Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ERAS-konceptet enligt Skaraborgs Sjukhus gör alla till vinnare

Publicerad:

Sjukvård enligt ERAS-konceptet gör både patienter och vårdgivare till vinnare. Vid Skaraborgs Sjukhus har man lyckats mer än väl med detta. Antalet komplikationer i samband med stora tarmkirurgiska ingrepp har halverats och den genomsnittliga vårdtiden per patient har minskat radikalt.

–Det här är ett tvärprofessionellt och tvärdisciplinärt lagarbete, där alla inblandade är lika viktiga. Det skapar glädje och stolthet och det är ju så man vill känna när man går hem efter arbetsdagens slut, säger överläkare Lars Johansen vid Skaraborgs Sjukhus.

ERAS står för Enhanced Recovery After Surgery och är internationella evidensbaserade behandlingsriktlinjer för hela vårdkedjan – alltså såväl före, som under och efter ett stort kirurgiskt ingrepp. Syftet är att möjliggöra en säkrare och snabbare återhämtning för patienten.

Från 1 till 24

Skaraborgs Sjukhus införde ERAS för tarmkirurgi i Lidköping 2013 och i Skövde 2016. Tack vare medarbetarnas goda följsamhet till de 24 punkter som riktlinjerna innehåller har båda kirurgenheterna nått fina resultat som gynnar såväl patienter som den egna organisationen.

–I Skövde har antalet komplikationer halverats, från 60 procent till 31 procent, och den genomsnittliga vårdtiden per patient har minskat med mer än fyra dagar. Vi genomför omkring 120-130 planerade tarmoperationer varje år, vilket innebär att vi sparar cirka 450-500 vårddygn per år, som kirurgkliniken kan nyttja till annan verksamhet, berättar Lars Johansen.

Fin utmärkelse

Vid kirurgkliniken i Lidköping, som fick Skaraborgs Sjukhus kvalitetspris 2016, opererades drygt 80 patienter 2018 och man sparade 251 vårddygn.

Lars Johansen framhåller flera faktorer som är avgörande för framgången med ERAS-konceptet:

• Det är ett strukturerat arbetssätt som skapar trygghet och god arbetsmiljö för personalen.

• Det tvärprofessionella och multidisciplinära arbetssättet skapar förståelse och bygger broar mellan de involverade enheterna.

• Alla delaktiga medarbetare är väl utbildade och motiverade, eftersom alla i vårdkedjan är lika viktiga för att nå ett bra resultat.

• Titthålskirurgi är den vanligaste operationsmetoden, bara två sjukhus i landet använder detta oftare än SkaS Skövde.

Hon fick fira jul hemma

–Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är en metod som sköter sig själv. Konceptet måste hela tiden underhållas för att fungera bra annars finns det risk för att det går åt andra hållet, säger Lars Johansen och ger ett belysande exempel på fördelarna med ERAS:

–Vi opererade en 85-årig kvinna onsdagen före jul, 2018. Hon skrevs ut två dagar senare och kunde båda fira julafton hemma och äta julbord bara några dagar senare. Sådant gör mig glad och stolt över allas vårt fina arbete.

Fakta

Första internationella riktlinjerna för ERAS vid tarmkirurgi kom 2009. Idag finns behandlingsriktlinjer för tolv olika större kirurgiska ingrepp inom kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals. ERAS används i omkring 30 länder och på 20 sjukhus i Sverige.

Statistik – före och efter införandet av ERAS:

Skaraborgs Sjukhus Skövde:       

                                                 mars 2016            2018

Medelvårdtid, dagar             9,6                         5,3 

Alla komplikationer             60 %                       31 %

Allvarliga komplikationer 15 %                        4 %

Följsamhet till ERAS          50 %                        79 %

Skaraborgs Sjukhus Lidköping:    

                                                   2012                      2018

Medelvårdtid, dagar              10,0                       6,9                            

Alla komplikationer              42,3 %                   29,5 %

Allvarliga komplikationer    7,7 %                     11,5 %

Följsamhet till ERAS             43,4 %                   79,8 %

 

Bildtext:

Lars Johansen är glad och stolt över hur framgångsrikt Skaraborgs Sjukhus
använder sig av ERAS-konceptet.

Bildmontage: Bild och Media


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-01-25 07:42