klinisk utbildningsavdelning i Skövde. Det praktiska lärandet vid enheten vid Skaraborgs Sjukhus får höga betyg.

-Läkarstuderande, sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever uppger att de får genomgå generellt bra lärmoment i en bra närmiljö. Utbildningen på KUA ger ökad förståelse för vad andra yrkeskategorier gör och förbättrar samarbetet runt patienten, berättar Åsa Alsiö, överläkare/Campusansvarig,
läkarutbildningen SkaS,
KUA ingår i KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och har, enligt enhetschef Åsa Lastra, alltid jobbat aktivt med studerande sjuksköterskor och undersköterskor.

Rekryteringskälla

-Vi tycker det är viktigt att främja utbildning och det är en rekryteringskälla, säger Åsa Lastra.
Sedan 2005 finns en uppskattad handledarmodell på KAVA med bashandledande sjuksköterskor och undersköterskor, som fått nationell uppmärksamhet. Konceptet utvecklades och 2013 startades KUA, som då också började ta emot medicinstuderande och tre år senare skapades en utbildningsavdelning. Idag är KAVA en utbildningsenhet.
-Nu anammar vi en annan handledarmodell: Peer Learning. Detta innebär att både sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever handleds i par av en handledare för att skapa en bra lärandemiljö och ökar dessutom självständighet och utveckling. Vi jobbar också för ett tvärprofessionellt lärande på KUA, eftersom fokus ligger på alla studerandekategorier, berättar Åsa Lastra.

Studenterna leder ronder

Detta innebär, till exempel, att man genomför studentledda sittronder och sedvanliga ronder med läkarstuderande, sjuksköterskor och undersköterskor, där handledarna finns med, men intar en mer passiv roll.
-Detta bidrar till ett interprofessionellt lärande som leder till ett tydliggörande av såväl sin egen kommande roll som av andra yrkeskategoriers roller.
Vi arbetar dock även med att få in reflektioner och diskussioner runt etiska principer, svåra samtal, bemötande, förhållningssätt, kultur, samt patientens delaktighet och personcentrering, säger Åsa Lastra.
Åsa Alsiö:

Engagerade handledare

-Det är engagerade handledare som har tid, utrymme och pedagogisk kunskap för att handleda studenter i praktiken och att reflektera tillsammans efteråt. Samt inte minst en tvärprofessionell miljö som gör det möjligt att lära sig att fungera i sitt yrke tillsammans med and yrkeskategorier i praktiken.
Vad betyder det här för Skaraborgs Sjukhus?
-En ökad möjlighet till att rekrytera och behålla medarbetare som är intresserade av att utveckla sin verksamhet tillsammans med andra yrkeskategorier. Det är inspirerande att få var med i projektet och se hur handledare och övriga medarbetare driver projektet och hela tiden utvecklar det genom att tillsammans lära av sina egna och de andra utbildningsavdelningarnas erfarenheter, säger Åsa Alsiö.

Bildtext:

Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Åsa Lastra, enhetschef, Anneli Jansson, undersköterska och bashandledare, Åsa Fredriksson, överläkare och processchef Kirurgi och Evelina Andersson, sjuksköterska och studenthandledare.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-12-30 08:18