Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tioårsjubileum – då minskar antalet rapporterade brottshändelser

Publicerad:

Under 2018 noterades en rejäl sänkning av antalet brottsliga händelser som rapporterats antingen till den tioårsjubilerande TiB-funktionen eller Trygghetscentralen vid Skaraborgs Sjukhus.

–Vi hoppas att det är en trend som håller i sig, säger säkerhetschef Lena Brodén.

TiB står för tjänsteman i beredskap och 1 mars 2019 är det exakt tio år sedan funktionen inrättades vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

–Att myndigheter inrättat tjänstemän i beredskap härrör framförallt från erfarenheterna efter tsunamin i Sydostasien 2004. Från början fanns endast en regional TiB i Västra Götalandsregionen. Den finns fortfarande med en övergripande roll, men är kompletterad med lokala TiB-funktioner i regionens olika förvaltningar, säger Lena Brodén, säkerhetschef vid Skaraborgs Sjukhus.

Avlastar vården

TiB-funktionen finns i första hand till för att avlasta vården vid incidenter och problem, för att vårdpersonal ska kunna koncentrera sig på det de är bäst på – att vårda. Som namnet antyder står också den som är i tjänst vid funktionen i ständig beredskap för att leda och minska negativa konsekvenser vid kriser.

–Som TiB ska du ha en förmåga att uppskatta det oväntade, ha en hög stresströskel samt förmåga att lyssna och våga fatta beslut, säger Lena Brodén.

Välkommen sänkning

Hur ser säkerhetsläget och tryggheten ut idag på SkaS jämfört med för tio år sedan, då den här funktionen inrättades?

–Trygghet är något subjektivt. Men jag vill ändå passa på att säga att under 2018 kunde vi se en rejäl sänkning av antalet brottsrelaterade ärenden som rapporterats till TiB-funktionen eller Trygghetscentralen, från 60 ärenden 2017 till 24 ärenden år 2018. Om vi däremot sätter SkaS in i ett större sammanhang, där det på nationell nivå talas om ökade behov av krisberedskap och återtagande av det civila försvaret, då ser ju säkerhetsläget sämre ut, säger Lena Brodén.

Utvecklade rutiner

De senaste fem åren har siffran för totalt antal TiB-ärenden vid SkaS legat ganska stadigt på drygt 400 per år och den enskilt största kategorin har alltid varit driftstörningar i medieförsörjning; exempelvis el, tele, IT och vatten. Däremot har antalet ärenden som rör vårdplatssituationen minskat – inte för att läget förbättrats – utan för att rutiner med hantering i verksamheten utvecklats.

Hur ofta förekommer det hot eller faror som hotar SkaS som ni avvärjer utan att personalen märker något?

–Oj, den frågan är svår att svara på. Men i de flesta fall märker nog en viss del av verksamheten faran eller hotet. Det är då vi får larm. Det förebyggande säkerhetsarbetet sker snarare inom ordinarie verksamhet hos Trygghetscentralen och hos alla enskilda verksamheter, säger Lena Brodén.

Lättnad tillfredsställande

Vad är det bästa med den här arbetsuppgiften?

–När verksamheten uttrycker lättnad för att vi avlastar dem ett problem som de inte vet hur de ska hantera – då känns det riktigt tillfredsställande. Extra roligt med ”nya” problem som vi kan lära oss av och möjligen hitta lösningar till för att det inte ska kunna upprepas, säger Lena Brodén.

Kontaktvägar till TiB

Så här kommer du i kontakt med TiB-funktionen, dygnet runt årets alla dagar: Telefon: 0746-212636, Skaraborgs Sjukhus växel 0500-431000, via väktare 0500-432840.

Läs mer om TiB här: http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/Omraden-Nya-Fokus/Stod-och-service/Beredskap/Lokal-Tjansteman-i-Beredskap/

 

Bildtext:

Tjänstemän i beredskap. Sittande: Erik Sandström,  Lokaler och utrustning. Stående från vänster: Peter Ekholm, Trygghetscentralen, Pierre Wallqvist, IS/IT-enheten, Marie-Louise Hillestrand, IS/IT-enheten och Lena Brodén, Trygghetscentralen.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-03-01 07:34